Author Archives: Nienke de Goeijen

De Marcuscantorij

21 maart 2015 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Marcuscantorij | Muziek | Volwassenen - (0 Comments)

De Marcuscantorij bestond in 2014 25 jaar. Dit jubileum is uitgebreid gevierd in november.
Circa 15 mensen in de leeftijd van ongeveer 20 tot ruim 60 jaar maken deel uit van de Marcuscantorij. De cantor is Karel Demoet. Alle leden komen uit de Marcusgemeente zelf. De sfeer is
Iedere donderdag wordt intensief maar in een ontspannen sfeer gerepeteerd van 19:30 tot 21:00 uur. Eén keer per maand en op de feestdagen werkt de cantorij mee aan de dienst in de Marcuskerk. Een uur voor aanvang van de dienst wordt begonnen met het inzingen. In drukke tijden wordt er langer gerepeteerd op donderdag of worden enkele extra repetities ingelast. Van de leden wordt verwacht dat ze redelijk tot goed kunnen zingen en zo nodig ook thuis tijd vrij willen maken om eventueel een partij te bestuderen. Voelt u zich door bovenstaande aangesproken twijfel dan niet en neem contact op. Er is plaats in alle stemgroepen.

Orde van dienst

9 juni 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Liturgiewijzer - (0 Comments)

Download PDF-bestand van de orde van dienst: Basisliturgie

Avondmaalsstel

28 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Symbolen in de eredienst - (0 Comments)

avondmaalOp de liturgische tafel staat elke ochtendviering de schotel en beker die bij het Heilig Avondmaal gebruikt worden. Deze zijn symbool van het vieren van de gemeenschap met Christus.

Paaskaars

28 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Symbolen in de eredienst - (0 Comments)

Paars kaarsDe Paaskaars wordt in de paasnacht (stille zaterdag) voor het eerst ontstoken. De kaars symboliseert het licht van de verrezen Christus. Op de kaars is altijd een afbeelding van het kruis te vinden en de griekse letters alfa en omega, het begin en het einde. De Paaskaars brandt in alle vieringen.

Hier is de Paaskaars 2014 afgebeeld.

Het kleine orgel

25 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Instrumenten | Muziek - (0 Comments)

Het kleine orgel wordt gebruikt als continuo-instrument om de cantorij te begeleiden.

Het Kleine Orgel


 

lijn-tussen-categorie

De vleugel

25 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Instrumenten | Muziek - (0 Comments)

De Bechsteinvleugel heeft de gemeente in bruikleen. Regelmatig wordt de vleugel gebruikt in de diensten maar ook bij andere vieringen zoals het kinderkerstfeest en de musicals.

Vleugel

 

lijn-tussen-categorie

Hoe gaat de kindernevendienst

24 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Kinderen | Kindernevendienst - (0 Comments)

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst. Na  een van de lezingen gaan de kinderen naar een aparte ruimte. Na de collecte komen ze weer terug in de eredienst met eventueel de verwerking van het verhaal. Om het leeftijdsverschil in de groep beperkt te houden en om de overgang van de crèche naar de kindernevendienst niet te groot te maken, gaan kinderen pas naar de kindernevendienst als ze ook naar de basisschool gaan. Ouders zijn altijd welkom om met hun kind mee te gaan. In de Marcuskerk wordt gewerkt met Kind op Zondag, waarin de verhalen staan met achtergrondnotities die bij de lezingen van de zondag horen en mogelijke manieren van verwerking. Per zondag bereiden twee mensen de dienst voor. In samenspraak wordt de gang van de dienst vastgesteld. Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt er een leeftijdsverdeling gemaakt als het verhaal ter sprake komt. Ieder jaar zijn er een paar bijzondere activiteiten: het kinderkerstfeest en ‘s zomers een dagje uit.

Inlichtingen vía menu ‘contact’, ‘stuur een e-mail’

Jeugdprojectkoor

2 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Jeugprojectkoor | Kinderen - (0 Comments)

Een aantal keer per jaar werkt het Jeugdprojectkoor mee aan de vieringen.

Zingen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Helaas wordt er op de meeste scholen nog maar weinig aandacht aan besteed. In de kerk wordt nog wel veel gezongen, daarom is dit een goede oefenplaats.

Geoefend wordt er tijdens het zanghalfuurtje, dat eens per 3 a 4 weken wordt gehouden op zondag na de dienst. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. De zanghalfuurtjes zijn in principe op basis van inloop, maar regelmatig meedoen heeft natuurlijk het meeste effect. In de weken voorafgaand aan een dienst zijn er extra zanghalfuurtjes.

