Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Poezie  bij 2  Koningen 4,8-18

De lezing  vertelt het verhaal  over de vrouw  uit Sunem. Ze biedt de profeet Elia onderdak. Hij wil iets terugdoen. Hij belooft de kinderloze vrouw  dat zij over een jaar een baby  in haar armen  zal hebben. Haar antwoord: ‘Spiegel me niets voor.’ In die woorden is de pijn  om de leegte in haar leven te voelen. Die pijn  van onvrijwillige  kinderloosheid zit ook  verstopt in het eind van het gedicht van Marjoleine de Vos. In het gedicht spreekt een gelukkige vrouw. De dichteres noemt haar zelfs ‘het geluk’.  Maar het geluk houdt zich ook groot. Er is stil verdriet om gemis. Vrienden van me die geen kinderen hebben zeiden: ‘Toen iedereen om ons heen kinderen kreeg, voelden we ons alleen. Nu maken  we hetzelfde mee, omdat iedereen kleinkinderen krijgt.’

Zien is kennen – over het geluk (fragment)

Het geluk zit bij zonsopgang in de trein en zingt Vivaldi met de kievit
fietst langs de waddendijk: een feilloos oog
voor wollen schapen,  ruime lucht van Hollands blauw.
[...]
‘s Avonds zit het aan tafel met vrienden
het drinkt oude jenever, volgt een talencursus doucht elke ochtend  warm, zwemt ‘s zomers spetterend door de lauwe zee. Het geluk schrijft lange brieven, eet een haring, heeft een moeder viert Sinterklaas.

Het geluk ligt graag in bed. Het is getrouwd heeft tot zijn verdriet geen kinderen maar het geluk houdt  zich groot.

Marjoleine de Vos
Uit: Zeehond graag (Amsterdam 2ooo)
 

bron: Laetare

LB 217 – De dag gaat open voor het woord des Heren

Voor deze zondag valt de keuze van het lied van de week op een algemeen bruikbaar morgenlied: lied 217. Het kan een plaats krijgen als openingslied van de kerkdienst.

Oda Swagemakers (1916-2006), was bendictines in Schoten bij Antwerpen en schreef de tekst op een gregoriaanse melodie voor het morgengebed in de kloosters. De eerste regel is meteen fascinerend: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’. Dat wil niet alleen zeggen dat wij de dag openen met het woord van God, maar ook dat elke dag gewijd mag zijn aan het woord van God. Dat woord is – zoals de tweede regel zegt – ‘een zon die wij zoeken’ en een kracht die wij van onszelf ontberen. In de tweede strofe is Psalm 139 herkenbaar. Vanaf de derde strofe richten wij ons tot God, in de vierde strofe wordt het een gebed: dat ons doen en laten gedragen mag zijn door God. Het lied eindigt – zoals de oude Latijnse hymnen – met een lofprijzing aan Vader, Zoon en Geest.

Willem Mesdag (*1930) schreef een nieuwe melodie, warm van karakter. De eerste drieregels hebben hetzelfde ritme, de eerste en derde regel zijn melodisch gelijk.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Het landelijke project SchuldHulpMaatje (waarbij bijna alle kerken zijn betrokken) groeit maar door. De Utrechtse afdeling gaat dependances opzetten, om te beginnen in Het Knooppunt. Om van start te kunnen gaan zoeken we 5 gemotiveerde maatjes die ook bereid zijn een training te volgen. Mocht je interesse hebben voor deze zinvolle taak, neem gerust en vrijblijvend contact  op met Arjen de Groot. Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor schuldhulpmaatje

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)