Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

kerstnachtIn de Kerstnachtdienst wordt in de Marcuskerk de cantate `Das neugeborene Kindelein` van Dietrich Buxtehude (1637-1707) uitgevoerd. Het is een kort en feestelijk muziekstuk. Ook zingen we veel kerstliederen. Aan deze viering wordt naast onze eigen Marcuscantorij meegewerkt door een muziekgroep
Aanvang 22.00 uur.

Voorafgaande aan de kerstnachtdienst vieren we om 19.00 uur het Kerstfeest voor en met kinderen.

11 december, 3e van Advent

5 december 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Poëzie bij Matteüs 11:2-11
Hier schetst de dichter met een paar streken een onzeker wordend geloof. Het verlangt naar nieuw elan. Zal het er komen?
Johannes de Doper is ook onzeker geworden. Is met Jezus de nieuwe toekomst echt aangebroken? In de taal van het gedicht: hij ziet nog geen rimpelingen in het water. Let op hoe de dichter speelt met het verhaal van Bethesda, Johannes 5.

Een wachtende kerk

Nog staan de torens in het grijs
steeds vreemder in het land en
wijzen nog maar heel voorzichtig
naar omhoog.

Een bos zonder bomen is
de wereld geworden met
eenzame woorden
bij een onbewogen vijver.

Welk ogenblik kan het
ons overkomen dat weer
iemand neerdaalt en
de woorden opspringen om
ondergedompeld te wordene
in het oude water?

Klaas de Jong Ozn
Uit: Cantus firmus (Kampen 1991)

bron: Laetare

Vespers in Zuid Oost

4 december 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op 18 december, 4e advent,  is er een vesper in de Marcuskerk. Voorganger is dr Rijk Schipper en het orgel wordt bespeeld door Karel Demoet. Het thema van de vesper is ‘Gehoorzaamheid en rust’.
In het psalmengebed wordt psalm 95 gelezen en gezongen. We lezen Hebreeën 3:1-14.
Tijdens de vesper klinkt muziek uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, uitgevoerd door een blokfluitkwartet.
De vesper begint om 17.00 uur.

In de Adventstijd gaan we op zoek naar tekens van hoop. Dat doen we met behulp van de verhalen die de profeet Jesaja vertelt. Elke week vinden we een nieuw teken in het koffertje en komt er een hoopvol teken bij op de ster.

sterkoffertje-2

———————————————————————————————————————————-

Zondag 27 november, Tot u hef ik mijn ziel op (psalm 25), eerste advent

Lezing: Jesaja 2:1-5, het visioen van de zwaarden die tot ploegscharen worden omgesmeed.koffertje-met-schep

zwaardDs Hans Koops had een zwaard meegenomen. Daar kun je nare dingen mee doen, iemand pijn doen en zelfs doden. Gelukkig was er op de ipad een foto te zien van de plaats waar het koffertje met een teken van hoop te vinden zou zijn.

Bij terugkomst uit de kindernevendienst bleek dat in het koffertje een tuinschepje zat
en de kinderen brachten potjes met aarde mee, waar ze radijszaad
hadden gezaaid.

 

 

Op de ster zit nu de eerste punt met een hoopvol teken.

ster1

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————–

Zondag 4 december, Volk van Sion (psalm 80), tweede advent

Lezing: Jesaja 11:1-10, de belofte uit het huis van Isaï en het komende vredesrijk: de wolf en het lam weiden samen.

advent2ster-advent2Ds Hans Koops had een afwasbak gevonden met  vuile kopjes er in. Wat heb je nodig om dat weer schoon, als nieuw te maken? Ook nu was er een foto met een aanwijzing waar het koffertje te vinden is.

Bij terugkomst uit de kindernevendienst bleek dat in het koffertje schoonmaakmiddelen zaten. De afwas is weer schoon, een nieuw begin.

En de ster heeft een nieuw teken van hoop erbij gekregen.

 

engelen-brunaAdvent is begonnen en dat betekent dat we uitzien naar Kerst! Net als andere jaren zullen we op kerstavond weer een kinderkerstfeest vieren in de Marcuskerk, door en met kinderen uit de gemeente rond de Marcus- en Nicolaikerk. Bestemd voor alle kinderen, vaders. moeders, opa’s en oma’s. ooms en tantes, vrienden en buren.
Het kinderkerstfeest is op zaterdagavond 24 december om 19.00 uur in de Marcuskerk. Komen jullie ook?

 

ober

Elke eerste donderdag en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

singing-kids-300x239Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

In december oefenen we voor het kinderkerstfeest. Na de kerstvakantie beginnen we weer met de zanghalfuurtjes.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)