Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

LB 648 – Zing halleluja, hemel en aarde, zing

Hoe ontstaat een lied? Een dichter schrijft een tekst en vervolgens vindt een componist er de passende noten bij. Maar bij dit lied is het andersom gegaan. Componist Willem Vogel (1920-2010) belde eens dichter André Troost (*1948) op met de mededeling dat hij nog een aardig melodietje van hemzelf op zolder had gevonden en of Troost er geen tekst bij kon schrijven. Zo is ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’ ontstaan. Het is een loflied geworden voor de paastijd, de weken van Pasen tot Pinksteren: ‘wekenlang feest’ (strofe 2). Het is ook een lied naar Pinksteren toe: het Wekenfeest is in de joodse traditie een oogstfeest. Het oogstmotief is duidelijk zichtbaar in de strofen 2 en 3.

De melodie stelt de gemeente niet voor problemen. Majestueus zet de melodie in en golft in vier regels van de laagste noot naar de hoogste noot in de derde regel en weer terug.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

1 mei

25 april 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Poëzie bij Openbaring 21:10-12, 22-27

Langland was een rondtrekkende prediker uit de Engelse Midlands. Hij leefde van 1332-1386. Hij had voor zijn tijd een brede blik. Wat een mens aan goeds te bieden heeft, zal – of hij nu christen is of niet- bij God welkom zijn. Hetzelfde lezen we hier in Openbaring. Als eenmaal Gods uur is aangebroken, zullen de volken hun heerlijkheid de nieuwe stad inbrengen. Al het goeds dat de mensheid heeft voortgebracht krijgt een plek in Gods nieuwe wereld. Langland dacht dus ook aan al het goeds dat godsdienst voortbrengt. Een mooi geluid! Zeker in onze tijd waarin wij alleen met onze neus gedrukt worden op al het slechts dat godsdienst (ook) voortbrengt.

Piers the Ploughman (fragment)

………………..

en wie denkt dat het slechts voor christenen is,
het paradijs, slaat de plank weer eens lelijk mis,
want een eerlijk persoon, die leeft bij de wet
door zijn of haar godsdienst uiteengezet,
die een betere wet wel had aangenomen,
als hij die maar was tegengekomen,
iemand die nooit onrecht beging –
dacht u dat God zo’n sterveling,
dat de God van de waarheid hem buitensloot,
hem verried in het uur van zijn dood?

William Langland

Uit; Willem Wilmink, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Amsterdam 2003

bron: Laetare

De avondmaalscollecte bij het verlaten van de kerk is op zondag 1 mei bestemd voor het Knooppunt. Dit jaar bestaat het Knooppunt 25 jaar. Het Knooppunt is een gemoedelijke plek voor ontmoeting, gezelligheid en bezinning in hartje Lunetten. Naast de inloop zijn er ook meer praktische activiteiten, zoals de Voedselbank, de ruilwinkel en sinds kort het project Schuldhulpmaatje.

Het vrijwilligersproject wordt ondersteund door de Rooms-Katholieke en protestantse kerken in de buurt, die zo onder meer een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in Lunetten. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Als vervolg op het gemeenteberaad van 20 maart waarin we uw mening over de mogelijkheden voor het gebouw hebben gepeild, organiseren we een gemeenteberaad waarin de Marcussectie u wil informeren over de vervolgstappen en uw mening daarover wil horen (‘kennen en horen’). Vanwege alle feestdagen de komende periode is het lastig om daar een goed moment voor te vinden. Vandaar dat we twee data hebben gekozen: zondag 15 mei na de kerkdienst, en dinsdag 17 mei om 20.00 uur in het Marcuscentrum. Het is niet de bedoeling dat u op beide momenten komt, u kunt een van de twee mogelijkheden kiezen. Als u van plan bent om op 17 mei te komen, wilt u dat dan laten weten via scriba@marcuskerk.nl? Wij weten dan een beetje op hoeveel mensen we moeten rekenen. Uiteraard bent u ook van harte welkom als u zich niet heeft aangemeld.

Graag nodig we u van harte uit voor een stedelijk beraad over het voorgenomen beleidsplan van de PGU voor de jaren 2016-2020.
Dit beraad wordt gehouden op woensdagavond 11 mei in de Tuinzaal bij de Nicolaïkerk, ingang Nicolaasdwarsstraat.

