Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

4 september

29 augustus 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Muziek bij Psalm 1

‘…geplant aan stromend water’. Hier past een ‘stromend’ stukje muziek. De Rus Dmitri Kabalevski (1904-1987) schreef veel pianostukken voor kinderen. Het is toegankelijke muziek en voor zijn tijd niet al te modernistisch. Een voorbeeld is Op. 27 nr 4: Een nacht op de rivier.

 

bron: Laetare

LB 334 – Het woord dat ik jou geef

De eerste lezing van deze zondag, Deuteronomium 30,15-20, is een deel van het slot van een lange toespraak van Mozes. De geboden die worden gegeven zijn wegwijzers ten leven. De tekst van Liedboek 334 is een beknopte samenvatting van de voorafgaande verzen 11 t/m 14: het woord dat wij ontvangen is te doen, het is niet te zwaar of te hoog.

Ad de Keyzer (*1952), liturgiewetenschapper en verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, schreef de tekst en de melodie van deze canon, die gebruikt kan worden als acclamatie na de Toralezing of na het geheel van lezingen op deze zondag, maar ook op andere zondagen. De charme van de muziek zit eigenlijk in de begeleiding. De Keyzer schreef een rustige zangmelodie op een begeleiding met een ritmisch geprofileerd rumbaritme. Die begeleiding is alleen geschikt voor piano. Uitvoering met deze begeleiding vraagt niet alleen een heel vaardige pianist, maar ook volstrekte zelfstandigheid tussen zangstemmen en begeleiding. Van belang is dat de canon niet te snel wordt gezongen. De pianobegeleiding is opgenomen in het begeleidingenboek bij het Liedboek. Daarin staat ook een eenvoudige orgelbegeleiding. Ook met die begeleiding gedijt de canon in een rustig tempo!

 

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

22 augustus 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 4 september is er in de Nicolaikerk een vesper met Venetiaanse koor- en orgelmuziek. De Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg zingt twee motetten van Claudio Monteverdi(1567-1643): ‘Cantate Domino’ en ‘Adoramus te’. Op 19 augustus 1613 werd Monteverdi aangesteld als maestro di cappella aan de San Marco in Venetië. Zijn taak was het verschaffen van de geestelijke muziek bij het kerkelijk jaar en bij staatsbanketten.
Het Magnificat in deze vesper is gecomponeerd door Lodovico Viadana (ca. 1560 – 1627). Lodovico Grossi da Viadana was een Italiaans componist en monnik. Hij was een der eerste componisten van concerterende kerkmuziek.
Berry van Berkum speelt op het Marcussenorgel een Toccata van Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Magnificatversetten van Giovanni Battista Fasolo (1598-1680) en een bewerking van Johann Sebastian Bach van het Concerto in a van Antonio Vivaldi (1678-1741).
Voorganger is ds. Marian van Giezen. Het thema is ‘Vreugde van de wet’ met Psalm 100 en de lezing is uit Nehemia 8:4-12. De vesper begint om 17.00 uur.

ober

Elke eerste donderdag en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

1 september hopen we weer bij elkaar te komen.
Het zal vreemd zijn dat we het verder zonder Cor van Rijswijk moeten doen. Hij had vele taken in zijn pakket. Het was onze zorg deze taken bij anderen onder te brengen. Voor een deel is dat gelukt.
We hebben Frans Brouwer bereid gevonden de financiële kant voor zijn rekening te nemen;
een aantal mensen hebben we bereid gevonden voor een of meer meditaties te willen zorgen.
Tot nog toe hebben we nog niet iemand gevonden die ons zingen na de meditatie muzikaal wil begeleiden.
Lucie van der Krol zal aan het begin van onze bijeenkomsten de bijdragen innen zolang Geertje nog alleen maar aanwezig wil zijn.
Een aantal mensen heeft zich opgegeven een middag met een bijdrage te vullen.  1 september horen jullie meer over het programma.
Het najaarsreisje is ingevuld.
Hoe we 1 september gaan invullen blijft een verrassing.
De tijden zijn zoals vanouds: om twee uur is de deur open en half drie beginnen we in de grote Marcuszaal. We sluiten om half vijf.
Heeft u behoefte aan vervoer met de Zuidbus en staat u nog niet op het lijstje, bel dan met Kees of Dina Bouman, tel.: 8795340.
Bijdrage in de kosten: € 1,50 voor de koffie en € 3,00 voor vervoer met het busje.
Ook niet soos-leden zijn van harte welkom!

De ouderensoos zoekt een organist/pianist voor de begeleiding van de samenzang. Eens per twee weken op donderdagmiddag. Informatie bij Dina Bouman-Noordermeer (tel 8795340)

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

singing-kids-300x239Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes ijn op 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 20 november. Steeds na de dienst.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)