Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Muziek bij psalm 8

4 oktober, dierendag en dit jaar op zondag! Niet voor niets staat psalm 8 bij de lezingen. Daar worden immers de dieren genoemd. In de context van de mens als ‘heerser’. Als je dat heersen ziet als een verantwoordelijkheid, dan kun je er ook op dierendag mee uit de voeten.

Saint Saens

Leuk om tijdens de dienst ook wat ‘beestenspul’  te laten horen. Le Carnaval des animeaux (1886) van Camille Saint-Saëns (1835-1921) is een mooi voorbeeld van een ‘dierenstuk’. In het stuk komen verschillende dieren langs: een koekoek, een zwaan, een oliant en zelf s fossielen. Saint-Saëns heeft het stuk allen voor eigen gebruik geschreven, hij vond het niet passen in zijn oeuvre. Een jaar na zijn dood is het stuk alsnog uitgegeven en het werd razend populair.

 bron: Laetare

LB 742 – Wees geprezen, bron en schenker

Franciscus van Assisi (1181/82-1226) is de auteur van het beroemde ‘Zonnelied’, een loflied op de schepping. Nu zijn gedenkdag op zondag valt (Dierendag!) is het passend om deze nieuwe bewerking van het Zonnelied een plaats te geven in de liturgie.

Ook in het vorige liedboek was een bewerking van dat lied opgenomen (Gezang 400), maar dat was zo breedsprakig, dat het niet in zijn geheel kon worden gezongen en juist dat geheel maakt het zo aantrekkelijk. Daarom gaf de liedboekredactie aan Maarten Das (1980) de opdracht een nieuwe tekst te schrijven. Hij ontdekte in de Italiaanse tekst een duidelijke beweging van hoog naar laag en dat heeft hij vastgehouden in de hoekstrofen (1 en 8): ‘ik buig mijn hoofd en hef mijn handen / met al wat adem heeft’. De Schepper wordt toegezongen als ‘bron en schenker’.  In de strofen 2 t/m 7 worden in navolging van Franciscus de elementen als broeder en zuster aangesproken.

Aangezien de hoekstrofen en middenstrofen een verschillend metrum hebben, heeft componist Berry van Berkum twee verschillende melodieën geschreven. Ook in de middenstrofen zitten kleine varianten in het aantal lettergrepen, daarom is bij elke strofe de melodie afgedrukt. Het lied leent zich goed voor wisselzang. Tempo: 72 kwartnoten per minuut.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vanwege de komst van de 500 vluchtelingen naar het Beatrixgebouw in Utrecht, hebben Christenen elkaar opgezocht voor een gezamenlijke inzet in de zorg voor deze vluchtelingen.
Het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) -ondersteund door het Leger des Heils en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)- coördineert deze inzet, met twee speerpunten:
a) de informatie die bekend is bij het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, als ook de behoefte van de vluchtelingen bekend te maken bij de Utrechtse kerken,
b) het aanbod van kerken bekend te maken bij het COA en de gemeente Utrecht. (meer…)

In het kader van ons jaarthema ‘de zeven werken van Barmhartigheid’ staat in oktober het zesde werk centraal: bezoeken van gevangenen.
Op vrijdag 16 oktober organiseren wij een filmavond waarop de film ‘Adams Æbler’ (Adams Appels) zal worden vertoond.

Adams aeblerDeze Deense film van iets meer dan anderhalf uur is gemaakt door regisseur Anders Thomas Jensen en vertelt het verhaal over Adam, die vrijkomt uit de gevangenis en als resocialisatie terecht komt in de parochie van priester Ivan, die al verschillende ex-criminelen weer op het rechte pad heeft weten krijgen.

19:45 inloop
20:00 aanvang
21:40 napraten onder het genot van een drankje.
Iedereen (kijkwijzer 12 jaar) van harte welkom!

In de Kindernevendienst van 20 september zijn  de kinderen aan de slag gegaan om “De werken van Barmhartigheid” op een eigentijdse manier met Playmobil uit te beelden. Zie hieronder het resultaat.

De zeven werken van barmhartigheid: de zieken troosten

De zeven werken van barmhartigheid: de zieken troosten

Zeven werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden

Zeven werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden

De zeven werken van barmhartigheid: de dorstigen drinken geven

De zeven werken van barmhartigheid: de dorstigen drinken geven

De zeven werken van barmhartigheid: de doden begraven

De zeven werken van barmhartigheid: de doden begraven

Vespers in Zuid-oost

22 september 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 4 oktober is er om 17.00 uur in de Nicolaïkerk een vesper met als thema ‘Leven voor Gods Rijk’, waarin o.a. de woorden klinken van Marcus 4:21-23, over het ware horen. Ds. Dirk Neven is de voorganger, Berry van Berkum de organist en de Vespercantorij staat onder leiding van Ko Zwanenburg. De Vespercantorij zingt Psalm 96, Chantez a Dieu, van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), het Magnificat van Jacob Reiner (16e eeuw) en Psalm 97.

Zanghalfuurtjes

12 september 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

De vakantie is voorbij, dus we gaan weer zingen! We beginnen op de startzondag.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

In het najaar zijn er zanghalfuurtjes op de volgende zondagen:
- 11 oktober
- 15 november

zanghalfuurtjeMeer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)