Nieuwtjes bij de Maaltijd

7 februari 2017 | gepost sindoor Liesbeth Stienen in nieuws | Tieners/jongeren | Volwassenen | Volwassenen 70+

Op vrijdag 3 februari vond de 2-jaarlijkse vriendelijke Maaltijd van Westrenen plaats, met vooral diakenen uit de stad Utrecht. De 18e-eeuwse familie van Westrenen maakte een testament, waarin dit werd bepaald. Vóór de maaltijd gaat traditiegetrouw de gouden beker uit de nalatenschap rond en iedereen mag eruit drinken.

Sprekers tijdens deze Maaltijd waren Xander van Asperen (Stichting Emmaus Domstad), Johan Hahn (voorzitter Stichting Voedselbanken Utrecht) en Dirk van den Hoven (teamleider Protestantse Diaconie Utrecht).

Nieuwe website diaconie
Deze keer mocht ik (Liesbeth Stienen) bij deze bijzondere gelegenheid zijn, om in een presentatie een voorproefje te geven van de nieuwe website van de (stedelijke) diaconie. Die komt naar verwachting eind maart 2017 in de lucht. Het is de bedoeling dat straks activiteiten zoals Eetcafé Marcus (ook) via die website te vinden zijn. Maar ook initiatieven van andere organisaties, zoals de Voedselbank en Emmaus.

Afspraak met Emmaus
Wist u dat Stichting Emmaus Domstad en de diaconieën ooit een afspraak maakten over hulp aan mensen die aankloppen bij een diaken? En dat die afspraak nog steeds geldt? Xander van Asperen bracht het in herinnering.

Stichting Voedselbanken zoekt voortrekkers
Johan Hahn sprak over de 9 voedselbanken in Utrecht. Hij zoekt voor de Stichting Voedselbanken Utrecht een voorzitter en coördinators die stevig verankerd zijn in Utrecht. Het is de bedoeling dat deze door hun kennis van organisaties, relaties en inzet méér voedingsmiddelen en fondsen verwerven voor mensen die helaas afhankelijk zijn van voedselhulp. Voelt u zich geroepen? Er zijn vacatures!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.