Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Vespers in Zuid-oost

30 augustus 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op 6 september is er om 17.00 uur een Choral Evensong in de Nicolaïkerk. Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Het laat de bezoekers kennismaken met kerk(koor)muziek volgens de Anglicaanse traditie. Aan deze Evensong werken mee dr. Rijk Schipper, voorganger, organist Berry van Berkum en de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De lezingen zijn Spreuken 2: 1-8 (NBV) en Mattheüs 13: 44–52 (Naardense Bijbel).

De Vespercantorij zingt Engelse koormuziek uit de 16e en 17 eeuw en sluit daarmee aan bij het thema van het Festival Oude Muziek 2015 ‘England, my England’. De cantorij begint met ‘Preces and responses’ van Thomas Tallis (1505-1585). Daarna zingen ze ‘Lord, for thy tender mercy’s sake’ van Richard Farrant (ca. 1525-1580). Het Magnificat and Nunc Dimittis zijn van Adrian Batten (1591-1637). Psalm 119 : 89-112 wordt gezongen op een chant van Henry Purcell (1659-1695) en tenslotte zingt de cantorij de Anthem ‘O God my King’ van John Amner (1579 – 1641).

Het afsluitend orgelstuk is In Nomine van John Bull (1562-1628).

Poezie bij  Marcus 8:22-26

‘Hetzelfde anders zien’ luidt de titel van een  boek van H.M. Kuitert over geloven. Voor geloof is verbeelding nodig, aldus de  schrijver. Ze zorgt ervoor dat je in deze wereld een andere wereld kan zien. Maar Pessoa keert zich  tegen de  visie  dat  je in het  ene  het  andere moet zien. Laat de dingen gewoon de  dingen. Kijk en denk niet  teveel.
Er is zoveel te zien.  Het  is duidelijk dat  Pessoa niets moet hebben van een  ’tweede ruimte’ ( Milosz). We moeten het louter doen met  wat we zien  en horen. Ik kan hem  daarin niet restloos bijvallen, maar  voor een  deel wel. Wat  een vreugde is het  om  de  dingen te kunnen zien! Je hoeft het andere in het ene  niet te zien om  je in dat ene te kunnen verheugen. De  blinde uit  het  verhaal wordt ziende. Aan­vankelijk zag hij de mensen als wandelende bomen. Maar toen Jezus  hem opnieuw de  handen oplegde, zag hij de dingen louter zoals  ze waren. Een bevrijding. Het  evangelie is ook nuchter.

Wat wij zien van de dingen zijn de dingen…
(fragment)

Wat wij zien van de dingen zijn de dingen.
Waarom zouden wij het een  zien als er iets
anders was?
Waarom zouden zien en horen ons vergissen
zijn
Als zien en horen zien en horen zijn?

Essentieel is kunnen zien,
Kunnen zien  zonder te denken,
Kunnen zien wanneer men  ziet,
En niet denken wanneer men  ziet
Noch zien wanneer men  denkt.

Maar dat (wee ons,  met onze  aangeklede
zielen!),

Dat vereist diepgaande studie,
[...]

Fernando Pessoa
Uit: In ons leven  tallozen: Een keuze  uit de mooiste gedichten (Amsterdam 2013)

 bron: Laetare

LB 839 – Ik danste die morgen toen de schepping begon

Sydney Bertram Carter (1915-2004) schreef in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw een groot aantal liederen waarbij hij de folk music als uitgangspunt nam. Deze liederen werden in kerkelijke kringen populair, maar kregen geen plaats in de officiële kerkelijke liedbundels. Dat in hedendaagse bundels deze liederen wel voorkomen, tekent de veranderde cultuur in de kerkmuziek. De ‘klassieke’ kerkmuziek heeft niet meer het monopolie.

Een van de bekendste liederen van Carter is ‘The Lord of the Dance’, geschreven in 1962. Lied 839 is daarvan geen vertaling, maar een zeer vrije bewerking van Ben Sleumer (*1944). De oorspronkelijke kerngedachte is blijven bestaan: de heilsgeschiedenis wordt als een dans verstaan. De relatie tussen dans en liturgie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar komt al in oude culturen voor. David danste voor de ark, nu wordt de Zoon van David als een danser voorgesteld.

Carter koos bij deze tekst voor de dansmelodie ‘Simple Gifts’ uit de traditie van de Shakers, een niet meer bestaande Amerikaanse sekte, die in hun geloofsbeleving typerende dansen kenden.

Het is aan te bevelen de coupletten door een solostem te laten zingen en het refrein door allen.

Het lied kan gezongen worden bij het evangelie over de genezing van de blinde.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Donderdag 27 augustus begint de Marcuscantorij aan het nieuwe seizoen. Na de lange zomervakantie gaan we uitgerust van start met de voorbereidingen voor de startzondag en de overige diensten in het najaar. 

Houd je van zingen? Al jaren van plan om mee te zingen, maar het kwam er nooit van? Dan is nu een goed moment om te beginnen. Twijfel je of het iets voor jou is? Kom dan gewoon een keer kijken en meedoen met een repetitie.
Elke donderdagavond van 19.30-21.00 uur in de Marcuskerk. Van harte welkom.

Rond dit thema organiseert ds Koops, samen met twee buurtbewoners, voor vrouwen (65-75 jaar) uit de wijken Hoograven en Lunetten een vijftal bijeenkomsten. Deze ontmoetingen worden gehouden in “Hart van Hoograven” (aan´t Goylaan) op donderdag 10, 17 en 24 september, 1 en 8 oktober  van 13.30u – 16.00u.

Kijk ik om me heen, sta ik midden in het leven (Loesje)

  (meer…)

oberVanaf eind september willen we in de Marcuskerk een start maken met een maaltijdproject waarbij senioren gezamenlijk een warme maaltijd kunnen gebruiken. Dit initiatief komt voort uit onze wens om `Kerk voor de Buurt` te zijn.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt.
Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.

Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (M/V) die het leuk vinden om samen met anderen in een kleine groep te koken. Er wordt gekookt in de keuken van de Marcuskerk en er is ruimte voor eigen inbreng.
Afhankelijk van reacties van vrijwilligers en eters wordt bepaald of er (voorlopig) 1 of 2 x per maand (donderdagen?) wordt gekookt.

Hebt u belangstelling om dit vrijwilligerswerk op te pakken? Laat het weten aan ds Koops of aan de diakenen.

 

Bazaar

10 augustus 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Bazaar | Home - (0 Comments)

Maandag 31 augustus bent u weer van harte welkom om spullen in te leveren voor de bazaar. We zijn tussen 19.00 en 20.00 uur in de Marcuskerk aanwezig om uw gebruikte of nieuwe spullen in ontvangst te nemen.
We checken altijd even of de spullen verkoop waardig zijn, wilt u daar rekening mee houden? Alle spullen graag schoon inleveren.
We kunnen ook kinderkleding tot maat 176 gebruiken.
Graag tot 31 augustus.

Een vriendelijke groet, Jeannette en Beatrix

Het landelijke project SchuldHulpMaatje (waarbij bijna alle kerken zijn betrokken) groeit maar door. De Utrechtse afdeling gaat dependances opzetten, om te beginnen in Het Knooppunt. Om van start te kunnen gaan zoeken we 5 gemotiveerde maatjes die ook bereid zijn een training te volgen. Mocht je interesse hebben voor deze zinvolle taak, neem gerust en vrijblijvend contact  op met Arjen de Groot. Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor schuldhulpmaatje

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)