Musical Mozes

9 februari 2017 | gepost sindoor Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Doelgroepen | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek | muziekprojecten

mozes-2

Waarom is  voor het verhaal van Mozes gekozen? Het is een actueel thema. Je hoeft de televisie maar aan te zetten en je wordt geconfronteerd met de beelden van vluchtelingen, uit bijvoorbeeld Syrie. Hele volksstammen zijn op reis. Opa’s en oma’s, vaders, moeders en kinderen vluchten uit verdrukking en angst, hopen op een leven in vrijheid. Midden in de voorbereiding van de musical begint de 40-dagentijd en vieren we Pasen. Dan vieren we de vrijheid, de uittocht uit het land Egypte.

Wat zijn de belangrijke thema’s in het verhaal van Mozes? Slavernij, bevrijding, roeping, vorming van een volk en wetgeving.
Slavernij: Vele jaren na de dood van Jozef komt er een Farao in Egypte ‘die Jozef niet gekend had’ en de nakomelingen van Jacob worden tot slaven gemaakt.
Bevrijding: Mozes, behorend tot dat slavenvolk, wordt na zijn geboorte gered van de dood, dankzij de moed van vrouwen in zijn omgeving. Hij wordt geadopteerd door de dochter van de Farao. Nadat hij een Egyptenaar doodgeslagen heeft, vlucht hij naar Midjan en vestigt zich daar als herder.
Roeping: Mozes wordt door God geroepen om zijn volk uit Egypte, uit de slavernij te leiden.
Vorming van een volk: tijdens de vele omzwervingen en lange jaren in de woestijn wordt de groep slaven tot een volk gevormd en uiteindelijk zal het volk het beloofde land intrekken.
Wetgeving: Mozes leert het volk de tien geboden, zij ervaren, dat er zonder wetten en regels geen vrijheid mogelijk is.

Volg het nieuws op de musical-website.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.