Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Zondag 29 maart is het Palmpasen. We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook dit jaar komen we dan de kerk weer binnen met een versierde Palmpasenstok.
Als je het leuk vindt om in de dienst mee te doen aan de feestelijke intocht, dan word je van harte uitgenodigd een stok te komen versieren!

Dat kan op zaterdagmiddag 28 maart tussen 10.30 en 11.30 uur in zaal 2 van het Marcuscentrum op de Wijnesteinlaan. Iedereen mag een palmpasenstok komen maken, ook broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom, maar we willen wel vragen om, als je 6 jaar of jonger bent, iemand mee te nemen die je kan helpen.
Voor de organisatie van alles is het wel van belang dat we weten of je komt.

Je kunt je opgeven bij Dorine de Graaf of Marieta Kammeijer

We hopen dat je komt!
groeten van het team van de kindernevendienst

Vespers in Zuid Oost

16 maart 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 29 maart is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk. Het is de eerste van vier vespers in de Stille Week. Voorganger is ds. Hans Koops. De Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg zingt  o.a. Psalm 77 en organist Berry van Berkum speelt Passiekoralen. De lezing is uit  Exodus 2 : 1-10,  Mozes als kind.

Op maandag 30 maart om 19.30 uur is de voorganger ds. Marian van Giezen en de lezing is Exodus 2:11 – 22, Mozes als balling.

Op dinsdag 31 maart gaat ds. Dirk Neven voor en leest Exodus  2:23 – 3:10, Mozes als geroepene

Op woensdag 1 april is de voorganger ds. Hans Koops en hij leest Exodus 3:11 – 22, Mozes als leider.

In de weken van de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Een weg die we in dit project zien als een pelgrimsweg.

Oculi-2015-3                       Judica-2015-1

Het woord ‘pelgrim’ is een oud woord, dat wij niet meer zo vaak gebruiken. Het komt van het Latijnse woord ‘peregrinus’. Dat betekent: iemand die door de akkers, door de velden, komt, iemand die van buiten de stad komt, een vreemdeling.

Wie als pelgrim op weg gaat, reist anders dan een toerist. Het is een pelgrim er niet per sé om te doen onderweg van alles te zien. Het is de pelgrim te doen om de reis zelf.  Pelgrims willen rust en tijd om stil te worden. In het gewone, dagelijkse leven zijn er zoveel dingen waar je aan moet denken, zoveel dingetjes die in je hoofd zitten. Pelgrims willen al die dingen eens een tijd achter zich laten. Ze willen ruimte om te zoeken wat echt belangrijk is. Voor sommigen is dat God, voor anderen kan dat weer iets anders zijn. Pelgrims reizen langzaam. Wie langzaam reist wordt stil en komt tot rust.

Zondag 22 maart, zondag Judica (Doe mij recht, psalm 43) lazen we Johannes 12:20-33, het verhaal van de graankorrel die sterft. (meer…)

De PGU (Protestantse Gemeente Utrecht) heeft aangegeven dat het contract van onze koster/beheerder Klaas Kuijsten op 1 april afloopt en niet meer zal worden verlengd. De kerkenraad bedankt Klaas van harte voor de inzet en energie waarmee hij de Marcuskerk en het Marcuscentrum de afgelopen negen jaar beheerd heeft. Wij nemen graag samen met u afscheid van Klaas als koster/beheerder op zondag 29 maart tijdens de kerkenkoffie.

PPt sporen van geluk

In de periode van januari en februari zijn we bij de lezing van de zondag met de kinderen op zoek gegaan naar ‘sporen van geluk’: Jezus laat een spoor van geluk na, overal waar hij komt en waar in hem geloofd wordt. In de kindernevendienst hebben we deze ‘sporen van geluk’ in beeld gebracht door het maken van tekeningen waarop de verhalen en thema’s zichtbaar worden gemaakt. Deze tekeningen en of verhalen zijn verwerkt in de Nieuwsbrief

Met Advent is de duif van de Vredesvluchten gevlogen naar de organisatie Foodstep Uganda. Deze kleine non-profit organisatie zet zich in voor het welzijn van de kinderen in de jeugdgevangenis Kampirinsiga in Kampala, de hoofdstad van Uganda.

Vrede-Oranje

(meer…)

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

In de 40-dagentijd gaan we met de Pelgrim op weg nar Pasen. Elke week zingen we een couplet van het projectlied.

Projectlied

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 19 april
Zondag 10 mei
Zondag 14 juni

Op 29 maart is het Palmzondag. Die zondag zingt de kindercantorij in de dienst.
Bij voldoende animo kan dat ook op zondag 24 mei, Pinksteren.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)