Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Vluchtelingen welkom! – Eigen ander geluid in de Janskerk

Vluchtelingen welkom! – Eigen ander geluid in de Janskerk

Zondagmiddag 11 oktober zal van 13.00 tot 16.00 uur in de Janskerk een ander geluid te horen zijn dan op het nabij gelegen Neude. Daar demonstreert Pegida Nederland tegen de komst van vluchtelingen.

In de Janskerk willen we die middag daar tegen een eigen ander geluid laten horen – niet tegen, maar vóór: vóór hartelijke gastvrijheid, vóór een warm welkom aan mensen die hun veilige thuis zijn kwijtgeraakt, maar ook vóór hen die zich zorgen maken. Dat doen we met liederen, gebeden en muziek, met verhalen van vluchtelingen, helpers en actievoerders.

Wat wij in de Janskerk doen is een eigen, kerkelijke aanvulling op wat op het Janskerkhof gebeurt, waar mensen samenkomen om te protesteren tegen de demonstratie van Pegida. Wij zetten juist op deze middag de kerkdeuren open, omdat wij geloven dat voor God geen mens waardeloos is, omdat wij weten dat gastvrijheid een grote rol speelt in de bijbelse en kerkelijke traditie en omdat wij ervaren dat geloof angst uitbant en tot zorg oproept. Iedereen is welkom in de kerk, van welk geloof of overtuiging dan ook!

zeven werken van barmhartigheid

In deze  kalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid. In de loop van het jaar wordt de agenda nog aangevuld.

 

Op 31 oktober a.s. is de jaarlijkse bazaar van de Marcuskerk. De deuren gaan om 10.00 uur open en om 15.00 uur hopen we zoveel mogelijk verkocht te hebben. Er is al een enorme hoeveelheid bruikbare spullen ingeleverd, die voor een prachtige opbrengst kunnen zorgen. Op donderdag 29 oktober is de laatste mogelijkheid om nog spullen in te leveren voor de bazaar. Heeft u iets speciaals als prijs voor het Rad van Fortuin, dan is dat uiteraard ook welkom.

bazaar (meer…)

LB 712 – Het jaar neigt zich tot stille groet

Dit is een eenvoudig lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), bestemd voor de herfsttijd. Het is klankrijke poëzie: ‘Het jaar neigt zich tot stille groet, / het rijpte een zomer lang tot zin, / nu in de herfst houdt het zich in…’ (str.1).

De volgende strofen vertellen dat onze dankbaarheid verantwoordelijkheid betekent in diaconale zin: ‘Wij doen of het het onze is / wat God ons geeft. Of aan ’t gemis / der naasten wij niet schuldig zijn.’ (str.2). De derde en vierde strofe benoemen de tegenstelling tussen de honger die de wereld rondgaat en wij die God voor overvloed danken: ‘… dat de hand toch doet / wat wordt beleden met de mond, // en niet meer neemt, maar voluit geeft / aan alle mensen in de nood…’, zoals God zichzelf heeft gegeven in brood dat wordt gedeeld, brood dat leeft. Het lied kan gezongen worden bij het evangelie van deze zondag, maar is ook zeer geschikt voor de dankdag voor het gewas of de zondag waarop de oogstdienst wordt gevierd. Ook als tafellied in de herfsttijd is het bruikbaar.

Willem Vogel schreef bij deze tekst een melodie, maar de liedboekredactie koos voor een bestaande melodie van William Crowfoot (1724-1783).

