Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Poëzie bij Rechters 12:1-6: Meneer Cogito leest de krant (Zbigniew Herbert (2000)

Tweeënveertigduizend Efraimieten kwamen op een dag om. Het lijkt de krant van vandaag wel (begin dit jaar al tweehonderdduizend Syriers omgekomen).

Het gedicht houdt ons een spiegel voor: hoe afgestompt kun je raken? ‘De nul aan het einde maakt ze tot een abstractie’: laten we getallen niet voor kennisgeving aannemen.

Op 7 juni is er om 17.00 uur een Evensong in de Nicolaikerk met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble en kinderen van de Buitenschoolse Koorschool o.l.v. Hanna Rijken. Op deze zondag wordt gezongen Psalm 31van Joseph Barnby (1838-1896), het Magnificat and Nunc Dimittis  in Es van Charles Wood (1866 – 1926) en het Notre Père van Maurice Duruflé (1902 – 1986).

Ds. Idelette Otten is de voorganger en Ko Zwanenburg de organist.

Nienke de Goeijen is met haar zus Annemieke op bezoek bij Gert en Elisabeth en de kinderen in Rantepao. 

Ook nog kleuriger nieuws uit Indonesië. In de buurt van Rantepao zijn een aantal weverijen waar zowel het garen gespind, de katoen geverfd en kleden met de hand geweven worden. Een prachtig kleurenspel met allerlei motieven in de kleden. De weefsters, altijd vrouwen, zitten op de grond in de soort tuig. Afhankelijk van het patroon kunnen ze 1 meter per dag tot 1 meter per week weven.

weven1 weven2

Hartelijke groet,
Nienke de Goeijen

Nienke de Goeijen is met haar zus Annemieke op bezoek bij Gert en Elizabeth en de kinderen in Rantepao. 

De eerste week in Indonesië was overvol aan indrukken en belevenissen. De plaats waar we verblijven, Rantepao, ligt in Tanah Toraja op het eiland Sulawesi. Naast een prachtige natuur met sawa’s en bergen is er ook nog veel te zien van de oude cultuur en religie van de Toradja’s. Voor ons heel bijzonder is de dodenverering. Een essentieel punt van het Toradjageloof is namelijk de overtuiging dat alle mensen en dieren na de dood verder leven. De voorouders moeten daarom na overlijden voedsel/offers krijgen. Deze offers zijn ook nodig om er voor te zorgen dat de voorouders de lotgevallen van hun nazaten welwillend bijsturen.

De doden werden bovengronds begraven en bij de hele en halfvergane kisten zie je, naast alle skeletten, een enorme troep aan etensresten, plastic zakjes en plastic flesjes water. Een schril contrast tussen enerzijds respect voor de doden en anderzijds geen zorg voor het graf.

Rantepao

Op de foto zijn een aantal kisten met resten te zien welke op een uitbouw aan een rots staan.

Hartelijke groet,
Nienke de Goeijen

LB 303 – Zonne en maan

Dit is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist (1914-1997). Naast kerkliederen schreef ze is vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.

De tekst heeft een trinitarische opbouw, maar blijft licht van toon. De eerste strofe is een lofzang tot God als de Schepper, de tweede strofe is gewijd aan Jezus, de derde strofe is tot de Geest gericht.

Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken, vanwege de in elke strofe terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.

Even eenvoudig als de tekst is de melodie van Egil Hovland (1924-2013). Hij schreef een groot aantal  composities voor kerkelijk gebruik. De melodie is vloeiend en voor kinderen goed mee te zingen. In Noorwegen wordt dit lied vaak als glorialied gezongen in diensten met kinderen.

Pieter Endedijk – kerklied.net

Dank uit Haiti

27 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | nieuws - (0 Comments)

Als dank voor de steun vanuit ICCO en KerkinActie aan partnerorganisatie Aprosifa in Haiti, voor en na de aardbeving van 2010, maakten 4 Haitiaanse kunstenaars 25 schilderijen.

Onderstaand schilderij: ‘Het andere Haiti’  van Vladimir, Patrick en Walgens

 

foto Haiti

Picknick voor Rooms-Katholieken-Evangelischen-Betrokkenen-Migrantenchristenen-Pinkstermensen-Zoekenden-Protestanten-Baptisten-Oekumenischen-Vreemde-vogels-Orthodoxen-Afgehaakten-Charismatischen-‘Jesus-lovers’-Gereformeerden-Anderssoortige-gelovigen uit Lunetten

Waarom?        Ontmoeting en gezelligheid, elkaar leren kennen, horen wat er speelt, verhalen
vertellen en zoeken wat we met elkaar voor de wijk kunnen betekenen (Alle leeftijden welkom!)
Datum:            Zondag 7 juni 2015, 15.00-18.00
Locatie:           Scouting Salwega, Oude Liesbosweg 76, Utrecht
Meenemen:     Picknickkleed, eten en drinken voor jezelf (we delen alles met elkaar) en een
bordje, bekertje en bestek.
Kosten:           Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage voor de huur van de locatie

Georganiseerd door enkele buurtbewoners uit verschillende kerken: Joelle Schoonderbeek (Baptistengemeente de Rank), Matthijs van Pijkeren (Nieuwe Kerk), Christi Loor (Evangelische Kerk Utrecht), Gonda de Haan (Oecumenische Gemeente Janskerk), Arjen de Groot (Knooppunt Lunetten), Marjet Visscher (Vrijgemaakte Kerk Utrecht Centrum), Hans Koops (Marcuskerk), Hans Riphagen (de Rank). Voor meer informatie kunt u terecht bij één van deze mensen of bij Hans Riphagen (06-44724605,  hansriphagen@gmail.com)

Nieuws uit Indonesië

11 mei 2015 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Er is weer een Nieuwsbrief uit Indonesië: Nieuwsbrief mei 2015

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 8 juni
- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 14 juni

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)