Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Nienke de Goeijen is met haar zus Annemieke op bezoek bij Gert en Elizabeth en de kinderen in Rantepao. 

De eerste week in Indonesië was overvol aan indrukken en belevenissen. De plaats waar we verblijven, Rantepao, ligt in Tanah Toraja op het eiland Sulawesi. Naast een prachtige natuur met sawa’s en bergen is er ook nog veel te zien van de oude cultuur en religie van de Toradja’s. Voor ons heel bijzonder is de dodenverering. Een essentieel punt van het Toradjageloof is namelijk de overtuiging dat alle mensen en dieren na de dood verder leven. De voorouders moeten daarom na overlijden voedsel/offers krijgen. Deze offers zijn ook nodig om er voor te zorgen dat de voorouders de lotgevallen van hun nazaten welwillend bijsturen.

De doden werden bovengronds begraven en bij de hele en halfvergane kisten zie je, naast alle skeletten, een enorme troep aan etensresten, plastic zakjes en plastic flesjes water. Een schril contrast tussen enerzijds respect voor de doden en anderzijds geen zorg voor het graf.

Rantepao

Op de foto zijn een aantal kisten met resten te zien welke op een uitbouw aan een rots staan.

Hartelijke groet,
Nienke de Goeijen

LB 303 – Zonne en maan

Dit is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist (1914-1997). Naast kerkliederen schreef ze is vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.

De tekst heeft een trinitarische opbouw, maar blijft licht van toon. De eerste strofe is een lofzang tot God als de Schepper, de tweede strofe is gewijd aan Jezus, de derde strofe is tot de Geest gericht.

Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken, vanwege de in elke strofe terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.

Even eenvoudig als de tekst is de melodie van Egil Hovland (1924-2013). Hij schreef een groot aantal  composities voor kerkelijk gebruik. De melodie is vloeiend en voor kinderen goed mee te zingen. In Noorwegen wordt dit lied vaak als glorialied gezongen in diensten met kinderen.

Pieter Endedijk – kerklied.net

Dank uit Haiti

27 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | nieuws - (0 Comments)

Als dank voor de steun vanuit ICCO en KerkinActie aan partnerorganisatie Aprosifa in Haiti, voor en na de aardbeving van 2010, maakten 4 Haitiaanse kunstenaars 25 schilderijen.

Onderstaand schilderij: ‘Het andere Haiti’  van Vladimir, Patrick en Walgens

 

foto Haiti

31 mei: Trinitatis

25 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Muziek bij Johannes 3:1-16, het verhaal van Nicodemus: Blowin’ in the wind (Bob Dylan).

In vorm is er een grote gelijkenis: eerst zijn er de vragen die in zichzelf een tegenstelling oproepen en dan het antwoord, wat begint met ‘de ongrijpbaarheid van de wind’.

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, ’n’ how many times must the cannonballs fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, ’n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, ’n’ how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind

Op zondag 31 mei is er om 17.00 uur een cantatevesper in de Nicolaïkerk waarin klinkt: ‘Gelobet sei der Herr, mein Gott’ (BWV 129) van Johann Sebastian Bach. Verder klinkt in deze vesper het Magnificat van Francesco Durante (1684-1755). De psalm in deze vesper is Psalm 150 en de lezing is Romeinen 5 : 1-11. Voorganger is Dr Rijk Schipper en organist Berry van Berkum. Er is medewerking van vocale solisten en de Cappella di San Nicolai en de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.

Picknick voor Rooms-Katholieken-Evangelischen-Betrokkenen-Migrantenchristenen-Pinkstermensen-Zoekenden-Protestanten-Baptisten-Oekumenischen-Vreemde-vogels-Orthodoxen-Afgehaakten-Charismatischen-‘Jesus-lovers’-Gereformeerden-Anderssoortige-gelovigen uit Lunetten

Waarom?        Ontmoeting en gezelligheid, elkaar leren kennen, horen wat er speelt, verhalen
vertellen en zoeken wat we met elkaar voor de wijk kunnen betekenen (Alle leeftijden welkom!)
Datum:            Zondag 7 juni 2015, 15.00-18.00
Locatie:           Scouting Salwega, Oude Liesbosweg 76, Utrecht
Meenemen:     Picknickkleed, eten en drinken voor jezelf (we delen alles met elkaar) en een
bordje, bekertje en bestek.
Kosten:           Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage voor de huur van de locatie

Georganiseerd door enkele buurtbewoners uit verschillende kerken: Joelle Schoonderbeek (Baptistengemeente de Rank), Matthijs van Pijkeren (Nieuwe Kerk), Christi Loor (Evangelische Kerk Utrecht), Gonda de Haan (Oecumenische Gemeente Janskerk), Arjen de Groot (Knooppunt Lunetten), Marjet Visscher (Vrijgemaakte Kerk Utrecht Centrum), Hans Koops (Marcuskerk), Hans Riphagen (de Rank). Voor meer informatie kunt u terecht bij één van deze mensen of bij Hans Riphagen (06-44724605,  hansriphagen@gmail.com)

Nieuws uit Indonesië

11 mei 2015 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Er is weer een Nieuwsbrief uit Indonesië: Nieuwsbrief mei 2015

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 8 juni
- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 14 juni

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)