En uiteraard heeft het Jeugdprojectkoor een aandeel in het Kinderkerstfeest.

Projectkoor

Muziek

2 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Muziek - (0 Comments)

Een kerkelijke gemeente kan niet zonder muziek. Muziek heeft dan ook een belangrijke plaats in en rond de eredienst. De Marcuskerk heeft een aantal musici in dienst en beschikt over diverse instrumenten.

Rouw- en trouwdienst

1 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Bijzondere vieringen - (0 Comments)

Op blijde en verdrietige momenten kan het zijn dat u gebruik wilt maken van de Marcuskerk om een dienst te houden. Voor het reserveren van de kerkzaal in de Marcuskerk dient u in eerste instantie contact op te nemen met de beheerder van het Marcuscentrum, mevrouw N.Y. Hulsman-Moiseyeva , tel. 288 03 02. Zij kan direct zien of op het gewenste tijdstip de kerkzaal beschikbaar is. Bij geen gehoor kan, uitsluitend voor rouwdiensten, contact worden opgenomen met de mevrouw Hulsman prive: tel. 06-17270758.

Vespers in Utrecht-Zuid

1 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Vesper - (0 Comments)

Elke eerste, derde en evt. vijfde zondag in de maand is er een vesper. Op de eerste zondag van de maand vindt deze plaats in de Nicolaïkerk, op de derde zondag van de maand in de Marcuskerk. De vesper in de Nicolaïkerk is een muzikale vesper met ruimte voor een korte inleiding en stilte. De vesper in de Marcuskerk biedt ruimte voor een korte meditatie, muziek en stilte. De vesper op de 5e zondag in de maand is een cantatevesper in de Nicolaïkerk.
In beide kerken begint de vesper om 17.00 uur. Bovendien zijn er bijzondere vesperdiensten op de eerste adventszondag, op de eerste zondag in de 40-dagentijd en op Palmzondag. Tevens zijn er vesperdiensten in de Stille week, op maandag, dinsdag en woensdag in de Nicolaïkerk en de rest van de week in de Marcuskerk. Deze vespers beginnen om 19.30 uur.

 

Wat is een tienerdienst

1 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Tienerdienst | Tieners/jongeren - (0 Comments)

De tienerdienst is er voor en door jongeren vanaf ongeveer 13 jaar. Deze wordt elke eerste zondag van de maand gehouden, behalve in de zomervakantie. De tienerdienst vindt plaats in een aparte ruimte. Daar hebben we een eigen programma, dat meestal is voorbereid door enkele deelnemers.
We besteden zowel aandacht aan het vormgeven van ons geloof (bijvoorbeeld bidden) als aan allerlei actuele thema’s. Soms nodigen we een interessante gast uit.
Elke derde zondag van de maand gaan we samen naar de ochtenddienst in de Marcuskerk. Na de dienst, tijdens de koffie, praten we dan na over de dienst en wat we daarvan meegekregen hebben.
We ondernemen ook wel eens extra activiteiten, bijvoorbeeld een ontbijt voorafgaand aan de tienerdienst. Via een e-maillijst wordt iedereen die dat wil op de hoogte gehouden van de tienerdienst. Als je ook op die lijst wilt, of als je andere informatie wilt, kun je mailen.

De ochtenddienst

1 mei 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Ochtenddienst - (0 Comments)

Iedere zondag komt de gemeente bijeen voor een dienst rond woord en gebed. Bij de ochtenddiensten in de Marcuskerk is er voor kinderen van 0 t/m 3 jaar wekelijks crèche (samen met de Evangelische Gemeente, die dan ook een viering heeft) en voor basisschoolkinderen is er wekelijks kindernevendienst.
Op de eerste zondag van de maand (behalve in de zomer) is er tienerdienst.

Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal en is er gelegenheid tot dopen. Voor aanmelding voor het dopen kunt u contact opnemen met  de wijkpredikant.
In onze gemeente nodigen we aan het Heilig Avondmaal “iedereen die Jezus Christus wil liefhebben”. Dat wil zeggen: wie uit een ander kerkgenootschap komt, mag zich uitgenodigd weten, maar ook voor kinderen geldt de nodiging. De kinderen en de volwassenen vieren gelijkwaardig tegenover God zijn nabijheid.
In de hal van de kerk wordt u welkom geheten door enkele gemeenteleden. Zij maken u zo nodig wegwijs. In de hal van de kerk vindt u liturgieboekjes en liedboeken. Eventuele andere liedbundels en informatie liggen zo nodig klaar.
Op de tafel in de hal staat een bakje met voorbedenkaartjes. Iedereen die wil kan hierop voorbeden noteren, zodat deze in de dienst gebeden kunnen worden.
Eén keer per maand kunt u meedoen aan de schrijfactie voor Amnesty International en aan een Fair Trade verkoop door de tieners.
Na afloop van de dienst is er mogelijkheid om samen koffie te drinken.
De dienst is rechtstreeks of achteraf te beluisteren via internet

