Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Huispaaskaars bestellen

26 februari 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home - (0 Comments)

In de Paasnachtdienst op 4 april wordt de nieuwe paaskaars de kerk in gedragen. Voor gebruik thuis is er ook een huispaaskaars, met dezelfde afbeelding als de Paaskaars in de kerk, te bestellen, Een huispaaskaars van 30 cm hoog (hetzelfde formaat als de kaars van de kindernevendienst) kost 25 euro. Een kaars van 25 cm kost 19 euro.

U kunt de huispaaskaars bestellen via het  bestelfomulier. Bestellen kan tot 11 maart. Dan heeft u de kaars voor Pasen in huis.

LB 545 – Christus staat in majesteit

Bij het evangelie over de verheerlijking op de berg (Marcus 9,2-10) schreef de Amerikaanse theoloog Brian A. Wren (*1936) in 1962 dit lied, door Jan Willem Schulte Nordholt op een uitstekende manier vertaald. Het bijbelverhaal wordt gevolgd: Christus verschijnt in heerlijkheid (strofe 1), Mozes en Elia getuigen daarvan, de lange lijn van wet en profeten wordt voltooid (strofe 2). Hoewel Marcus alleen vertelt dat zij in gesprek zijn met Jezus, weet de evangelist Lucas te melden dat zij spraken over zijn ‘exodus’, zijn uitgang te Jeruzalem (Lucas 9,31, strofe 3). Dan klinkt een hemelse stem: ‘Dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb’ (strofe 4).

Elke strofe wordt besloten met een ‘Halleluja’. Misschien voor ons minder passend voor de veertigdagentijd, maar in de lutherse en anglicaanse traditie klinkt dit bijbelgedeelte in de epifaniëntijd. En met de strekking van de laatste strofe is een ‘Halleluja’ meer dan passend.

Dit lied van Wren komt in diverse liedbundels in Engeland en de VS voor, met evenzoveel verschillende melodieën. De redactie van het Liedboek koos voor de welluidende melodie ‘Mowsley’ van Cyril Taylor (1907-1991), die even stralend is als de liedtekst.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Met Advent is de duif van de Vredesvluchten gevlogen naar de organisatie Foodstep Uganda. Deze kleine non-profit organisatie zet zich in voor het welzijn van de kinderen in de jeugdgevangenis Kampirinsiga in Kampala, de hoofdstad van Uganda.

Vrede-Oranje

(meer…)

Vespers in Zuid-oost

22 februari 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 1 maart is er om 17.00 uur een jazzvesper in de Nicolaïkerk. Voorganger is dr. Rijk Schipper. (meer…)

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Op vrijdag 6 maart is het weer Wereldgebedsdag. Overal ter wereld komen dan christenen bij elkaar om samen te bidden en te zingen in een viering die is samengesteld door vrouwen uit één bepaald land. Dit jaar is dat land de Bahama’s, een eilandengroep bij Cuba en Florida. Het thema van deze wereld­wijde viering is: Begrijp je mijn Liefde?  (meer…)

Het thema van de 40-dagentijd is ‘Pelgrimstocht naar Pasen’.

Al zo lang er mensen zijn, wordt er ‘gepelgrimeerd’: mensen gaan op weg naar een plaats die voor hen van bijzondere betekenis is. Ze gaan op weg om stil te staan bij wat voor hen belangrijk is. Wie als pelgrim op weg gaat, reist anders dan een toerist. Het is een pelgrim er niet per se om te doen onderweg van alles te zien. Het is de pelgrim te doen om de reis zelf. We beschouwen de veertigdagentijd als een bezinningstocht, maar ook als een ontdekkingstocht. Er is van alles te horen en te zien in de bijbelverhalen en verhalen van deze tijd. We lezen oude verhalen en elke week komt er iets bij in de rugzak van de pelgrim.

pelgrim

Met een volle rugzak bereiken we hopelijk het einddoel: Pasen!

In de 40-dagentijd gaan we met de Pelgrim op weg nar Pasen. Elke week zingen we een couplet van het projectlied.

Projectlied

Gemene verrader! Afvallige! Geldwolf, dief!

Wie de naam Judas hoort, weet onmiddellijk van dit soort associaties. Hij is één van de twaalf rondom Jezus van Nazareth, is zwarter dan zwart de geschiedenis ingegaan.
Zijn naam staat voor alles wat duister, gemeen en lelijk is.

Judas (meer…)

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 1 maart
Zondag 22 maart
Zondag 19 april
Zondag 10 mei
Zondag 14 juni

Op 29 maart is het Palmzondag. Als er voldoende kinderen mee willen doen kunnen we die zondag in de dienst zingen. Hetzelfde geldt voor zondag 24 mei, Pinksteren.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)