Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost sindoor webmaster in Home

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt. 
Tijdens de viering zijn er drie collectes.
Bij een vesper viering wordt er vaak alleen een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.


Collecten bij Viering H. Avondmaal van zondag 17 december 2017 van 10:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte Stedelijk Diaconaal doel 2: VluchtelingenwerkMet de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die vluchtelingen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verzekeringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk is. Daarom steunt het Diaconaal Missionair Orgaan Fanga Musow (hulp aan vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren), STIL (steun op medisch, juridisch en sociaal gebied), Villa Vrede (dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus) en de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (sociaaljuridische hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen).
2e Collecte Opbouw wijkgemeenteDe opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en / of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.
3e Collecte Adventsproject van Kerk in Aktie: Geef hoop aan een kind op de vlucht.


Collecten bij eredienst van zondag 24 december 2017 van 10:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte WijkdiaconieDe opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering.
2e Collecte Opbouw wijkgemeenteDe opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en / of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.
3e Collecte MusiciIn de Marcuskerk hechten we aan een verzorgde liturgie. Daarbij hoort ook muziek van goede kwaliteit. Daarom hebben we professionele kerkmusici in dienst en we huren een aantal keer per jaar musici in. Denk aan de cantate die bij het thema van de dienst past. En wat zou een Paasviering zijn zonder trompet? Om die musici te kunnen betalen wordt jaarlijks 1000 euro gereserveerd op de begroting. De derde collecte vandaag is bestemd voor dit doel. In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied. (aldus de visienota ‘De hartslag van het leven’ van de PKN). In de liturgie bidden en zingen we het Kyrie, voor onszelf en voor de wereld om ons heen. En we zingen Gods lof.


Collecten bij eredienst van zondag 24 december 2017 van 19:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte Kerk in Actie: Werelddiaconaat - Kinderen in de KnelGeen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, vindt u in de loop van 2017 op kerkinactie.nl/kerst.
2e Collecte geen collecte
3e Collecte geen collecte


Collecten bij eredienst van zondag 24 december 2017 van 22:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte WijkdiaconieDe opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering.
2e Collecte Opbouw wijkgemeenteDe opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en / of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.
3e Collecte MusiciIn de Marcuskerk hechten we aan een verzorgde liturgie. Daarbij hoort ook muziek van goede kwaliteit. Daarom hebben we professionele kerkmusici in dienst en we huren een aantal keer per jaar musici in. Denk aan de cantate die bij het thema van de dienst past. En wat zou een Paasviering zijn zonder trompet? Om die musici te kunnen betalen wordt jaarlijks 1000 euro gereserveerd op de begroting. De derde collecte vandaag is bestemd voor dit doel. In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied. (aldus de visienota ‘De hartslag van het leven’ van de PKN). In de liturgie bidden en zingen we het Kyrie, voor onszelf en voor de wereld om ons heen. En we zingen Gods lof.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.