Adventsproject 2017

4 december 2017 | gepost sindoor Anne-Marie Rutgers in Doelgroepen | Kinderen | Kindernevendienst | Ochtenddienst | Tieners/jongeren | Vieringen | Volwassenen | Volwassenen 70+

Het thema van het Adventsproject is: Uitkijken naar het licht.Advent-1
Hoe bereiden wij ons voor op het Kerstfeest? Wat verwachten wij? De profeet Jesaja vertelt ons over de beloften van God.

Elke week komt er een verslaggever van ‘Hart in de Stad’ langs, die vragen stelt aan de kerkgangers 

 

———————————————————————————————————————————-

Zondag 3 december, Tot u hef ik mijn ziel op (psalm 25), eerste advent

Lezing: Jesaja 40:1-11, hoop voor iedereen.

Kerstfeest is het feest van de hoop, hopen en bidden dat het goed komt met jezelf, met je geliefden en met de wereld. Hopen en bidden dat het Licht, Jezus, komt. Wist u trouwens dat de naam Jesaja betekent: redding door de Heer?

Een weAdvent-1reld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

 

 

Een symbool voor hoop is de krans. Er wordt daarom een krans om de  kerstkrans klein
adventskaarsen gelegd en de kinderen hebben een adventskrans gemaakt.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————–

Zondag 10 december, Volk van Sion (psalm 80), tweede advent

Lezing: Jesaja 2:2-5, Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten we leven in het licht van de Heer.

In het licht van God heeft iedereen een naam en een gezicht. God kent je bij naam.

Advent-2 Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Wij zoeken naar een teken,
een spoor van hoop, een kind.
Het licht dat wij ontsteken
zegt: hoor, wie zoekt, die vindt.

 

naamkaartjesDe kinderen hebben in de kindernevendienst de betekenis van hun naam opgezocht en op een kaartje geschreven. De kaartjes zijn mooi versierd. Samen heb ze een naamkaart gemaakt van Jezus, om aan de grote krans rond de adventskaarsen te hangen. Jezus betekent (net als Jesaja): God redt!

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Zondag 17 december, Verheugt U (Filipenzen 4:4), derde Advent

Lezing: Jesaja 35:1-10, Welkom God!

Met kerst breekt het licht door als de zon. Het licht verdrijft het donker en de kou.


Advent-3
Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Drie lichten als een teken:
wij komen op het spoor.
God zal ons niet ontbreken
zijn trouw duurt altijd voort.

 

Advent-32 Advent-31

De kinderen hebben in de kindernevendienst een zon gemaakt en op de stralen hebben ze complimenten voor elkaar geschreven. Ook voor de adventskrans is een zon gemaakt met daarop de goede eigenschappen van Jezus.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

Zondag 24 december, Dauwt Hemelen (Jesaja 45:8)

Lezing: Jesaja 62: 8-63:4, We hebben Gods hulp (anderen, engelen) nodig te kunnen leven zoals het bedoeld is.

Advent-41Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

Waar mensen sporen volgen
getrokken door het licht,
daar gloort een nieuwe morgen
krijgt liefde een gezicht.

 

 

 

In de kindernevendienst is verteld over de rol die engelen spelen in de beide (!) kerstverhalen (uit Matteus en Lucas). En de kinderen hebben een engel gemaakt voor thuis en voor in de adventskrans.

Advent-4 Advent-42

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.