Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

ober

 

In een van de twee kookgroepen ontstaat per 1 oktober een vacature voor kok.
De kookgroepen werken met drie koks onder het mom van `vele handen maken licht werk´.
Mocht u interesse hebben of wat meer informatie willen hebben, neem dan contact op met ds Hans Koops (tel 2745036)

 

24 juli

18 juli 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Muziek bij Lucas 11:2-4

 

24 juliFrans Liszt heeft het Onze Vader (als Pater Noster) meerdere malen bewerkt: voor gemengd koor en orgel (harmonium), voor mannenkoor en orgel (harmonium) dan wel piano.

Al deze zettingen zijn kennelijk bedoeld voor de liturgie. Of Liszt zijn, totaal anders gecomponeerde, pianoversie in Harmonie Poétiques et religieuses ook voor  kerkelijk gebruik heeft gedacht, is maar de vraag. Maar  het kan natuurlijk zeker in de liturgie worden gebruikt. Zeker op het moment dat de woorden als lezing al hebben geklonken. Dan is een instrumentele versie welkom.

bron: Laetare

LB 664 – Naam van Jezus, nu verheven

Een lied uit de rubriek ‘Hemelvaart’ voor deze zondag midden in de zomer. Vreemd? Niet als we liedteksten niet al te snel in een hokje duwen. Vaak kleuren liederen anders wanneer je ze op een ander moment in het jaar zingt dan oorspronkelijk gedacht.

Het evangelie van deze zondag verhaalt over de leerlingen van Jezus, die vragen ‘Heer, leer ons bidden’. En dan volgen de woorden van het Onze Vader, bij Lucas (11,1-5) in een iets beknoptere vorm dan bij Matteüs.

‘Leer ons bidden’ zijn ook de woorden die in dit lied voorkomen (strofe 1). Willem Barnard (1920-2010) schreef de tekst als een variant op een eerder geschreven lied voor palmzondag: Liedboek 557. Daar wordt gesproken over de naam die op het kruis geschreven staat, bij LB 664 om de naam die boven alle namen verheven is. Hemelvaart is het feest van de kroning van Christus. Tegelijkertijd bidden wij dat Hij verborgen is ons midden (strofe 1). Het begin van strofe 3 is een directe verwijzing naar het Onze Vader: ‘Overal wordt U gebeden / om het rijk dat komen gaat’.

Willem Barnard heeft aangegeven dat hij voor beide liederen gehecht was aan de melodie van Theo Cockx, zoals deze in het Vlaamse liedboek Zingt Jubilate al enkele decennia staat. Die keuze is voor in liedboek gerespecteerd.

 

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

18 juli 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 7 augustus is er om 17.00 uur een orgelvesper op het koor van de Nicolaïkerk. De voorganger is ds. Hans Koops en de organist is Dorien Schouten. Zij speelt van J.S. Bach Vater unser im Himmelreich BWV 636 en Fantasia sopra Jesu meine Freude BWV 713.

De lezingen zijn Ezra 3 : 1-6 en 10-13 en het thema is ‘De fundamenten van de tempel’.

In augustus is er geen vesper in de Marcuskerk op de derde zondag van de maand.

Er zijn weinig boeken in de Bijbel die ons zo diep raken als het boek Job.
Wie heeft er ook woorden voor een van de grootste raadsels dat de mensen al eeuwen bezighoudt: lijdende mensen en een leidende God?
Het is een thema dat mensen intrigeert en waarover ook de theologie niet uitgesproken raakt.

Het boek Job levert ons een fundamenteel wantrouwen op jegens iedereen die pretendeert sluitende antwoorden op alle vragen te kunnen leveren. In de praktijk van het leven zoek je veel meer naar warme, meevoelende mensen die hun mond weten te houden op het goede moment. Toch ontkomen we er ook niet aan hier en daar een poging tot (een begin van) een antwoord te wagen..
Een centrale vraag die aan de orde komt is: wat heb ik aan God?
In tweeërlei zin. Wat moet ik eigenlijk van God denken? En: wat kan ik van hem verwachten?

In de 40-dagentijd was er een leerhuis over Job. Dit intrigerende boek komt in de zondagse vieringen zelden aan de orde en dat is jammer. Daarom wil ds Hans Koops in de komende zomermaanden een viertal keer over dit boek preken: t.w. op de zondagen 17 en 24 juli en op de zondagen 7 en 21 augustus.

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

ober

 

Het eetcafe houdt een zomerstop tot september. Op donderdag 1 september gaat het eetcafe weer van start

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Update: Bram heeft Rhodos bereikt op 25 mei en is een paar dagen later teruggekeerd naar Nederland.

Zijn tocht (ook het eerste deel naar Rome) is na te lezen in zijn blog

 

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Het volgende zanghalfuurtje is op

  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)