Datum Naam/soort vieringPredikantOrganist / Muzikale medewerking Nevendiensten
29-10-2017
10:00:00

  
  
  

6e zondag van de herfst
dienst in de Nicolaikerk
ds J.S. Koops en ds D. NevenKo Zwanenburg
Crèche
Kindernevendienst
05-11-2017
10:00:00

  
  
  

7e zondag van de herfst
Gedachtenis gestorvenen
ds J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst
Tienerdienst
12-11-2017
10:00:00

  
  
  

8e zondag van de herfst
eredienst
ds. J. Broeyer-BogersJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
19-11-2017
10:00:00

  
  
  

9e zondag van de herfst
eredienst
ds J.S.KoopsJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
19-11-2017
17:00:00

  
  
  

9e zondag van de herfst
vesper
ds J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
26-11-2017
10:00:00

  
  
  

10e zondag van de herfst
eredienst
ds. J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
02-12-2017
18:30:00

  
  
  

zaterdag voor 1e Advent
oecumenische vesper
ds J.S. Koops[nog niet duidelijk]
03-12-2017
10:00:00

  
  
  

1e zondag van Advent
eredienst
ds J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
Tienerdienst
10-12-2017
10:00:00

  
  
  

2e zondag van Advent
eredienst
ds. C.P. BoumanJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
17-12-2017
10:00:00

  
  
  

3e zondag van Advent
Viering H. Avondmaal
ds J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
17-12-2017
17:00:00

  
  
  

3e zondag van Advent
vesper
dr R. SchipperKarel Demoet
24-12-2017
10:00:00

  
  
  

4e zondag van Advent
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
24-12-2017
19:00:00

  
  
  

Kinderkerstfeest
eredienst
ds. M. Sillevis Smitt[nog niet duidelijk]
24-12-2017
22:00:00

  
  
  

Kerstnachtdienst,22.00 uur
eredienst
ds J.S.Koops[nog niet duidelijk]
Marcuscantorij
25-12-2017
10:00:00

  
  
  

Hoogfeest van Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst
31-12-2017
00:00:10

  
  
  

1e zondag na Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst

Geloofsopvoeding

27 april 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Geloofsopvoeding | Gesprekskringen | Volwassenen - (0 Comments)

Tijdens het groothuisbezoek met jonge ouders werd de vraag gesteld naar een gesprekskring over het opvoeden van jonge kinderen. Opvoeden is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ouders te doen krijgen. Voor gelovig opvoeden is dit niet anders. De vragen van kinderen, maar ook hun gedrag – want lang niet alle kinderen stellen vragen – hun behoefte aan oriëntatie in deze wereld en hun vol vertrouwen open staan, hun moed om te leven en hun frisse kijk op de dingen stimuleren ook ouders tot nadenken hoe hier mee om te gaan. Zo oefenen we – kinderen en ouders – in het gestalte geven aan de dagelijkse omgang met elkaar onder het voorteken van hoop en vertrouwen op God.

Plaats : Marcuskerk
Datum : worden in wijkberichten en KidS bekend gemaakt
Tijd : zondag na de viering
Informatie : ds. Hans Koops

30+ kring

27 april 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in 30+kring | Gesprekskringen | Volwassenen - (0 Comments)

De 30+ kring komt maandelijks bij elkaar op vrijdagavond. Na start met koffie en thee en bijkletsen, praten we met elkaar verder over een boek of thema, of hebben we een avond met elkaar in de stijl van Taizé. We leggen onze focus komend jaar op het bespreken van Bijbelteksten, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Lectio Divina’, maar ook andere werkvormen en bv actuele thema’s in relatie tot geloof zullen aan de orde komen. Afwisselend bereiden de kringleden de avond voor.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact met ons op!

Plaats : in overleg
Datum : in overleg
Tijd : 20:00 uur
Informatie : Dianne Teunissen

Marcuskring

27 april 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Bijbelkring Hoograven | Bijbelkringen | Volwassenen | Volwassenen 70+ - (0 Comments)

Dit seizoen lezen we verder in het Bijbelboek Handelingen van de apostelen.