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid-oost

5 oktober 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op 18 oktober is er een vesper in de Marcuskerk. Voorganger is ds Marian van Giezen en de organist is Bob van der Linde.
Het thema van de vesper is: Eersten en laatsten. In het psalmengebed wordt psalm 75 gelezen en gezongen
De lezing is Lucas 14:1-11, een feestmaal op Sabbat.
Tijdens de vesper klinken delen uit de partita no 3 in a klein (BWV 827) van J.S. Bach (1685-1750): Sarabande, Allemande en Fantasia.
De vesper begint om 17.00 uur

Poëzie bij Deuteronomium 15:1-11

Rijkdom en armoede zijn van alle tijden. In het gedicht van Judith Herzberg zijn het twee vaststaande werelden waartussen een waterdicht schot staat. Let op de afwisseling van ‘rijkdom is…’  ’armoede…’  Het één lijkt nooit het ander te kunnen worden, maar dat is bedrieglijk. De titel maakt het gedicht als het ware af. Hij had ook onderaan kunnen staan, als een waarschuwing voor naderend onheil: wie rijk is moet zich niet veilig wanen. Wat goed gaat, blijft misschien niet altijd goed gaan.

Het bijbelgedeelte benadert de zaak juist van de andere kant: wie arm is, mag niet altijd arm blijven. De rijken moeten daarvoor zorgen. Alle schulden moeten om de zeven jaar kwijtgescholden worden. Rijkdom en armoede mogen geen lot worden, Ze dienen in het beloofde land niet watervast gescheiden te blijven, er mag sprake zijn van een ‘overloop’. Maar zowel in bijbelgedeelte als in gedicht zijn de rijken gewaarschuwd: hun gladde, gepolijste wereld van ‘less is more’  blijft niet onaangetast.

Tot toen aan toe ging alles goed
Rijkdom is leegte op glanzende tegels
armoede dozen vol halfvolle potten
rijk een veranda met uitzicht op niets
arm een balkon met gereedschap en fietsen
weelde is niet te hoeven bewaren
armoede reddert van winter naar winter
rijkdom is stilte, en stil achter stilte
armoede haast.
En zo genoten zij dag en nacht
van wit en van stilte en water glad
de stenen stenen en het mos dat daar lag.

Judith Herzberg (Uit; Botshol, Amsterdam 1980)
 bron: Laetare

Vanwege de komst van de 500 vluchtelingen naar het Beatrixgebouw in Utrecht, hebben Christenen elkaar opgezocht voor een gezamenlijke inzet in de zorg voor deze vluchtelingen.
Het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) -ondersteund door het Leger des Heils en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)- coördineert deze inzet, met twee speerpunten:
a) de informatie die bekend is bij het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, als ook de behoefte van de vluchtelingen bekend te maken bij de Utrechtse kerken,
b) het aanbod van kerken bekend te maken bij het COA en de gemeente Utrecht. (meer…)

In het kader van ons jaarthema ‘de zeven werken van Barmhartigheid’ staat in oktober het zesde werk centraal: bezoeken van gevangenen.
Op vrijdag 16 oktober organiseren wij een filmavond waarop de film ‘Adams Æbler’ (Adams Appels) zal worden vertoond.

Adams aeblerDeze Deense film van iets meer dan anderhalf uur is gemaakt door regisseur Anders Thomas Jensen en vertelt het verhaal over Adam, die vrijkomt uit de gevangenis en als resocialisatie terecht komt in de parochie van priester Ivan, die al verschillende ex-criminelen weer op het rechte pad heeft weten krijgen.

19:45 inloop
20:00 aanvang
21:40 napraten onder het genot van een drankje.
Iedereen (kijkwijzer 12 jaar) van harte welkom!

In de Kindernevendienst van 20 september zijn  de kinderen aan de slag gegaan om “De werken van Barmhartigheid” op een eigentijdse manier met Playmobil uit te beelden. Zie hieronder het resultaat.

De zeven werken van barmhartigheid: de zieken troosten

De zeven werken van barmhartigheid: de zieken troosten

Zeven werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden

Zeven werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden

De zeven werken van barmhartigheid: de dorstigen drinken geven

De zeven werken van barmhartigheid: de dorstigen drinken geven

De zeven werken van barmhartigheid: de doden begraven

De zeven werken van barmhartigheid: de doden begraven

Zanghalfuurtjes

12 september 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

De vakantie is voorbij, dus we gaan weer zingen! We beginnen op de startzondag.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

In het najaar zijn er zanghalfuurtjes op de volgende zondagen:
- 11 oktober
- 15 november

zanghalfuurtjeMeer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)