Author Archives: webmaster

DSC_8598U heeft hem in de bus gekregen, de brief over de Kerkbalans met daarbij de strip ‘Marc & Usker K. en de verdwenen taartpunt’.

De organisatie van de actie Kerkbalans heeft dit jaar voor het eerst een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste en beste folder. Uit bijna 100 inzendingen uit het hele land is onze folder als winnaar gekozen!
[lees de folder]
(meer…)

Artikelen t.a.v. ‘Winnaar beste folder Kerkbalans 2016’

21 januari 2016 | gepost ardoor webmaster in nieuws - (0 Comments)

Hieronder zijn links opgenomen waar bekendheid is gegeven aan de folderwedstrijd Kerkbalans 2016:

Kerkbalans.nl
Protestantse Gemeente Utrecht
Protestantse Kerk Nederland
Reformatorisch Dagblad
Inspiratie van KRO / NCRV

Welkom

14 januari 2016 | gepost ardoor webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

Musical avond

12 mei 2015 | gepost ardoor webmaster in Archief - (0 Comments)

Musical-highlights

Bram van Oort

24 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in Musici - (0 Comments)

Bram van Oort begon in 1964 met het begeleiden van kerkdiensten in de Gereformeerde Kerk in Lopik en de Nederlands Hervormde Kerk in Jaarsveld. Hij volgde een aantal jaar orgellessen bij o.a. Johan Spelde in Utrecht.
In 1989 behaalde hij via staatsexamen de onderwijsakte voor orgel A en in 1991 het diploma Kerkmuziek III.
In 1999 werd Bram als organist verbonden aan de wijkgemeente Pniëlkerk van de Protestantse Gemeente Utrecht (Utrecht-West). Sinds 2010 is hij verbonden aan de Marcuskerk. Daarnaast is hij organist bij de PKN-gemeente ‘De Rank’ in Nieuwegein.
Bram heeft een aantal jaar bestuursfuncties bekleed bij de GOV en KVOK.

Bram van Oort aan het van Vulpenorgel in de Marcuskerk

Bram-gr

Karel Demoet

24 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in Musici - (0 Comments)

Karel Demoet  studeerde orgel, clavecimbel, kerkmuziek en koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Arnhem. Sinds 2004 is hij verbonden aan de Marcuskerk als organist. Sinds 2008 is hij ook cantor.

Naast cantor-organist van de Marcuskerk en organist van de Oranjekapel is hij  artistiek leider van The Utrecht Company of Music (opgericht in 2011) en dirigent van kamerkoor Ab Novembris.
Meer over Karel is te vinden op zijn website

Karel Demoet

Mededelingenblad (laatste versie)

14 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in Geen categorie - (0 Comments)

Dit is het laatste Mededelingenblad dat uitgebracht is.

Lees het Mededelingenblad van zondag 2015-1-11.

Actie Kerkbalans

11 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in nieuws - (0 Comments)

Mijn-kerk-banner

Welkom op de pagina Kerkbalans. Op deze pagina willen wij u informeren over de actie Kerkbalans. Hieronder ziet u een aantal links die u weer doorverwijzen.

Wat betekent de Marcuskerk voor u? ‘Mijn kerk viert, inspireert, steunt, bindt, bidt, helpt, troost of …’, vult u zelf maar in. Er komt nu vast iets bij u op wat de Marcuskerk voor u betekent.
Vindt u het leuk om met ons te delen wat de kerk voor u betekent en te lezen wat andere gemeenteleden hebben geschreven, ga dan naar een van de onderstaande links:

• Lees wat de kerk voor anderen betekent. Lees verder
• Laat uw / jouw eigen ‘ballonnetje’ op op de Marcuswebsite. Button-Maak-Ballon

lijn-tussen-categorie-a

Wilt u de folder nog eens lezen, wilt u meer weten over digitaal opgeven van uw Kerkbalans toezegging of wilt u meer weten over fiscaal voordelen? Volg dan één van de onderstaande links:

Balans
Bekijk voor meer informatie de:
folder Aktie Kerkbalans 2016
folder Aktie Kerkbalans 2015 van de Marcuskerk.
PGU www.pgu.nu/kerkbalans om digitaal uw toezegging te doen.
folder Slim geven voor maximaal belasting voordeel.
Kerkbalans-2016 website.

