Actie Kerkbalans – Informatiefolder

10 januari 2015 | gepost sindoor webmaster in nieuws

(zie ook de folder Aktie Kerkbalans van de Marcuskerk.)

Mijn kerk…

Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij de Marcuskerk, de kerk waar u ingeschreven staat. Dankzij uw gift blijven de kerkdeuren van de Marcuskerk open. Maar ook allerlei sociaalmaatschappelijke projecten en evenementen van de kerk zijn daardoor mogelijk. Zo blijft ons geloof levend en wordt het doorgegeven, in de kerk en naar de mensen daarbuiten.
Kerkbalans-2016

Mijn Kerk in balans?

In de begroting op de achterkant kunt u zien dat we dit jaar € 186.200 aan kosten zullen hebben en € 153.500 aan inkomsten verwachten. Zoals u daar ziet, staan tegenover een flink deel van de kosten (€ 32.500) geen inkomsten. Dat komt door een langzame daling van het aantal leden, maar vooral door sterk verminderde huuropbrengsten. Er worden inspanningen gedaan om de huuropbrengsten weer te verhogen. Wilt u in uw vriendenkring of in uw zakenrelatie onze Marcuskerk aanbevelen voor het huren van ruimtes? Op deze manier kunnen we de kosten dekkend krijgen en komt “Uw kerk in balans”. Ook hopen we dat u nog eens goed wilt nagaan hoeveel u wilt en kunt missen.

Richtlijnen voor uw bijdrage voor de kerk

Veel mensen willen graag een richtlijn hebben, omdat ze een redelijk bedrag aan de kerk willen schenken, ook in vergelijking met anderen. Wij willen u daarbij graag tegemoet komen, zodat u een idee heeft wat een redelijke bijdrage per maand zou zijn bij uw (gezamenlijk) netto inkomen.

Jongeren (met minimum jeugdloon of student): voor jonge mensen met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage van € 5 per maand heel fijn vinden.


Bij een laag inkomen: heeft u als éénverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5 en € 10 per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.


Bij een modaal inkomen: het modale inkomen voor een éénverdiener is nu ongeveer € 1.800 per maand. Een bedrag voor de kerk tussen € 8 en € 16 per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.


Net boven modaal: leden die (iets) boven modaal verdienen, d.w.z. meer dan € 2.000 per maand, willen we van harte aanbevelen een grotere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een (gezamenlijk) netto inkomen van:

o € 2.000 per maand € 15 tot € 30 per maand

o € 2.500 per maand € 25 tot € 50 per maand


Twee keer modaal of meer: wij denken aan een iets groter percentage van uw netto inkomen. Bijvoorbeeld:

o € 3.000 per maand € 38 tot € 75 per maand

o € 4.000 per maand € 60 tot € 120 per maand

o € 5.000 per maand € 100 tot € 200 per maand


Als uw inkomen nog hoger is hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.


Gelukkig zijn er ook leden die meer, en soms veel meer, bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan vragen we u die bijdrage voort te zetten of zelfs nog te verhogen.

Iedereen is welkom

Natuurlijk hopen wij dat u wilt bijdragen aan deze Actie Kerkbalans. Maar ook als u dat om wat voor reden dan ook niet doet of kunt, bent en blijft u van harte welkom. Wellicht voelt u zich niet (meer) betrokken bij de kerk en wilt u uw idmaatschap liever opzeggen. Hoe u dat kunt doen staat op: www.pgu.nu onder menu: contact > ledenadmini stratie.

En nu?

Bij deze folder vindt u een formulier waarop u uw bijdrage in kunt vullen of uw bijdrage kunt wijzigen. U kunt het formulier alsvolgt inleveren: op de zondagen 18 en 25 januari in de doos in de hal van de Marcuskerk of bij onderstaande adressen:

o Dhr. J. Spierenburg, Julianaweg 133

o Dhr. C. Van Otterlo, Detmoldstraat 28

o Dhr. H. Rijksen, Simplonbaan 13

o Dhr. C.J. van Rijswijk, Betuwe 116

opsturen naar Bureau PGU, via de bijgevoegde antwoordenvelop (antwoordnummer 4048, 3500 VB Utrecht). Een postzegel is niet nodig.

of…

NIEUW: via Internet op www.pgu.nu/kerkbalans

U dient zich dan eerst aan te melden. Vergeet daarbij niet uw registratienummer over te nemen van het toezeggingsformulier Kerkelijke bijdrage 2016.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.