Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

882 – Allerhoogste God, heilig en glorierijk

Christus is omwille van de mens arm geworden, opdat de mens door zijn armoede rijk zou worden. Het is deze gedachte van die vreemde ruil die Paulus vaak verwoordt, o.a. in 2 Korintiërs 8,9. Die gedachte komen we ook in liederen tegen, bijvoorbeeld lied 474 (‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot) en 478 (‘Komt, verwondert u hier, mensen’), en in lied 882. Susan R. Briehl (*1952) heeft die dubbelheid mooi verwoord in dit lied: God is heilig, glorierijk, machtig, luisterrijk, wijs, maar tegelijkertijd woont Hij in onze zwakheid, zodat wij die glorie, almacht, luister, wijsheid, ja uiteindelijk het leven zelf kunnen aanschouwen.

Dit lied is afkomstig uit het liedboek van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Noord-Amerika en daar inmiddels geliefd. De melodie van Robert Buckley Farlee (*1950) kent vele maatwisselingen en is beslist geen meezinger. Dit lied vraagt om een rustige en geconcentreerde manier van zingen.

Lied 882 kan goed bij het epistel worden gezongen, niet alleen op deze zondag.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Beeld bij Ezechiel 2:1-7, Psalm 123 en Marcus 6:1-6.
Angst (Ezechiel), verachting (Psalm) en miskenning (Marcus) zijn de elementen van de lezingen van deze zondag.

Felix Nussbaum heeft op indringende wijze deze gevoelens geschilderd in zijn aangrijpende verslag van de belevenissen van een jood in de Nazi-tijd. Deze schilderijen zijn te zien in het Felix-Nussbaum-Haus in Osnabruck.
Het hier afgebeelde schilderij heeft als titel ‘Angst’. De oorzaak van de angst staat in de krantenkop: ‘Storm over Europa’.

Nussbaum

Het verhaal van Nussbaum heeft geen happy end: het eindigde in 1944 in Auschwitz.
Het verhaal van Ezechiel loopt uit op het visien van beenderen die nieuw leven ingeblazen krijgen.
Het verhaal van Jezus laat zien dat leven niet verloren gaat in miskenning en dood.

 

Op zondag 5 juli om 17.00 uur is er een Evensong in de Nicolaïkerk waarin ds. Sytze de Vries voorgaat. De Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel, werken mee. (meer…)

Het is u vast niet ontgaan dat op 5 juli de Tour de France in Utrecht start. Utrecht wordt dan volledig afgesloten voor auto- en fietsverkeer en er is aangekondigd dat er veel geluidsoverlast zal zijn van helikopters en de zogenaamde ‘tourkaravaan’.
Omdat het voor veel mensen niet mogelijk is om de kerk te bereiken en vanwege het aangekondigde lawaai, heeft het moderamen bij wijze van grote uitzondering besloten de kerkdienst op 5 juli niet door te laten gaan.
We wijzen u graag op de  Oecumenische Openlucht Viering op 4 juli om 19.30 uur op het Nicolaaskerkhof die door de gezamenlijke Utrechtse kerken wordt georganiseerd. Alle bezoekers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om samen het geloof in Christus te delen. Met veel muziek geven de Utrechtse kerken op het thema ‘De laatsten zullen de eersten zijn’ een eigen kijk op winnen en verliezen.

Op woensdag 8 juli 2015 kan wie zin heeft, samen met de kring Bijbel & Kunst meegaan naar het Catharijneconvent voor een rondleiding langs de tentoonstelling ”Het geheim van de Middeleeuwen’. Zelfs als je het museum al kent, zie je tóch met een rondleiding altijd weer iets nieuws. In het kader van het Vriendenlidmaatschap, dat de Utrechtse kerken voor dit jaar gratis ter beschikking hebben, kan dit voor een zeer luttel bedrag. We hoeven alleen de rondleiding zelf te betalen; de toegang tot het museum is gratis. Als u een museumjaarkaart hebt, wordt u verzocht die mee te brengen. We verzamelen die dag om 10 uur in de hal van het museum (u moet er dus wel op eigen gelegenheid heen).
Opgeven is noodzakelijk, bij Marian van Giezen

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)