Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

31 juli

25 juli 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Poëzie bij Prediker 2:1-11

Wat blijft er aan het eind van ons leven over van ons slaven en sloven, van ons spreken en luisteren? Weeinig, als je Prediker mag geloven. Hij heeft in Kopland een bondgenoot.

Het woord ‘wind’  is bij beiden een sleutelwoord. En toch heeft het bij Prediker een andere betekenis dan bij Kopland. Wind is bij Prediker niets. Maar bij Kopland is dewind ‘gevulder’.  Als niets na verloop van tijd meer herinnert aan wie of wat wij waren, heeft de wind er nog weet van. Welke bijbellezer moet dan niet aan de Geest denken?

PSALM
Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek, dan
zullen ze verwaaien, zijn ze wind.

We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van bomen om een huis,

we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,

we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.

Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren, waar en wanneer.

Rutgers Kopland
Uit: Geluk is gevaarlijk (Amsterdam 1999)

 

bron: Laetare

 

LB 952 – Waar zou het zijn, dat land van licht

Voor deze zondag een lied dat geen relatie heeft met de lezingen van deze zondag, maar dat de moeite waard is om ons toe te eigenen. Dit lied verwoordt de vragen van velen die staan voor de laatste grens van het leven: ‘Waar zou het zijn, dat land van licht?’ Het  lied geeft geen antwoorden, maar benoemt die vele vragen die kunnen klinken. Het zingen van dit lied of het lezen van de tekst is ruimte geven aan die vragen. Het is vooral een lied om thuis te zingen of iemand voor te lezen. Dan bieden wij een hand aan de ander (strofe 1).

De tweede strofe verwijst naar de helende kracht van het avondmaal. Zeker als brood en wijn in de ziekenkamer of de kamer in het verzorgings- of verpleeghuis worden gedeeld, geeft dat een heilzame kracht.

Met de woorden van dit lied kunnen mensen voor elkaar een reisgenoot zijn.

De tekst is van Margreet Spoelstra (*1952), als geestelijk verzorger werkzaam. Zij werkte samen met de componist Jos Lamboo (*1953).

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

ober

 

In een van de twee kookgroepen ontstaat per 1 oktober een vacature voor kok.
De kookgroepen werken met drie koks onder het mom van `vele handen maken licht werk´.
Mocht u interesse hebben of wat meer informatie willen hebben, neem dan contact op met ds Hans Koops (tel 2745036)

 

Vespers in Zuid Oost

18 juli 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 7 augustus is er om 17.00 uur een orgelvesper op het koor van de Nicolaïkerk. De voorganger is ds. Hans Koops en de organist is Dorien Schouten. Zij speelt van J.S. Bach Vater unser im Himmelreich BWV 636 en Fantasia sopra Jesu meine Freude BWV 713.

De lezingen zijn Ezra 3 : 1-6 en 10-13 en het thema is ‘De fundamenten van de tempel’.

In augustus is er geen vesper in de Marcuskerk op de derde zondag van de maand.

Er zijn weinig boeken in de Bijbel die ons zo diep raken als het boek Job.
Wie heeft er ook woorden voor een van de grootste raadsels dat de mensen al eeuwen bezighoudt: lijdende mensen en een leidende God?
Het is een thema dat mensen intrigeert en waarover ook de theologie niet uitgesproken raakt.

Het boek Job levert ons een fundamenteel wantrouwen op jegens iedereen die pretendeert sluitende antwoorden op alle vragen te kunnen leveren. In de praktijk van het leven zoek je veel meer naar warme, meevoelende mensen die hun mond weten te houden op het goede moment. Toch ontkomen we er ook niet aan hier en daar een poging tot (een begin van) een antwoord te wagen..
Een centrale vraag die aan de orde komt is: wat heb ik aan God?
In tweeërlei zin. Wat moet ik eigenlijk van God denken? En: wat kan ik van hem verwachten?

In de 40-dagentijd was er een leerhuis over Job. Dit intrigerende boek komt in de zondagse vieringen zelden aan de orde en dat is jammer. Daarom wil ds Hans Koops in de komende zomermaanden een viertal keer over dit boek preken: t.w. op de zondagen 17 en 24 juli en op de zondagen 7 en 21 augustus.

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

ober

 

Het eetcafe houdt een zomerstop tot september. Op donderdag 1 september gaat het eetcafe weer van start

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Update: Bram heeft Rhodos bereikt op 25 mei en is een paar dagen later teruggekeerd naar Nederland.

Zijn tocht (ook het eerste deel naar Rome) is na te lezen in zijn blog

 

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Het volgende zanghalfuurtje is op

  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)