Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

LB 464 – Een engel spreekt een priester aan

Voor de zondagen van de Advent en voor Kerst biedt het Oecumenisch Leesrooster als alternatief voor de komende zondagen een doorgaande lezing aan uit Lucas 1 en 2. Dat gebeurde ook eerder, onder andere in 2009. De dichter Sytze de Vries (*1945) schreef toen op verzoek van de redactie van het blad ‘Kind op Zondag’ een nieuw lied waarvan men steeds enkele coupletten bij de betreffende perikopen kan zingen. Voor elke zondag zijn twee strofen bestemd. In de woorden wordt de verhaallijn gevolgd: de engel ontmoet Zacharias (1, 2); de engel ontmoet Maria (3, 4); Maria ontmoet Elisabeth (5, 6); de geboorte van Johannes (7, 8) en de engel die tot de herder spreekt (9, 10). Steeds gaat het in elke eerste strofe om aangesproken worden en volgt in de tweede strofe de reactie. Zo kan men met jong en ouder zingend het verhaal in de adventstijd opbouwen, eventueel als een ‘aangroeilied’ gebruiken.

Sytze de Vries schreef zijn tekst bewust op een bestaande melodie en die keuze kan bepaald gelukkig genoemd worden: ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’ is het kerstlied dat Luther voor kinderen schreef (zie Liedboek 469).

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

29 november (eerste Advent)

23 november 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Beeld bij Zacharia 14:4-9 ; Lucas 21:25-31

Hemel en aarde komen in beweging, mensenlevens worden ontwricht …. Eeuw in eeuw uit ervaring van mensen, regelmatig te zien in onze journaals. Zacharia beperkt het tot één dag en Jezus laat ons de knoppen in de bomen zien. Wij zijn vol van de beelden uit Nepal, Midden-Oosten, Afrika en zo veel meer.

Kazimir Malevich, zwart vierkant, 1915, 79x79 cm Tretjakow Galerie, Moskou

Kazimir Malevich, zwart vierkant, 1915, 79×79 cm
Tretjakow Galerie, Moskou

Hier kan alleen abstracte kunst verder helpen. Malevich’ zwarte vierkant op witte achtergrond.
De kunstenaar liet fijne barstjes ontstaan in het zwart, waardoor het wit zichtbaar wordt. Hij liet het werk ophangen in de bovenhoek van de ruimte, daar waar in Russische huizen de iconen hangen. Iconen beelden de werkelijkheid anders af dan wij die zien of beleven – zo schildert ook Malevich de werkelijkheid niet naturalistisch. In de iconen staat wit voor het goddelijke en begin, terwijl zwart staat voor het einde. Voor Malevich staat wit voor een kosmische oneindigheid, een leegte zonder verdwijnpunt en verbeeldt zwart de hoop dat uit niets toch iets nieuws zal ontstaan.

bron: Laetare

Op de zaterdag voorafgaande aan de adventstijd, 28 november, zal voor de derde keer de adventsmarkt van de PGU worden gehouden in de pandhof van de Domkerk. Wij vertegenwoordigen onze wijkgemeente met de kerstkaarten voor gevangenen, verkoop van fairtradeproducten en kerstversiering, die gemaakt is en verkocht wordt door bezoekers van Villa Vrede. Bezoek onze gezellige kraam tussen 4 en 6 uur en natuurlijk de rest van de markt. Op eerste advent, zondag 29 november is er na de kerkdienst in de Marcuskerk gelegenheid om op de overgebleven kaarten een groet te schrijven. Op 6 december delen we ze uit in Vught.

Vespers in Zuid-oost

15 november 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 29 november is er een vesper bij het begin van Advent in de Marcuskerk. De voorganger is ds Harry Zeldenrust en medewerking wordt verleend door de Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet.
Het thema van de vesper is: Gods Zoon wordt mens. In het psalmengebed wordt psalm 89a gezongen.
De lezing is Filippenzen 2:1-11.
Tijdens de vesper klinkt o.a. het Magnificat uit The Short Service van Thomas Tallis (1505-1585).
De vesper begint om 17.00 uur.

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

Bazaar 2015 weer een groot succes!

6 november 2015 | gepost door webmaster in Bazaar | Home - (0 Comments)

Klik op deze link voor een impressie van de Bazaar in de Marcuskerk van 31 oktober 2015.

Het was weer een leuke dag.

Het lijkt nog allemaal heel ver weg, maar binnenkort begint de adventstijd weer, en dat betekent dat we uitzien naar Kerst! Net als andere jaren zullen we op kerstavond weer een kinderkerstfeest vieren in de Marcuskerk, door en met kinderen uit de gemeente rond de Nicolaikerk, Marcus- en Wilhelminakerk.

Het kinderkerstfeest wordt gemaakt door en voor kinderen en daarom zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen. Dit jaar hebben we kinderen nodig die het leuk vinden om te zingen.
We gaan 4 keer oefenen: op zondag 29 november, 6, 13 en 20 december vanaf 11.30 uur in de Marcuskerk.

Vind je het leuk om mee te doen meld je dan voor 23 november aan bij Jenny of Annelies

Groetjes namens de kindernevendienst

P.S. wil je weten hoe het vorig jaar was? Kijk dan hier

zeven werken van barmhartigheid

In deze  kalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid. In de loop van het jaar wordt de agenda nog aangevuld.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)