Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

LB 745 – Uit de schemer van de tijden

In de rubriek ‘Geloofsgetuigen’ treft men in het Liedboek enkele liederen aan over mensen die in hun wijze van leven een voorbeeld voor ons zijn. Nog steeds vertellen wij verhalen over hen. Een van hen is Sint Nicolaas, en nu zijn sterfdag, 6 december, op zondag valt, is dat een goede aanleiding om het lied over hem te zingen.

In de eerste strofe maakt de dichter Andries Govaart (*1954) meteen helder hoe wij deze geloofsgetuige mogen verstaan: het is een oergestalte, een beeld van Gods erbarmen. Sint Nicolaas is patroonheilige van onder andere kinderen, reizigers en schippers. Die kinderen worden met name genoemd in de ontroerende tweede strofe en ook in de derde strofe, waarin naar een van de legenden over Sint Nicolaas wordt verwezen: hij bevrijdt drie dochters van een arme man door buidels met goud in het huis te strooien. Daaraan is het strooien op deze dag ontleend. In de vierde en vijfde strofe worden de reizigers en de schippers met name genoemd.

Het lied werd op verzoek van de liedboekredactie geschreven en bij de tekst koos men voor een beroemde Engelse melodie.

Een lied over Sint Nicolaas, in die lijn mag ook de laatste regel worden verstaan. Er staat niet: ‘bid voor ons’, maar ‘pleit voor ons’. Dat kan beschrijvend verstaan worden, en betekent het vieren van het Sinterklaasfeest ook niet dat wij allen op onze beurt vrijgevig, barmhartig en liefdevol als Sint Nicolaas kunnen zijn?

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

6 december (tweede Advent)

30 november 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Muziek bij  Lucas 3: 4-6 (Jesaja 40:3-5)

Allereerst is het de naamdag van Sint Nicolaas. Op deze dag is het ultieme gelegenheid om lied 745 in de mond te nemen (zie de rubriek: lied van de week).

Een andere suggestie is de cantate ‘Bereitet dem Herrn den Weg’ uit Musikalischer Jahr-Gang und Vesper-Gesang, 1673/74, van Constantin Christian Dedekind, voor twee zangers en basso continuo.

Het is een minicantate met een kort homofoon openingskoor, een (veelal polyfoon) duet en tot slot de herhaling van het openingskoor. Het duet vereist een paar goede zangstemmen, het openingskoor daarentegen is eenvoudig en kan ook alleen worden gezongen, als motto voor deze zondag.

bron: Laetare

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

Bazaar 2015 weer een groot succes!

6 november 2015 | gepost door webmaster in Bazaar | Home - (0 Comments)

Klik op deze link voor een impressie van de Bazaar in de Marcuskerk van 31 oktober 2015.

Het was weer een leuke dag.

Het lijkt nog allemaal heel ver weg, maar binnenkort begint de adventstijd weer, en dat betekent dat we uitzien naar Kerst! Net als andere jaren zullen we op kerstavond weer een kinderkerstfeest vieren in de Marcuskerk, door en met kinderen uit de gemeente rond de Nicolaikerk, Marcus- en Wilhelminakerk.

Het kinderkerstfeest wordt gemaakt door en voor kinderen en daarom zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen. Dit jaar hebben we kinderen nodig die het leuk vinden om te zingen.
We gaan 4 keer oefenen: op zondag 29 november, 6, 13 en 20 december vanaf 11.30 uur in de Marcuskerk.

Vind je het leuk om mee te doen meld je dan voor 23 november aan bij Jenny of Annelies

Groetjes namens de kindernevendienst

P.S. wil je weten hoe het vorig jaar was? Kijk dan hier

zeven werken van barmhartigheid

In deze  kalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid. In de loop van het jaar wordt de agenda nog aangevuld.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)