Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

25 september

19 september 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Muziek bij Psalm 146

25 sept

De Zuidduitse componist Wolfgang Carl Brieger schreef heel veel, vooral kleine, cantates. Op psalm 146 schreef hij het fraaie ‘Wohl dem des Hilfe der Gott Jakobs ist’. Voor vierstemmig, gemengd koor, drie solisten, twee violen en continuo. Dat klinkt groter dan het is: de solopartijen kunnen gewoon door het koor gezongen worden.

 

bron: Laetare

 

LB 815 – Het eerste licht raakt Jakob aan

In de weken van de herfst worden de verhalen over Jakob en Jozef gelezen. Op deze zondag gaat het over Jakobs droom in Betel, Genesis 28,10-22. René van Loenen (*1950) volgt in zijn lied het verhaal, maar legt daarbij twee accenten. Allereerst het uitroepen van de Naam van de Eeuwige (Gen. 28,13), in de liedtekst acht maal terugkerend met de woorden ‘Ik ben’. Dit vinden we terug in de strofen 1 en 2. Daarnaast de plaats van handeling: ‘Op deze plaats is de Heer aanwezig, (…) dit moet de poort van de hemel zijn!’ (Gen. 28,16-17). Hierover gaan de strofen 3 en 4. De dichter schreef in een toelichting: ‘Meestal is schrijven zwoegen, nu niet. (…) Ik schreef de tekst van dit lied als in een windvlaag van creativiteit (gebeurde dat maar vaker!).’

Janine Mehrtens (*1954; dochter van de bekende kerkmusicus Frits Mehrtens) heeft geen melodie geschreven in het klankidioom van het klassieke kerklied. De toevallige verhogingen en verlagingen zijn opvallend. Dynamische afwisseling is noodzakelijk. De uitroep ‘Ik ben’ klinkt als een klaroenstoot: twee maal een hoge c! Het tempo moet niet te hoog liggen; de melodie is geschreven in een 4/4-maat!

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

19 september 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 2 oktober is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk. De voorganger is ds. Dirk Neven en de Vespercantorij staat o.l.v. Ko Zwanenburg. Organist is Berry van Berkum.

De lezing is Prediker 1 : 1-11: Alles is ijdelheid. De vespercantorij zingt ‘Lobe den Herren’ (1933) en ‘Christe, du bist der helle Tag’(1933) van Hugo Distler (1908-1942) en Psalm 75. Het canticum is het Magnificat Peregrini Toni (1948) van Siegfried Reda (1916-1968) voor koor, solist en orgel.

 

We kondigen alvast aan dat er 13 oktober weer een reisje op het programma staat.
We gaan met een bus naar de Biesbosch. Vanuit Drimmelen varen we door de Biesbosch en tijdens het varen is er ook een uitgebreide lunch.
Op de heenweg drinken we natuurlijk koffie met een gebakje erbij.
De kosten zullen 45 euro bedragen. We vertrekken om half tien.
De bus heeft 50 plaatsen. Leden van de soos hebben voorrang bij inschrijving.
Niet-soosleden worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Zij kunnen zich telefonisch opgeven bij Dina Bouman: tel. 8795340.

Bazaar 2016

14 september 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar op 5 november 2016 zijn in volle gang
U kunt uw schone, bruikbare en gebruikte spullen nog inleveren op maandag 10 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum.

De laatste mogelijkheid om in te leveren na 10 oktober is donderdag 3 november overdag, maar 10 oktober heeft de voorkeur.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 5 november.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

ober

Elke eerste donderdag en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

De ouderensoos zoekt een organist/pianist voor de begeleiding van de samenzang. Eens per twee weken op donderdagmiddag. Informatie bij Dina Bouman-Noordermeer (tel 8795340)

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

singing-kids-300x239Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes ijn op 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 20 november. Steeds na de dienst.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)