Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Beeld bij Marcus 7,1-23

In de Marcus-lezing gaat  het heftig heen  en weer. Tussen Jezus en de Farizeeen, daarna tussen  Jezus  en zijn leerlingen.

 

 

2 augustus

bron: Laetare

LB 933 – Gij ziet ons vechten met de macht

Een lied bij het evangelie van deze zondag over Jezus’ gang op het meer. Het werd in 1982 voor een doopdienst geschreven door Jan Peter Schouten (*1949), toen juist dit bijbelgedeelte aan de orde was. Met dit lied zingt de gemeente niet over dit verhaal, maar zij zijn zelf de discipelen: ‘Gij ziet ons vechten met de macht / van dood en chaos, angst en nacht’ (strofe 1). Vanuit dat perspectief verwoordt de dichter in de derde strofe een nieuw perspectief, waar je als lezer vanb het verhaal nauwelijks besef van hebt: als de storm is gaan liggen zie je over de golven het land aan de overzij.

Oorspronkelijk was de tekst geschreven op de melodie van lied 350, dat op zich ook weer een contrafact is van een oude pinksterhymne. Daarom wordt in lied 973 om de geestkracht gebeden (strofe 3). Wim Ruessink (*1965) schreef voor het vierde deel van Zingend Geloven een nieuwe melodie, die voor het Liedboek weer enigszins werd aangepast. Een melodie die hoorbaar de golven laat klinken, vooral in de laatste regel.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Op 2 augustus is er om 17.00 uur een orgelvesper met ds. Johan Plante, voorganger, en Berry van Berkum, orgel. De lezing volgens het lopende rooster is Jozua 23 : 1-11, het afscheid van Jozua, en de Psalm is Psalm 62. De orgelstukken zijn van H. Scheidemann (1595-1663), een Duitse organist en componist. Hij was de meest bekende componist voor orgel in Noord-Duitsland in het begin en tot midden van de 17e eeuw en een belangrijke voorloper van Dieterich Buxtehude en J.S Bach. Gespeeld wordt het Magnificat VI: inleidend Toni  1. Versus, als Canticum Toni  2. versus en uitleidend Toni  3. Versus.

Het landelijke project SchuldHulpMaatje (waarbij bijna alle kerken zijn betrokken) groeit maar door. De Utrechtse afdeling gaat dependances opzetten, om te beginnen in Het Knooppunt. Om van start te kunnen gaan zoeken we 5 gemotiveerde maatjes die ook bereid zijn een training te volgen. Mocht je interesse hebben voor deze zinvolle taak, neem gerust en vrijblijvend contact  op met Arjen de Groot. Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor schuldhulpmaatje

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)