Marcuskerk is Kerk-met-stip

22 mei 2016 | gepost sindoor Anne-Marie Rutgers in Justitiepastoraat

Op zondag 22 mei 2016 was er een bijzondere dienst in de Marcuskerk. In die dienst werd de Marcuskerk ‘Kerk met stip’, een kerk die gastvrij wil zijn voor ex-gedetineerden

De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet zonder valkuilen.
Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen.
Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… Hoe gaat het dan verder? Het is niet eenvoudig om een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden.

De kerk is geen reclasseringsinstelling, maar het eigene van de kerk is dat zij mensen, geestelijk gesproken, een dak boven het hoofd kan bieden. En zij biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt en waarbinnen je wat kunt doen.

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie wekelijks de vieringen in de gevangenis meemaakten.

Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren van de inrichting te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip katholieke en protestant-christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Een huis voor hun ziel. Dat zou zelfs de kans op recidive kunnen verminderen!

De projectgroep ‘Kerk met Stip’ van het protestants en katholiek justitiepastoraat wordt ondersteund door verschillende kerken in en buiten de gevangenissen in Nederland.

Vanuit de Marcuskerk is ds Martin van Hemert als justitiepredikant uitgezonden en via hem is de diaconie van de Marcuskerk al jaren actief in het justitiepastoraat. ‘Kerk met stip’  is vandaar een logische volgende stap.

De voorganger in de dienst van 22 mei was ds Jan Eerbeek, voorzitter van het landelijk netwerk ‘Kerken met Stip’ en medewerking werd verleend door enkele ex-gedetineerden, justitiepastores en de gemeenteleden die actief zijn in het justitiepastoraat.

Tijdens de viering vertelden de ex-gedetineerden hoe het geloof hen heeft geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen wat het voor hen betekent om ook een kerkelijk onderdak gevonden te hebben. Justitiepastores en vrijwilligers vertelden over hun ervaringen en motivatie.

Na de viering werd het logo aan de muur van de kerk bevestigd en onder de koffie was er gelegenheid om nog na te praten.

Kerken met Stip

Klick hier om de foto’s te downloaden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.