Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

8 mei

2 mei 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Poëzie bij 1 Samuël 12:19-24; Openbaring 22:12-21; ohannes 14:15-21

De lezingen van deze zondag gaan over trouw. Gerard Reven bracht het begrip prachtig in beeld met het bekende gedicht over zuster Immaculata. Ware trouw is niet voor de bühne, is bereid om offers te brengen en blijft op haar post door dik en dun. Gecommitteerd zijn aan een bepaalde zaak zegt op zichzelf niets. de vraag is of het je iets mag kosten.

Roeping

(voor de Zusters van Liefde te Weert)

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord:
dat hij vóór dit, of tegen dat is, het verkeer
verspert,
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

Gerard Reve

Uit: Het zingende hart (Amsterdam, 1973)

bron: Laetare

LB 31a – Mijn toevlucht is de Here God

Psalm 31 is als psalm een onderdeel van de lezingen van deze zondag en komt als ‘gezongen lezing’ tot klinken na 1 Samuël 12. De tekst van LB 31a werd geschreven door Jaap Zijlstra (1933-2015) in opdracht van de liedboekredactie. Hoewel Psalm 31 in de vorm van LB 31 zeker niet onbekend is, maken de 19 strofen het in de praktijk niet mogelijk de gehele psalm te zingen. Daarom was de opdracht aan de dichter een beknoptere tekst te maken van maximaal vier strofen, waarin de hoofdlijn van de psalm herkenbaar is. En dat laatste is Zijlstra zeker gelukt! De eerste strofe verwoordt het vertrouwen waarover het begin van de psalm spreekt (31,1-6). De tweede strofe spreekt over de tegenstand die de psalmist ervaart (31,12-14). Daarbij gebruikt de dichter mooie alliteratie: ‘De lasteraars gaan in het rond, / de ontaal tuimelt uit hun mond, / de spotlach spat van hun gezichten…’ De laatste twee strofen vatten het tweede deel van de psalm samen: God als een behoeder (31,15-25).

Ook de melodie werd in opdracht van de liedboekredactie geschreven. De klassieke woorden van de dichter brachten Rijk Jansen (*1957) tot een klassieke melodie, die op het eerste gezicht sterk doet denken aan de psalmmelodieën. Maar rusten ontbreken, en het ritme is onregelmatig. De verhoging in de voorlaatste regel (de c’ wordt cis’) is ook opvallend, maar dat vraagt bij het zingen en spelen wel aandacht voor de laatste regel: daar is de c’ (bij ‘geest’) niet verhoogd!

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

15 mei, Pinksteren is er om 17.00 uur een vesper in de Marcuskerk. Voorganger is ds Kees Bouman en Karel Demoet bespeelt het orgel.

Het thema van de vesper is: ‘De Geest maakt zuiver. We lezen Gal. 5:13-26. In het psalmengebed lezen en zingen we psalm 101

Op woensdag 11 mei is er een speciale open ochtend van de kring Bijbel en Kunst. Deze keer gaat het over Franciscus, naar aanleiding van de tentoonstelling in het Catharijneconvent. Iedereen is welkom om vrijblijvend een keer mee te komen doen! We starten om 10.00 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41.

Op woensdag 25 mei brengen we dan een bezoek met rondleiding (ongeveer een uur) aan de tentoonstelling in het Catharijneconvent. We verzamelen om 10.00 uur in de hal van het museum (Lange Nieuwstraat 38). Iedereen mag mee (ook zonder op 11 mei aanwezig geweest te zijn)! Toegang is gratis, wél wordt een bijdrage gevraagd voor de rondleiding en een kopje koffie na afloop. Aanmelden is noodzakelijk, per mail of telefoon: 06-18419992.

Als vervolg op het gemeenteberaad van 20 maart waarin we uw mening over de mogelijkheden voor het gebouw hebben gepeild, organiseren we een gemeenteberaad waarin de Marcussectie u wil informeren over de vervolgstappen en uw mening daarover wil horen (‘kennen en horen’). Vanwege alle feestdagen de komende periode is het lastig om daar een goed moment voor te vinden. Vandaar dat we twee data hebben gekozen: zondag 15 mei na de kerkdienst, en dinsdag 17 mei om 20.00 uur in het Marcuscentrum. Het is niet de bedoeling dat u op beide momenten komt, u kunt een van de twee mogelijkheden kiezen. Als u van plan bent om op 17 mei te komen, wilt u dat dan laten weten via scriba@marcuskerk.nl? Wij weten dan een beetje op hoeveel mensen we moeten rekenen. Uiteraard bent u ook van harte welkom als u zich niet heeft aangemeld.

Graag nodig we u van harte uit voor een stedelijk beraad over het voorgenomen beleidsplan van de PGU voor de jaren 2016-2020.
Dit beraad wordt gehouden op woensdagavond 11 mei in de Tuinzaal bij de Nicolaïkerk, ingang Nicolaasdwarsstraat.

De PGU zal zich de komende jaren stap voor stap omvormen van (minder) instituut naar (meer) beweging waarbij de drie pijlers, die elkaar wederzijds versterken, zijn:
– behouden en vernieuwen van de vitale mentaliteits- en wijkgemeenten;
– de christelijke presentie voor én in de stad;
– het stimuleren van nieuwe manieren van geloofsgemeenschap.
Leiddraad van het concept beleidsplan is  pastorale brief van het Collegiale Beraad van predikanten en kerkelijk werkers met als kernzin “Moed en volharding vinden we in de kern en de bron van het geloof: Gods liefde in Christus en de doorwerking van Gods Geest in ons” . Deze zin zet ons op onze plaats en relativeert al ons werk!
Verder adviseren ze ons om ons niet vast te pinnen “op ons kerkelijk verleden, terwijl het erom om gaat open te staan voor Gods toekomst. Vergeet organisatorische en materiële ballast uit het verleden, sta voor elkaar open en kijk wat samen bindt”.

Graag delen we met u onze inspiratie en beleidsvoornemens en betrekken wij uw mening en advies bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan in de algemene kerkenraadsvergadering van 6 juni 2016.
Wij vertrouwen op een inspirerende avond met elkaar.
Wanneer u het beraad wilt bijwonen vragen we u zich op te geven vóór 1 mei bij het bestuurssecretariaat, Karin Oostenbruggen, per mail of telefonisch: 030 – 273 75 40.U ontvangt dan het concept-beleidsplan, de pastorale brief en de gespreksvragen.
We zien uit naar uw deelname.
Met hartelijke groet, namens de Algemene Kerkenraad
René van Bemmel

Ook dit voorjaar gaan we op reis met een bus. Cor en Geertje van Rijswijk hebben Schokland bezocht en daar gaan we  12 mei kijken. De rest van het programma wordt nader bekend gemaakt.

De kosten zullen ook dit jaar weer 40 euro bedragen.

Leden van de soos hebben voorrang bij inschrijving.

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Zijn tocht is te volgen via zijn blog

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes zijn op

  • 8 mei
  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)