Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

Donderdag  10 november verwelkomen we op onze soos Bram van Oort, organist in de Marcuskerk.
Hij legde voor een tweede keer een voettocht af, deze keer naar Rome.
Vanmiddag wil hij ons van zijn belevenissen en ervaringen tijdens deze reis deelgenoot maken.

We beginnen om half drie in de grote Marcuszaal en we gaan door tot half vijf. De zaal gaat om 2.00 uur open. Iedereen is van harte welkom, ook als u (nog) geen lid bent!
We vragen een bijdrage in de kosten van € 1,50.
Eerst luisteren we naar een korte meditatie en we zingen een lied, dan volgen er wat mededelingen. Daarna is de eerste koffie- en theeronde. Vervolgens  komt Bram van Oort aan het woord. We onderbreken met een tweede koffieronde, dan gaat Bram verder en we eindigen met een lied.
Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Dina of Kees Bouman (tel.: 879 5340).

30 oktober

24 oktober 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Beeld bij Lucas 19:1-10

30-oktoberOp het schilderij over Jezus en Zacheus van de Japanse schilder Soichi Watanabe zien we Zacheus in de boom in gesprek met Jezus. Hun hoofden corresponderen qua kleur en vorm; ze hebben diep contact met elkaar. Zacheus houdt zijn hand boetvaardig op zijn joodse hart. De ster van zijn hart komt uitvergroot terug in de opengevouwen bloem om hem heen. Door het licht van Jezus bloeit Zacheus open.

 

bron: Laetare

 

LB 318 – Het woord brengt de waarheid teweeg

De dichter Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Liedboek voor de kerken (1973). Niet al zijn liederen uit de tijd van de ontwikkeling van dat liedboek zijn toen ook werkelijk gepubliceerd. Enkele hebben een verborgen bestaan gehad. Dat geldt voor dit lied, dat al in 1957 werd geschreven. Willem Vogel (1920-2010) kwam de tekst zo’n 25 jaar later weer tegen en het lukte hem toen pas om er een melodie bij te schrijven.

De dichter vat in enkele pennenstreken een bijbelse theologie van het woord op poëtische wijze samen. De eerste strofe begint met Genesis 1: het woord schept de aarde tot een plaats waar mensen kunnen wonen. Dat woord is door de eeuwen blijven klinken. Strofe 2 noemt Abraham en Daniël en vat zo het gehele Oude Testament samen. Strofe 3 zet in met de proloog van het Johannes-evangelie. Het woord valt ook samen met wat van Christus wordt gezegd; Hij is de weg, de waarheid en het leven (strofe 4).

De dichter heeft het de componist niet eenvoudig gemaakt. Met wisselende woordaccenten en ongelijke aantallen lettergrepen per regel is het lastig om een melodie te schrijven die bij elke strofe past. De componist heeft dat opgelost door een melodisch geraamte te schrijven, waarbij naar believen achtste noten kunnen worden verbonden tot kwartnoten (zie de streepjes onder lettergrepen).

Het lied kan gezongen worden als de Schriften open gaan of zijn en zeker op deze zondag als het evangelie vertelt hoe iemand wordt aangesproken door het woord van Jezus.

 

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

17 oktober 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 30 oktober is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaikerk. In de vesper wordt de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd. Deze cantate is vermoedelijk geschreven tussen 1728 en 1731 voor het feest van Hervormingsdag (31 oktober) en gebaseerd op een vroegere cantate van Bach, BWV 80a ‘Alles was von Gott geboren’, geschreven in Weimar in 1715. De tekst en de melodie van het koraal ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ zijn van Maarten Luther. Het openingskoor van de cantate wordt gezien als één van de hoogtepunten van Bachs vocale muziek. De lezing, tevens de psalm in de vesper is Psalm 46.Deze psalm inspireerde Luther bij het schrijven van zijn lied ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. De uitvoering van deze cantate is ook een mooie opmaat voor het Lutherjaar 2017, waarin we stil staan dat het 500 jaar geleden is dat op 31 oktober 1517 de Augustijner monnik Maarten Luther op de deur van de slotkapel van Wittenberg zijn beroemde ’95 stellingen’ timmerde.

Vocale solisten zijn Paulien van der Werff, sopraan, Dorien Lievers, alt, Sebastian Brouwer, tenor, en Mitchell Sandler, bas. De Cappella di San Nicolaï en de Vespercantorij staan onder leiding van Ko Zwanenburg. Organist is Rienk bakker en voorganger  ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk.

Bazaar 2016

14 september 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar op 5 november 2016 zijn in volle gang.
U kunt uw schone, bruikbare en gebruikte spullen nog inleveren op donderdagochtend 3 november.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 5 november.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

ober

Elke eerste donderdag en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

singing-kids-300x239Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes zijn op 30 oktober en 20 november. Steeds na de dienst.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)