De PGU zal zich de komende jaren stap voor stap omvormen van (minder) instituut naar (meer) beweging waarbij de drie pijlers, die elkaar wederzijds versterken, zijn:
– behouden en vernieuwen van de vitale mentaliteits- en wijkgemeenten;
– de christelijke presentie voor én in de stad;
– het stimuleren van nieuwe manieren van geloofsgemeenschap.
Leiddraad van het concept beleidsplan is  pastorale brief van het Collegiale Beraad van predikanten en kerkelijk werkers met als kernzin “Moed en volharding vinden we in de kern en de bron van het geloof: Gods liefde in Christus en de doorwerking van Gods Geest in ons” . Deze zin zet ons op onze plaats en relativeert al ons werk!
Verder adviseren ze ons om ons niet vast te pinnen “op ons kerkelijk verleden, terwijl het erom om gaat open te staan voor Gods toekomst. Vergeet organisatorische en materiële ballast uit het verleden, sta voor elkaar open en kijk wat samen bindt”.

Graag delen we met u onze inspiratie en beleidsvoornemens en betrekken wij uw mening en advies bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan in de algemene kerkenraadsvergadering van 6 juni 2016.
Wij vertrouwen op een inspirerende avond met elkaar.
Wanneer u het beraad wilt bijwonen vragen we u zich op te geven vóór 1 mei bij het bestuurssecretariaat, Karin Oostenbruggen, per mail of telefonisch: 030 – 273 75 40.U ontvangt dan het concept-beleidsplan, de pastorale brief en de gespreksvragen.
We zien uit naar uw deelname.
Met hartelijke groet, namens de Algemene Kerkenraad
René van Bemmel

Vespers in Zuid Oost

18 april 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

 

Op zondag 1 mei is er om 17.00 uur een orgelvesper in de Nicolaïkerk. Organist is Berry van Berkum.  Hij speelt ‘Herr Jesu Christ dich zu uns wend’ (BWV 655) en de Partite diverse sopra: ‘Christ, der du bist der helle Tag’ (BWV 766) van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).  Voorganger is dr. Rijk Schipper. De lezing is 2 Korinthe 5 : 11-21 en het thema is ‘De Geest vernieuwd’

Ook dit voorjaar gaan we op reis met een bus. Cor en Geertje van Rijswijk hebben Schokland bezocht en daar gaan we  12 mei kijken. De rest van het programma wordt nader bekend gemaakt.

De kosten zullen ook dit jaar weer 40 euro bedragen.

Leden van de soos hebben voorrang bij inschrijving.

In de mMeester van Alkmaar-zeven werken van Barmhartigheidaand april staat het laatste van de zeven werken van barmhartigheid centraal `het bezoeken van de zieken´.

Een van de activiteiten in deze maand is de vertoning van de film Pauline & Paulette.

Pauline is een 66-jarige vrouw, met de geest van een 7-jarige. Ze woont in bij haar zus Martha, die plots overlijdt. Pauline moet worden opgevangen door een van haar twee andere zussen. Maar wie? Paulette baat een winkeltje met luxe-artikelen uit en is operazangeres bij de plaatselijke operette. Cécile woont in hartje Brussel, samen met haar man Albert. Geen van beiden heeft echter zin om op Pauline te letten. Hierdoor reist Pauline van de ene plek naar de andere en maakt ze vele dingen mee.

Op vrijdag 22 april wordt de film in de grote zaal van de Marcuskerk vertoond.
Reservering is niet nodig, maar noteer de datum alvast in uw agenda!

Aanvang 20.00u (zaal open 19.45u)

Oculi-2015-3In 2014 wandelde onze organist Bram van Oort van Canterbury naar Rome. Dat was het eerste deel van zijn voettocht naar Jeruzalem langs oude pelgrimswegen. Op derde Paasdag is hij vertrokken naar Rome voor het tweede deel van zijn tocht. Eind mei hoopt hij in Rhodos aan te komen. En zijn plan is om in 2017 het laatste stuk naar Jeruzalem te doen.

Zijn tocht is te volgen via zijn blog

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

De komende zanghalfuurtjes zijn op

  • 8 mei
  • 12 juni

zanghalfuurtjesteeds op zondag na de ochtendviering.

Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

ober

Elke eerste donderdag van de maand en vanaf januari ook op de derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

zeven werken van barmhartigheid

In deze Activiteitenkalender staan de activiteiten genoemd, die georganiseerd worden in het kader van ons jaarthema: de zeven werken van Barmhartigheid.

 

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)