Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

Actie Kerkbalans 2016 – Kom in Actie!

11 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bekijk de Actie Kerkbalans folder 2016 in het onderstaande filmpje. Wilt u meer weten over Actie Kerkbalans klik dan hier.


Lees: Matteüs 6:25-34

Graag haal ik twee hardnekkige opvattingen over de veertigdagentijd onderuit. Namelijk dat de traditie voorbehouden zou zijn aan christenen en dat soberheid de boventoon voert. De traditie kan integendeel een gezellig feest zijn, voor iedereen. Wij maken ons vooral druk over onze eigen teleurstellingen.

Dit is dé tijd om je zegeningen te tellen.
Na veertig dagen ben je vast niet uitgeteld!
Sta daarbij ook stil bij hert leed van anderen. Nog belangrijker: gedeelde smart is halve smart. Niet alleen voor de hulpbehoevende. Iemand helpen leidt mij af van mijn eigen zorgen. En ik ontvang er onverwachts vaak meer voor terug dan ik geef. Bijvoorbeeld het kostbare besef dat een glimlach van een eenzame oudere, opgewekt door een gezellige wandeling, het hart meer vult dan het doen of kopen van iets leuks voor jezelf.
Een geruststelling dus voor egoïsten: het dienen van de ander is in ieders eigenbelang.
Veertig dagen vasten? Uitstekend.
Onthoud je vooral niet van het genot om elkaar warmte en licht te schenken. Wees goed nieuws voor de ander. Wees een lopen vuurtje.

(Robert Reijns op www.kerkindenhaag.nl)

Hele 40-dagenkalender lezen? Klik hier

Meester van Alkmaar: de zeven werken van Barmhartigheid

Meester van Alkmaar: de zeven werken van Barmhartigheid

Zondag 14 februari starten we met het maandthema: de hongerigen te eten geven.

Wij horen het verhaal uit Matteüs 14:14-21 over Jezus die zijn leerlingen opdracht geeft om de mensen, die naar zijn toespraken zijn komen luisteren, te eten te geven.
Wij lezen: Exodus 16:11-20 en Matteüs 14:14-21

Activiteiten in het kader van het maandthema zijn de sobere maaltijd, met een collecte voor de voedselbank, en een leerhuis over Job.

Van de diakonie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander.” In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: “​Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.”, die te vinden is achterop de kaarten.Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Vanuit de Marcuskerk worden kaarten aan gevangenen in de Penitentiaire Inrichting in Vught gepaasgroetschreven. De kaarten kunnen voor en na de dienst op 7 februari worden meegenomen en moeten 21 februari weer worden ingeleverd of t/m 24 februari in de brievenbus van Emmy Sieg, Gazellestraat 158 en Jeroen ’t Hart, Zevenwouden 211.


De inlevertijd is dit jaar erg kort omdat wij al op 28 februari, naar Vught gaan. We delen dan ook kaarten uit, die gevangenen zelf kunnen versturen naar familie of vrienden.Dat wordt heel erg op prijs gesteld; vaak helpt het hen over de drempel om weer contact te zoeken.

Priscilla HomeDe diaconie heeft voor de 40 dagentijd dit jaar een specifiek project uitgezocht uit de projecten van Kerkinactie: Het Priscilla Center in het Noord-Oosten van India.

Vrouwen die in de problemen zijn gekomen worden geholpen door het Priscilla Centrum in samenwerking met de kerken in India. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen.
Daarmee kunnen vrouwen weer voor hun gezin zorgen en kan de groep vrouwen die in een kerkcentrum is opgeleid ook de gemeenschap rond het kerkcentrum een stap vooruit helpen.

Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India. In de 40dagentijd collecteren we voor dit project in India. Ook de opbrengst van de spaarpotten gaat naar dit doel.

Meer informatie? Klik hier

LB 547a – Laten wij dan bidden

In het Liedboek vindt men een groot aantal canons, waaronder een ‘liedcanons’. De melodie van een liedcanon is ontleend is aan een bestaand lied. Als tekst is een fragment van de liedtekst gebruikt. Dat lied vindt men dan voorafgaand aan de canon, hier dus LB 547, het bekende ‘Met de boom des levens’.