lijn-tussen-categorie-b

Wilt u de Marcuskerk met actie Kerkbalans steunen, maar u bent elders ingeschreven, laat u zich dan eerst overschrijven naar de Marcuskerk. Dit kunt u doen middels dit mutatieformulier. Stuur deze dan naar het adres dat links boven aan het formulier staat vermeld.
Na registratie kunt u uw toezegging kerkelijke bijdrage 2015 doen.

lijn-tussen-categorie-a

Zo brengt u uw kerk weer ‘In Balans’ :  Kerkbalans-2016

 

lijn-tussen-categorie-b

Heeft u een vraag, stel deze dan in onderstaand formulier. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Actie Kerkbalans

 

Actie Kerkbalans – Informatiefolder

10 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in nieuws - (0 Comments)

(zie ook de folder Aktie Kerkbalans van de Marcuskerk.)

Mijn kerk…

Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij de Marcuskerk, de kerk waar u ingeschreven staat. Dankzij uw gift blijven de kerkdeuren van de Marcuskerk open. Maar ook allerlei sociaalmaatschappelijke projecten en evenementen van de kerk zijn daardoor mogelijk. Zo blijft ons geloof levend en wordt het doorgegeven, in de kerk en naar de mensen daarbuiten.
Kerkbalans-2016

Mijn Kerk in balans?

In de begroting op de achterkant kunt u zien dat we dit jaar € 186.200 aan kosten zullen hebben en € 153.500 aan inkomsten verwachten. Zoals u daar ziet, staan tegenover een flink deel van de kosten (€ 32.500) geen inkomsten. Dat komt door een langzame daling van het aantal leden, maar vooral door sterk verminderde huuropbrengsten. Er worden inspanningen gedaan om de huuropbrengsten weer te verhogen. Wilt u in uw vriendenkring of in uw zakenrelatie onze Marcuskerk aanbevelen voor het huren van ruimtes? Op deze manier kunnen we de kosten dekkend krijgen en komt “Uw kerk in balans”. Ook hopen we dat u nog eens goed wilt nagaan hoeveel u wilt en kunt missen.

Richtlijnen voor uw bijdrage voor de kerk

Veel mensen willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag aan de kerk willen schenken, ook in vergelijking met anderen. Wij willen u daarbij graag tegemoet komen, zodat u een idee heeft wat een redelijke bijdrage per maand zou zijn bij uw (gezamenlijk) netto inkomen.

Jongeren (met minimum jeugdloon of student): voor jonge mensen met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage van € 5 per maand heel fijn vinden.


Bij een laag inkomen: heeft u als éénverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5 en € 10 per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.


Bij een modaal inkomen: het modale inkomen voor een éénverdiener is nu ongeveer € 1.800 per maand. Een bedrag voor de kerk tussen € 8 en € 16 per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.


Net boven modaal: leden die (iets) boven modaal verdienen, d.w.z. meer dan € 2.000 per maand, willen we van harte aanbevelen een grotere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een (gezamenlijk) netto inkomen van:

o € 2.000 per maand € 15 tot € 30 per maand

o € 2.500 per maand € 25 tot € 50 per maand


Twee keer modaal of meer: wij denken aan een iets groter percentage van uw netto inkomen. Bijvoorbeeld:

o € 3.000 per maand € 38 tot € 75 per maand

o € 4.000 per maand € 60 tot € 120 per maand

o € 5.000 per maand € 100 tot € 200 per maand


Als uw inkomen nog hoger is hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.


Gelukkig zijn er ook leden die meer, en soms veel meer, bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan vragen we u die bijdrage voort te zetten of zelfs nog te verhogen.

Iedereen is welkom

Natuurlijk hopen wij dat u wilt bijdragen aan deze Actie Kerkbalans. Maar ook als u dat om wat voor reden dan ook niet doet of kunt, bent en blijft u van harte welkom. Wellicht voelt u zich niet (meer) betrokken bij de kerk en wilt u uw idmaatschap liever opzeggen. Hoe u dat kunt doen staat op: www.pgu.nu onder menu: contact > ledenadmini stratie.

En nu?