PaulusOnze werkwijze? We lezen het hoofdstuk met elkaar en bespreken dit vervolgens. Nu is er over Paulus veel geschreven, maar hij is in de loop van de eeuwen ook veel geschilderd. Daarom zullen we ook enkele “plaatjes” van de apostel bekijken. Immers ook dit is een manier van bijbeluitleg.

De groep, die al enkele jaren bestaat, wisselt nogal eens van samenstelling. Momenteel is er een kleine Gideonsbende die de kern vormt, maar we willen de groep graag met enkele deelnemers uitbreiden. Iets voor u? Weet in elk geval dat u van harte welkom bent. Wij begroeten u graag.

.

Plaats : predikantenkamer Marcuskerk
Datum : eens per maand op maandagmiddag
Tijd : 14.30 uur
Informatie : ds. Hans Koops

Met ruim 35 gemeenteleden hebben we op van oktober 2010 tot oktober 2014 de hele bijbel gelezen.

De bijbel behoort tot de belangrijkste boeken van de wereldliteratuur en heeft het denken, handelen en dromen van miljoenen mensen beïnvloed. Ook vandaag nog heeft de Bijbel voor veel mensen een grote waarde.
Maar wordt de Bijbel eigenlijk nog wel gelezen?
Speciaal hiervoor is door Groningse collega’s een leesrooster gemaakt, eventueel met toelichting.

Gehele leesrooster

Ouderensoos, voor wie?

27 april 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Activiteiten | Ouderensoos | Volwassenen 70+ - (0 Comments)

Iedere twee weken komen we op donderdagmiddag bij elkaar in de grote Marcuszaal van het Marcuscentrum. We beginnen om 14.30 uur en sluiten de middag om ongeveer 16.30 uur af. Twee keer per jaar gaan we samen een dag uit.
Ook als u nog geen lid bent, bent u van harte welkom.
Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Cor van Rijswijk, tel.: 288 85 97.

Bent u al wat ouder en wilt u graag eens contact leggen met andere leeftijdsgenoten? Of bent u geïnteresseerd in een goede meditatie en een fijne spreker of spreekster die boeiend een actueel onderwerp belicht? Kom dan eens kennismaken met onze ouderensoos.

Plaats : grote Marcuszaal
Datum : Iedere twee weken op donderdagmiddag
Tijd : 14.30 uur
Bijdrage : € 1,50 uur
Informatie : dhr of mw. Bouman-Noordermeer – T 030-879 53 40

Het van Vulpenorgel

23 april 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Instrumenten | Muziek - (0 Comments)

Het hoofdorgel waarmee de gemeente voornamelijk mee wordt begeleid is achter de gemeente gesitueerd. Het orgel is gebouwd door de firma Van Vulpen en heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk Rugwerk Pedaal Koppels
Prestant 8 Prestant 4 Prestant 8 Hoofdwerk + rugwerk
Octaaf 4 Holpijp 8 Subbas 16 Pedaal + hoofdwerk
Octaaf 2 Roerfluit 4 Schalmei 4 Pedaal + rugwerk
Mixtuur 4 Gemshoorn 2 Fagot 16
Roerfluit 8 Nasard 1 1/3
Spitsfluit 4 Scherp 2-3
Dulciaan 16 Kromhoorn 8
Trompet 8 Tremulant

Orgel

 

lijn-tussen-categorie

Een nieuw rekeningnummer

23 februari 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Volwassenen | Volwassenen 70+ - (0 Comments)

Onze protestantse gemeente Utrecht is aangesloten bij de RABObank en heeft een nieuw rekeningnummer:
NL15 RABO 0130 7182 46 t.n.v. Marcuskerk Utrecht

10-tjes actie

13 januari 2014 | gepost ardoor Nienke de Goeijen in Volwassenen | Volwassenen 70+ - (0 Comments)

De wijkgemeente heeft helaas een financieel tekort. De wijkcommissie van beheer zoekt samen met heel de gemeente naar mogelijkheden weer financieel gezond te worden. Een actie die hiervoor op touw is gezet is de 10-tjes actie. Alle gemeenteleden wordt gevraagd maandelijks 10 euro extra aan de wijkgemeente te geven, bovenop de kerkelijke bijdrage wel al is toegezegd.

In het najaar is door de Marcussectie €2418,85 opgebracht. De extra bijdrage kan gestort worden in de bus in de hal van de kerk of via NL15RABO0130 7182 46 t.n.v.Marcuskerk Utrecht.o.v.v. tekort.