Toepassingsmogelijkheden van de liedcanon zijn vele: voorafgaand aan het lied; als afwisseling tussen één of meer strofen; als zelfstandige vorm; als ‘refrein’ bij een lezing; als acclamatie na de lezingen of bij de gebeden. LB 547a werd door Christiaan Winter (*1967) in opdracht van de liedboekredactie geschreven en kan goed als acclamatie bij de gebeden gebruikt worden. Om de beweging in de liturgie niet te stagneren is het raadzaam om niet na elke intentie de canon te zingen. Men kan wel na elke intentie de melodie eenstemmig zingen en alleen de laatste keer in canon.

Bij het zingen van deze canon moet er aandacht zijn voor de lengte van de noot aan het einde van de tweede regel (‘dal’), die gevolgd wordt door een halve rust. Men zal geneigd zijn om daar eerder door te zingen. Het zingen van canons vraagt om organisatie en leiding: er moeten groepen worden gevormd en de canon moet worden geleid: inzetten en afsluiting(en) moeten worden aangegeven. Het leiden van canons wordt vaak onderschat.

In de begeleidingsbundel staat een eenvoudige harmonisatie om de canon te ondersteunen. De akkoorden vormen een basis om te improviseren.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

7 februari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Zondag 14 februari, het begin van de 40-dagentijd, is er een vesper in de Marcuskerk. Voorganger is  ds Hans Koops Bram van Oort bespeelt het orgel en medewerking wordt verleend door de Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet.

Tijdens de vesper klinkt o.a. ‘ Christus factus est’ van Anton Bruckner (1824-1896). De tekst van dit motet is uit Filippenzen 2:8-9.

De vesper begint om 17.00 uur.

Eigen middag

We beginnen om half drie in de grote Marcuszaal en we gaan door tot half vijf. De zaal gaat om 2.00 uur open. Iedereen is van harte welkom, ook als u nog geen lid bent! U hoeft niet gelijk lid te worden, maar u kunt eerst ‘op proef’ komen kijken of de Soos wat voor u is.

Bijdrage in de kosten: € 1,50.

We beginnen altijd met een korte meditatie door Cor van Rijswijk en we zingen een lied, dan volgen er wat korte mededelingen en daarna is de eerste koffie- en theeronde.

In het tweede gedeelte is het programma op een eigen middag zeer divers: spelletjes, bingo, een verhaal en zo meer.

Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Cor van Rijswijk. (tel.: 288 85 97)

Op Aswoensdag, dit jaar 10 februari, begint de 40dagentijd.
De veertigdagentijd of lijdenstijd is de periode van veertig dagen vóór Pasen.Afbeeldingsresultaat voor sobere maaltijd

Voor veel christenen is deze periode vaak een tijd van bezinning en soberheid. Om hier uitdrukking aan te geven wordt op de maandagen 22 februari, 7 maart en 21 maart in de Marcuskerk een sobere maaltijd gehouden, waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is!

De avond begint om 18:00 uur en sluit af om uiterlijk 19:00 uur.
De sobere maaltijd bestaat uit een kleine portie eten, d.w.z. een maalti21jdsoep en brood.

Een kleine en sobere hoeveelheid eten is voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden de maximale hoeveelheid per dag. Door hier bij stil te staan kunnen we bewust worden van wat we zelf hebben en wat we met open handen uit kunnen delen. De sobere maaltijd kan zo een waardevol onderdeel zijn van de Veertigdagentijd.

