Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost sindoor webmaster in Home

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt. 
Tijdens de viering zijn er drie collectes.
Bij een vesper viering wordt er vaak alleen een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.


Collecten bij eredienst van zondag 22 oktober 2017 van 10:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte Stedelijk Diaconaal doel 2: VluchtelingenwerkMet de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die vluchtelingen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verzekeringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk is. Daarom steunt het Diaconaal Missionair Orgaan Fanga Musow (hulp aan vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren), STIL (steun op medisch, juridisch en sociaal gebied), Villa Vrede (dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus) en de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (sociaaljuridische hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen).
2e Collecte Opbouw wijkgemeenteDe opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en / of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.
3e Collecte TienerdienstDe tienerdienst is de eerste zondag van de maand. Het is belangrijk dat de tieners een eigen dienst hebben. Hiervoor is een methode aangeschaft om te zorgen dat dit goed aansluit aan de leeftijdscategorie.


Collecten bij dienst in de Nicolaikerk van zondag 29 oktober 2017 van 10:00 uur zijn:

CollecteDoelOmschrijving
1e Collecte Kerk in Actie: HervormingsdagDit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alphacursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.
2e Collecte Opbouw wijkgemeenteDe opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en / of wijkgebouw, en de kosten van erediensten en wijkwerk.
3e Collecte geen collecte

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.