Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Op zondag 31 mei is er om 17.00 uur een cantatevesper in de Nicolaïkerk waarin klinkt: ‘Gelobet sei der Herr, mein Gott’ (BWV 129) van Johann Sebastian Bach. Verder klinkt in deze vesper het Magnificat van Francesco Durante (1684-1755). De psalm in deze vesper is Psalm 150 en de lezing is Romeinen 5 : 1-11. Voorganger is Dr Rijk Schipper en organist Berry van Berkum. Er is medewerking van vocale solisten en de Cappella di San Nicolai en de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.

Picknick voor Rooms-Katholieken-Evangelischen-Betrokkenen-Migrantenchristenen-Pinkstermensen-Zoekenden-Protestanten-Baptisten-Oekumenischen-Vreemde-vogels-Orthodoxen-Afgehaakten-Charismatischen-‘Jesus-lovers’-Gereformeerden-Anderssoortige-gelovigen uit Lunetten

Waarom?        Ontmoeting en gezelligheid, elkaar leren kennen, horen wat er speelt, verhalen
vertellen en zoeken wat we met elkaar voor de wijk kunnen betekenen (Alle leeftijden welkom!)
Datum:            Zondag 7 juni 2015, 15.00-18.00
Locatie:           Scouting Salwega, Oude Liesbosweg 76, Utrecht
Meenemen:     Picknickkleed, eten en drinken voor jezelf (we delen alles met elkaar) en een
bordje, bekertje en bestek.
Kosten:           Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage voor de huur van de locatie

Georganiseerd door enkele buurtbewoners uit verschillende kerken: Joelle Schoonderbeek (Baptistengemeente de Rank), Matthijs van Pijkeren (Nieuwe Kerk), Christi Loor (Evangelische Kerk Utrecht), Gonda de Haan (Oecumenische Gemeente Janskerk), Arjen de Groot (Knooppunt Lunetten), Marjet Visscher (Vrijgemaakte Kerk Utrecht Centrum), Hans Koops (Marcuskerk), Hans Riphagen (de Rank). Voor meer informatie kunt u terecht bij één van deze mensen of bij Hans Riphagen (06-44724605,  hansriphagen@gmail.com)

LB 685 – Geest van God, zo vol van liefde

De Nieuw-Zeelandse Shirley Erena Murray (*1931) is een van de belangrijkste schrijvers van liederen in het Engelse taalgebied. Vooral in de Verenigde Staten worden haar liederen veel gezongen. Die liederen zijn in vele talen vertaald en vallen op vanwege het inclusieve taalgebruik. Dat zien we duidelijk in lied 685, waarin met intimiteit over de Geest wordt gesproken: de moederlijke kwaliteiten worden in de tweede strofe benoemd: omhelzend, met haar lichaam voedend. In de derde strofe verwoordt de dichteres ook vaderlijke aspecten van de Geest: het beeld van een kind dat op de schouders wordt gezet om de wereld goed te kunnen zien. De vierde strofe benoemt de Geest ‘lieve vriend” (in de oorspronkelijke taal ‘friend and lover’). De eerste en de laatste strofe zijn gelijk en vatten alle beelden samen.

Voor het Liedboek werd gekozen voor de melodie die in de Evangelisch-Lutherse Kerk van Noord-Amerika met deze tekst is verbonden: een vroege Amerikaanse volksmelodie, voor het eerst opgetekend in een bundel in 1835.

Pieter Endedijk – kerklied.net

Nieuws uit Indonesië

11 mei 2015 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Er is weer een Nieuwsbrief uit Indonesië: Nieuwsbrief mei 2015

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 8 juni
- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

28 mei: de slotmiddag van dit seizoen

We beginnen om half drie in de grote Marcuszaal en we gaan door tot half vijf. Er is tijd voor spelletjes (misschien weer een bijzondere bingo), hopelijk een verhaal van Geertje en zingen uit de door onszelf samengestelde bundel. We praten na over het programma van het afgelopen jaar en misschien heeft u ideeën voor het komende seizoen?
De zaal gaat om 2 uur open. Ook als u nog geen lid bent, bent u van harte welkom. U hoeft niet gelijk lid te worden maar kunt eerst ‘op proef’ komen kijken of de Soos wat voor u is!
Bijdrage in de kosten: € 1,50.
Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Cor van Rijswijk, tel.: 2888 85 97.

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 14 juni

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)