Er zijn geen kosten aan de maaltijd verbonden, wel wordt een inzameling gehouden voor het werk van de Voedselbank.
Opgave kan tot 15 februari, via e-mail

Over lijdende mensen en een leidende God…JobEr zijn weinig boeken in de Bijbel die ons zo diep raken als het boek Job.
Wie heeft er ook woorden voor een van de grootste raadsels dat de mensen al eeuwen bezighoudt: lijdende mensen en een leidende God?
Het is een thema dat mensen intrigeert en waarover ook de theologie niet uitgesproken raakt.
Een onderwerp om met elkaar over  door te praten. Zeker in deze veertigdagen- of lijdenstijd.

Een centrale vraag die aan de orde komt is: wat heb ik aan God? In tweeërlei zin. Wat moet ik eigenlijk van God denken? En: wat kan ik van hem verwachten?

Ook bekijken we een achttal kunstwerken, alle geïnspireerd door het verhaal van Job. Ze zijn totaal verschillend en laten alleen daarom al iets van de breedte van het verhaal zien en de manier waarop Job mensen heeft geïnspireerd.
Hopelijk is uw belangstelling gewekt?

Zo ja, dan heet ik u graag welkom op dinsdag 16 februari, dinsdag 23 februari en dinsdag 1 maart in de predikantenkamer van de Marcuskerk. De avonden beginnen om 20.00u en duren tot ongeveer 21.30u
Vooraf s.v.p. even aanmelden via email.

 

DSC_8598U heeft hem in de bus gekregen, de brief over de Kerkbalans met daarbij de strip ‘Marc & Usker K. en de verdwenen taartpunt’.

De organisatie van de actie Kerkbalans heeft dit jaar voor het eerst een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste en beste folder. Uit bijna 100 inzendingen uit het hele land is onze folder als winnaar gekozen!
[lees de folder]
(meer…)

Kinderkerstfeest 2015

17 januari 2016 | gepost door Sijmen Euwijk in Home - (0 Comments)

Op kerstavond hebben we met de kinderen de geboorte van Jezus gevierd. We hebben met elkaar gezongen en gespeeld. We hoorden het verhaal van de klok van verwachting en vonden het kindje Jezus in de stal. Hieronder een foto impressie.
Om foto’s te downloaden klik dan hier

kinderkerstfeest 2015

[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7044b.jpg]5020
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7045.jpg]380
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7046.jpg]350
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7047.jpg]370
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7048.jpg]320
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7049.jpg]350
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7050.jpg]360
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7051.jpg]330
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7052.jpg]410
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7053.jpg]320
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7054.jpg]350
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7055.jpg]340
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7056.jpg]300
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7057.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7058.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7059.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7060.jpg]240
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7064.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7065.jpg]260
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7066.jpg]210
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7068.jpg]310
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7069.jpg]270
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7070.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7073.jpg]250
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7074.jpg]210
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7075.jpg]240
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7076.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7077.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7078.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7082.jpg]270
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7083.jpg]280
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7084.jpg]250
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7085.jpg]290
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7086.jpg]280
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7087.jpg]280
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7088.jpg]250
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7090.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7091.jpg]190
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7092.jpg]240
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7093.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7094.jpg]300
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7095.jpg]260
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7097.jpg]250
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7098.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7099.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7100.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7101.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7102.jpg]240
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7103.jpg]250
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7104.jpg]210
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7109.jpg]210
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7110.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7111.jpg]200
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7112.jpg]200
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7113.jpg]210
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7114.jpg]260
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7115.jpg]300
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7116.jpg]230
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7117.jpg]180
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7118.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7119.jpg]220
[img src=http://www.marcuskerk.nl/wp-content/flagallery/kinderkerstfeest-2015/thumbs/thumbs_img_7122.jpg]220

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes zijn op

  • 7 februari
  • 28 februari
  • 13 maart
  • 17 april
  • 8 mei
  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

Bazaar 2015 weer een groot succes!

6 november 2015 | gepost door webmaster in Bazaar | Home - (0 Comments)

Klik op deze link voor een impressie van de Bazaar in de Marcuskerk van 31 oktober 2015.

Het was weer een leuke dag.

zeven werken van barmhartigheid

In deze  kalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid. In de loop van het jaar wordt de agenda nog aangevuld.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)