Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

Er zijn weinig boeken in de Bijbel die ons zo diep raken als het boek Job.
Wie heeft er ook woorden voor een van de grootste raadsels dat de mensen al eeuwen bezighoudt: lijdende mensen en een leidende God?
Het is een thema dat mensen intrigeert en waarover ook de theologie niet uitgesproken raakt.

Het boek Job levert ons een fundamenteel wantrouwen op jegens iedereen die pretendeert sluitende antwoorden op alle vragen te kunnen leveren. In de praktijk van het leven zoek je veel meer naar warme, meevoelende mensen die hun mond weten te houden op het goede moment. Toch ontkomen we er ook niet aan hier en daar een poging tot (een begin van) een antwoord te wagen..
Een centrale vraag die aan de orde komt is: wat heb ik aan God?
In tweeërlei zin. Wat moet ik eigenlijk van God denken? En: wat kan ik van hem verwachten?

In de 40-dagentijd was er een leerhuis over Job. Dit intrigerende boek komt in de zondagse vieringen zelden aan de orde en dat is jammer. Daarom wil ds Hans Koops in de komende zomermaanden een viertal keer over dit boek preken: t.w. op de zondagen 17 en 24 juli en op de zondagen 7 en 21 augustus.

Vespers in Zuid Oost

22 juni 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 3 juli is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk. De voorganger is ds. Dirk Neven, organist is Berry van Berkum en Ko Zwanenburg en medewerking wordt verleend door de vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De cantorij zingt Psalm 65 met een chant  van George M. Garret (1834 1897), het Magnificat en het Nunc Dimittis in B flat opus 10 van Charles Villiers Stanford (1852-1924) en de anthem ‘When the Lord turned again’van  Adrian Batten (1591-1637).

De lezingen zijn Ezra 1 en Titus 3 : 3-15 en het thema is ‘Terugkeer naar Jeruzalem’.

In juli en augustus is er geen vesper in de Marcuskerk op de derde zondag van de maand.

LB 982 – In de bloembol is de krokus

De zomer is begonnen. Dan is het passend een lied te zingen over de schepping. Maar dit lied kan  het hele jaar gezongen worden! Ook nu weer een lied dat geen directe relatie heeft tot de lezingen van de zondag.

De liedboekredactie vond in het Schotse liedboek Church Hymnary (2005) een lied van Natalie Allyn Wakely Sleeth (1930-1992). Zij schreef de tekst en de melodie van een eenvoudig lied over de belofte die in het zaad schuilt. De bloembol wordt een krokus, de pit en boom, de pop een vlinder. In de tweede strofe wordt dit abstracter: stilte wordt een lied, duisternis wordt licht, verleden wordt toekomst, wat verborgen is wordt zichtbaar. De laatste strofe verwoordt deze veranderingen met betrekking tot ons leven: ons einde is een aanvang, onze twijfel wordt geloven, de dood wordt nieuw leven. Daarmee keren motieven uit het begin terug. Een lied dat zo ook over ons leven gaat.

De eenvoudige, volksliedachtige melodie past goed bij de tekst.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

26 juni

20 juni 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Beeld bij 1 Koningen 19:19-21

 

We zien hier een de26 juni 2016tail van een schilderij over de roeping van Elisa van de Antwerpenaar Jan Massijs (1509-1575). Hij plaatst het voorval in het landschap van de Lage Landen. Het weelderige koren en de vette ossen benadrukken de overvloed en rijkdom waarin Elisa leefde. Elia met zijn kamelenharen kleding steekt er schraal bij af. Elisa’s reactie op zijn roeping drukt vooral verbazing uit. De hand op zijn hart geeft aan dat hij diep is geraakt. Wat hij daarna doet, bevestigt di
t. Hij slacht de ossen waarmee hij zijn geld verdiende, maakt ze klaar op het hout van hun juk en geeft een groot feest. Daarna gaat hij. Er is geen weg terug, Elisa gaat zijn roeping achterna.

bron: Laetare

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

ober

 

Het eetcafe houdt een zomerstop tot september. Op donderdag 1 september gaat het eetcafe weer van start

Op zondag 22 mei was er een bijzondere dienst in de Marcuskerk. In die dienst werd de Marcuskerk ‘Kerk met stip’, een kerk die gastvrij wil zijn voor ex-gedetineerden

De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet zonder valkuilen.
Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen.
Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… Hoe gaat het dan verder? Het is niet eenvoudig om een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden. (meer…)

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Update: Bram heeft Rhodos bereikt op 25 mei en is een paar dagen later teruggekeerd naar Nederland.

Zijn tocht (ook het eerste deel naar Rome) is na te lezen in zijn blog

 

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Het volgende zanghalfuurtje is op

  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)