Bij deze folder vindt u een formulier waarop u uw bijdrage in kunt vullen of uw bijdrage kunt wijzigen. U kunt het formulier alsvolgt inleveren: op de zondagen 18 en 25 januari in de doos in de hal van de Marcuskerk of bij onderstaande adressen:

o Dhr. J. Spierenburg, Julianaweg 133

o Dhr. C. Van Otterlo, Detmoldstraat 28

o Dhr. H. Rijksen, Simplonbaan 13

o Dhr. C.J. van Rijswijk, Betuwe 116

opsturen naar Bureau PGU, via de bijgevoegde antwoordenvelop (antwoordnummer 4048, 3500 VB Utrecht). Een postzegel is niet nodig.

of…

NIEUW: via Internet op www.pgu.nu/kerkbalans

U dient zich dan eerst aan te melden. Vergeet daarbij niet uw registratienummer over te nemen van het toezeggingsformulier Kerkelijke bijdrage 2016.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost ardoor webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)

Actie kerkbalans – MIJN KERK…

23 november 2014 | gepost ardoor webmaster in Nieuw - (0 Comments)

Mijn-kerk-banner

Wat betekent de Marcuskerk voor u / jou?

Vul voor uw ballon dit invulformulier in en krijg een eigen MIJN KERK ballon op de website…

Button-Maak-Ballon

VOEDT

dat mijn geloof en daarmee mijn leven weer gevoed wordt. Maar ook letterlijk door allerlei (diaconale) acties

Anne-Marie


IN ACTIE

In Actie in het gemeentewerk,
In Actie om als gemeente voort te bestaan.

Henk Provily

lijn-tussen-categorie-b
(2015)

Zingt-l

Zingen is gelijk aan 2 keer bidden.
Is een gezegde.

Cor


Bindt-r

De kerk bindt ons aan elkaar,
aan God en aan de wereld.

Annelies


Samen-op-weg-l

onderweg naar vrede,
naar wie ik zelf ben,
naar een liefdevol bestaan.

Marieta


Raakt-r

Woord en muziek komen samen en raken me ten diepste.

Karin


Bemoedigt-l

Bemoedigt, omdat iedereen welkom is.

Nienke


Lacht-r

Blij worden van woord en lied,
in combinatie met ontmoeting.

Jeannette Provily


Leert-l

Gesterkt door woord en muziek de week in te gaan

Anne-Marie


Zingt-r

Zingen is leven.
Een zingende gemeente is een levende gemeente.
Laat alles wat adem heeft zingen!

Karel Demoet


Raakt

met woorden,
muziek en mensen.

Joke


Wisselt uit

Mijn kerk wisselt uit…,
inspiratie die aangewakkerd wordt.

Marianne


Steunt-m

Mijn kerk steunt op moeilijke momenten.

Nico van Harten


Helpt-r

Ik vind dat mijn kerk goede doelen steunt,
dat je bijna iedereen kent en je helpt.

Anniek


Inspireert-l

Mijn kerk inspireert,
omdat het mij levenskracht en levensvreugd geeft.

Gerard Jansen


Bindt-r

Mijn kerk bindt,
elke zondag komen we bijeen voor een viering,
waarna we met elkaar gezellig koffie drinken en bijpraten.

Henk Provily

Actie kerkbalans – MIJN KERK… – invulformulier

23 november 2014 | gepost ardoor webmaster in Nieuw - (0 Comments)

Mijn-kerk2

Vul het onderstaande formulier in wat de Marcuskerk voor u betekent en krijg een eigen MIJN KERK… ballon op de website.

TIP: Laat uw hart spreken en denk er niet te veel over na.

Wat betekent uw kerk voor u / jou

 

Lees meer over kerkbalans

Cantateviering – 25 jaar Marcuscantorij

3 november 2014 | gepost ardoor webmaster in Marcuscantorij - (0 Comments)

Op zondag 2 november 2014 heeft de Marcuscantorij zijn 25 jarig jubileum gevierd met een Cantateviering “Wachet af, ruft uns die Stimme!”

Cantatedienst - 2 november 2014

Beveiligd: Lunch voor jubilerende cantorijleden

3 november 2014 | gepost ardoor webmaster in Marcuscantorij - (Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Antependia

13 mei 2014 | gepost ardoor webmaster in Symbolen in de eredienst - (0 Comments)

Antependium is een Latijns woord wat staat voor “hangt voor”. Een antependium (meervoud: antependia) hangt voor het altaar of de kansel.
De antependia zijn in op Eerste Advent 2013 in gebruik genomen. Onder elk antependium staat een toelichting op de symbolen.
 

Antependium

Groen
Groen
Rood
Rood
Paars
Paars
Paarse
Paarse
Wit
Wit