Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Vanaf eind september willen we in de Marcuskerk een start maken met een maaltijdproject waarbij senioren gezamenlijk een warme maaltijd kunnen gebruiken. Dit initiatief komt voort uit onze wens om `Kerk voor de Buurt` te zijn.
Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt.
Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.

Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen met anderen in een kleine groep te koken. Er wordt gekookt in de keuken van de Marcuskerk en er is ruimte voor eigen inbreng.
Afhankelijk van reacties van vrijwilligers en eters wordt bepaald of er (voorlopig) 1 of 2 x per maand (donderdagen?) wordt gekookt.

Hebt u belangstelling om dit vrijwilligerswerk op te pakken? Laat het weten aan ds Koops of aan de diakenen.

 

LB 343 – Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt

Olov Hartman (1906-1982) kan gezien worden als een van de belangrijkste Zweedse dichters van kerkliederen in de twintigste eeuw. Hij schreef met dit lied een heel compacte samenvatting van de apostolische geloofsbelijdenis. De vier strofen met elk drie lange regels – een heel ongebruikelijk vorm bij liederen – kennen geen volledig rijm, maar halfrijm: alleen de klinkers rijmen. In elke strofe speelt het woord ‘wereld’ een belangrijke rol. God schept de wereld (strofe 1); God kwam ter wereld in zijn Zoon (strofe 2) en God zuivert de wereld in de Geest (strofe 3). Ten slotte: God overstijgt de wereld (strofe 4).

Ook de melodie is van Zweedse origine, geschreven door Roland Forsberg (*1939). Elke regel heeft hetzelfde ritme en is melodisch bijna gelijk.

Het lied kan gezongen worden als besluit van de Dienst van de Schriften of als deel van de doopliturgie.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Poezie  bij 2  Koningen 4,8-18

De lezing  vertelt het verhaal  over de vrouw  uit Sunem. Ze biedt de profeet Elia onderdak. Hij wil iets terugdoen. Hij belooft de kinderloze vrouw  dat zij over een jaar een baby  in haar armen  zal hebben. Haar antwoord: ‘Spiegel me niets voor.’ In die woorden is de pijn  om de leegte in haar leven te voelen. Die pijn  van onvrijwillige  kinderloosheid zit ook  verstopt in het eind van het gedicht van Marjoleine de Vos. In het gedicht spreekt een gelukkige vrouw. De dichteres noemt haar zelfs ‘het geluk’.  Maar het geluk houdt zich ook groot. Er is stil verdriet om gemis. Vrienden van me die geen kinderen hebben zeiden: ‘Toen iedereen om ons heen kinderen kreeg, voelden we ons alleen. Nu maken  we hetzelfde mee, omdat iedereen kleinkinderen krijgt.’

Zien is kennen – over het geluk (fragment)

Het geluk zit bij zonsopgang in de trein en zingt Vivaldi met de kievit
fietst langs de waddendijk: een feilloos oog
voor wollen schapen,  ruime lucht van Hollands blauw.
[...]
‘s Avonds zit het aan tafel met vrienden
het drinkt oude jenever, volgt een talencursus doucht elke ochtend  warm, zwemt ‘s zomers spetterend door de lauwe zee. Het geluk schrijft lange brieven, eet een haring, heeft een moeder viert Sinterklaas.

Het geluk ligt graag in bed. Het is getrouwd heeft tot zijn verdriet geen kinderen maar het geluk houdt  zich groot.

Marjoleine de Vos
Uit: Zeehond graag (Amsterdam 2ooo)
 

bron: Laetare

Het landelijke project SchuldHulpMaatje (waarbij bijna alle kerken zijn betrokken) groeit maar door. De Utrechtse afdeling gaat dependances opzetten, om te beginnen in Het Knooppunt. Om van start te kunnen gaan zoeken we 5 gemotiveerde maatjes die ook bereid zijn een training te volgen. Mocht je interesse hebben voor deze zinvolle taak, neem gerust en vrijblijvend contact  op met Arjen de Groot. Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor schuldhulpmaatje

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)