In de 40-dagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. Ook de kinderen volgen die tijdens de kindernevendienst. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Iedere zondag komt er een zonnestraal bij! Lees verder bij Kindernevendienst.

40-dagenkalender

28 februari 2017 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home - (0 Comments)

Gedurende de Veertigdagentijd verschijnt er elke dag een meditatief artikel op de site. Het bestaat uit een lezing, een gebed, gedicht of tekst én een spreuk.

Klik hier voor de dagtekst

 

Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

mozes-2

Dit weekend (24-26 maart) gaan we op kamp! Laten we duimen voor mooi weer, want we zitten in een prachtige omgeving, in de bossen van Austerlitz!
Natuurlijk moet er heel hard geoefend worden op de musical. Heel wat uren zullen doorgebracht worden in de oefenruimtes, maar de kampleiding (Jolanda, Sijmen, Lisa, Vera, Annet en Lianne) hebben ook een heleboel leuke activiteiten er omheen bedacht. Kortom: het wordt een onvergetelijk weekend!

Volgende week hopen we wat foto’s te kunnen laten zien.

Volg het nieuws op de musical-website.

 

Vespers in Zuid Oost

22 maart 2017 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op 2 april, zondag Judica me, is er  om 17.00 uur  een vesper  in de Nicolaikerk. Thema van deze vesper is: Luister naar het lied.

Voorganger is dr. Rijk Schipper. Medewerking wordt verleend door Berry van Berkum, orgel, en de vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De lezing is Johannes 8 : 1-11: De overspelige vrouw. De psalm is psalm 43.
Inleidende muziek is ‘Call to remembrance, O Lord’  van Richard Farrant (ca. 1525 –1580)
Het Magnificat wordt gezongen in de zetting van Jeroen ’t Hart (*1969). Verder klinkt ‘Abendlied’ van Zoltán Kodaly (1882-1967)

Op donderdag 30 maart is er weer ouderensoos. Ons oud-gemeentelid Gert de Goeijen, predikant te Den Ham, komt vertellen over zijn ervaringen en werk in de Torajakerk op Sulawesi, Indonesie.  Daar heeft hij tot afgelopen zomer gewoond, met zijn vrouw Elizabeth en hun vier kinderen.

We beginnen om half drie in de grote Marcuszaal en we gaan door tot half vijf. De zaal gaat om 14.00 uur open. Iedereen is van harte welkom, ook als u (nog) geen lid bent!
We vragen een bijdrage in de kosten van € 1,50.
Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Dina of Kees Bouman (tel.: 879 5340).

Lees het verslag van de bijeenkomst hier

 

Huispaaskaarsen bestellen

8 maart 2017 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home - (0 Comments)

paaskaars 2017Over een aantal weken is het Pasen. In de Paaswakeviering op zaterdag 15 april wordt de nieuwe Paaskaars de kerk ingedragen. Teken van het Licht van Christus, dat we mogen meedragen op onze weg.
U kunt voor gebruik thuis, bijvoorbeeld tijdens stille tijd of tijdens het eten of bijbellezen, een huispaaskaars bestellen met dezelfde opdruk als de kaars in de kerk.

 

Zanghalfuurtjes

25 februari 2017 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

singing-kids-300x239Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De zanghalfuurtjes zijn op

9 april
28 mei
18 juni   steeds na de ochtenddienst.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

de glindIn de 40-dagentijd kan er weer gespaard worden voor de 40-dagencampagne van Kerk in Actie d.m.v. de bekende spaardoosjes. De opbrengst gaat dit jaar naar jeugddorp De Glind.

In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen.

Meer informatie? Klik hier

mozes-2

De vijfde repetitie zit er op. Een spannende repetitie, want tijdens deze repetitie werden de rollen bekend gemaakt en iedereen werd opgemeten voor zijn of haar kostuums. Inderdaad: kostuums, want de meeste kinderen hebben 2 rollen.
Dat wordt dus hard werken.

26 februari is er geen repetitie vanwege de voorjaarsvakantie, maar iedereen heeft een tekstboekje mee naar huis gekregen. Dus er kan vast naar de teksten gekeken worden.

Heeft u trouwens 19, 20 of 21 mei al in uw agenda genoteerd?

Volg het nieuws op de musical-website.

IMG_0728

De spanning is te snijden

De spanning is te snijden

 

Uw koninkrijk kome wat komt

Op 1 maart begint de Veertigdagentijd.
Met verhalen uit het evangelie volgens Matteüs volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Jezus´ rotsvaste vertrouwen in Gods koningschap over deze aarde bepaalt deze gang naar Pasen.

Samen leren
Mattheüs getuigt hierbij dat de inzet van Jezus diep verankerd is in zijn joodse achtergrond. Bij die joodse achtergrond hoort het besef dat niemand de wijsheid in pacht heeft, maar dat je samen aan het leren bent. De synagoge wordt niet voor niets in het Jiddisch `sjoel` genoemd – daar hoor je het Duitse Schule (school) in terug.

Joodse symboliek
Aandacht wordt besteed aan de joodse symboliek voor de uitleg van een verhaal. De verhalen die aan de orde komen zullen bij de meeste mensen bekend zijn. Maar de aandacht voor de joodse achtergrond van de teksten kan maken dat deze een nieuwe betekenis krijgen.

Levensvragen
De teksten die we lezen raken bovendien aan de belangrijkste levensvragen van mensen en aan hun band met God. Ze gaan over leven, sterven en voortleven, over schuld en onschuld, over vergeving en verzoening, over onvoorwaardelijke liefde en trouw.

Inmiddels geïnteresseerd geraakt?

Wij komen bij elkaar op dinsdag 7,14,21,28 maart en 4 april

Plaats: Marcuskerk
Tijd: 20.00 uur
Voor aanmelding en (meer) informatie mail naar ds. J. Koops

Op vrijdag 3 februari vond de 2-jaarlijkse vriendelijke Maaltijd van Westrenen plaats, met vooral diakenen uit de stad Utrecht. De 18e-eeuwse familie van Westrenen maakte een testament, waarin dit werd bepaald. Vóór de maaltijd gaat traditiegetrouw de gouden beker uit de nalatenschap rond en iedereen mag eruit drinken.

Sprekers tijdens deze Maaltijd waren Xander van Asperen (Stichting Emmaus Domstad), Johan Hahn (voorzitter Stichting Voedselbanken Utrecht) en Dirk van den Hoven (teamleider Protestantse Diaconie Utrecht).

(meer…)

De kerkenraad is nog op zoek naar versterking bij de ouderlingen en de diakenen. Juist nu is het belangrijk dat we een voltallige kerkenraad hebben waarin zoveel mogelijk stemmen gehoord kunnen worden. Denkt u er nog eens over na of dit iets voor u is? Neem bij vragen gerust contact op met de scriba of een van de andere kerkenraadsleden.

Exodus Nederland is een vereniging met 5 leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio’s worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur Exodus Nederland geeft direct leiding aan het verenigingsbureau. Bij Exodus werken 227 professionals en bijna 1800 vrijwilligers

(meer…)

ober

Elke eerste en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.