Welkom

14 januari 2016 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

H

artelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht. Hier is informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

28 augustus

22 augustus 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Liturgie - (0 Comments)

Beeld bij Psalm 113

28 augPrachtige kleuren, een evenwichtige compositie en sereniteit – dat zijn de kenmerken van de geglazuurde terracotta tondi van de vroeg-renaissancistische Italiaanse beeldhouwer Luca della Robbia (1400-1482). Dit werk stamt uit zijn werkplaats in Florence. We zien hier hoe Jezus vol aandacht en medelijden de arm van de man met de gehavende tuniek vastpakt om hem op te richten. ‘Hij verheft uit het stof wie berooid is en laat hem wonen bij de hoogsten van zijn volk’  zegt de psalm van deze zondag. Jezus doet er nog en schepje bovenop: ‘Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’

 

bron: Laetare

 

LB 975 – Jezus roept hier mensen samen

Ook in de komende periode is een aantal liederen als lied van de week gekozen, waarbij er geen direct verband is met de lezingen van de betreffende zondag, maar meer algemeen te gebruiken zijn of juist buiten de zondagse eredienst om.

‘Jezus roept hier mensen samen’ is afkomstig uit de liedcultuur van Iona, geworteld in de Keltische spiritualiteit, waarbij er veel aandacht is voor de schepping, oecumene en gerechtigheid. De oorspronkelijke tekst is van John L. Bell (*1949) en Graham Maule (*1958), die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de Iona-liederen. Ria Borkent (*1950) vertaalde de tekst op verzoek van de Nederlandse Ionagroep.

Het lied is een oproep om samen te komen en God lof te zingen. Die samenkomst heeft een oecumenische, d.w.z. wereldwijde strekking (strofe 3). Die eenheid tussen mensen krijgt gestalte als brood en wijn gedeeld worden (strofe 4).

Door de A-A-B-A-structuur van de Schotse volksmelodie is deze eenvoudig aan te leren.

Het lied kan als openingslied of als avondmaalslied gezongen worden.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid Oost

22 augustus 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op zondag 4 september is er in de Nicolaikerk een vesper met Venetiaanse koor- en orgelmuziek. De Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg zingt twee motetten van Claudio Monteverdi(1567-1643): ‘Cantate Domino’ en ‘Adoramus te’. Op 19 augustus 1613 werd Monteverdi aangesteld als maestro di cappella aan de San Marco in Venetië. Zijn taak was het verschaffen van de geestelijke muziek bij het kerkelijk jaar en bij staatsbanketten.
Het Magnificat in deze vesper is gecomponeerd door Lodovico Viadana (ca. 1560 – 1627). Lodovico Grossi da Viadana was een Italiaans componist en monnik. Hij was een der eerste componisten van concerterende kerkmuziek.
Berry van Berkum speelt op het Marcussenorgel een Toccata van Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Magnificatversetten van Giovanni Battista Fasolo (1598-1680) en een bewerking van Johann Sebastian Bach van het Concerto in a van Antonio Vivaldi (1678-1741).
Voorganger is ds. Marian van Giezen. Het thema is ‘Vreugde van de wet’ met Psalm 100 en de lezing is uit Nehemia 8:4-12. De vesper begint om 17.00 uur.

ober

Elke eerste donderdag en derde donderdag van de maand is het eetcafé Marcus geopend.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt. Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.`
De prijs kan geen belemmering zijn: voor 5 euro ontvangt u een heerlijk 3-gangenmenu.
De doelgroep wordt gevormd door (kwetsbare) ouderen en alleengaanden.

Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt.
Aanmelden kunt u (voorlopig) per mail of telefoonnummer 030-2745036.

1 september hopen we weer bij elkaar te komen.
Het zal vreemd zijn dat we het verder zonder Cor van Rijswijk moeten doen. Hij had vele taken in zijn pakket. Het was onze zorg deze taken bij anderen onder te brengen. Voor een deel is dat gelukt.
We hebben Frans Brouwer bereid gevonden de financiële kant voor zijn rekening te nemen;
een aantal mensen hebben we bereid gevonden voor een of meer meditaties te willen zorgen.
Tot nog toe hebben we nog niet iemand gevonden die ons zingen na de meditatie muzikaal wil begeleiden.
Lucie van der Krol zal aan het begin van onze bijeenkomsten de bijdragen innen zolang Geertje nog alleen maar aanwezig wil zijn.
Een aantal mensen heeft zich opgegeven een middag met een bijdrage te vullen.  1 september horen jullie meer over het programma.
Het najaarsreisje is ingevuld.
Hoe we 1 september gaan invullen blijft een verrassing.
De tijden zijn zoals vanouds: om twee uur is de deur open en half drie beginnen we in de grote Marcuszaal. We sluiten om half vijf.
Heeft u behoefte aan vervoer met de Zuidbus en staat u nog niet op het lijstje, bel dan met Kees of Dina Bouman, tel.: 8795340.
Bijdrage in de kosten: € 1,50 voor de koffie en € 3,00 voor vervoer met het busje.
Ook niet soos-leden zijn van harte welkom!

De ouderensoos zoekt een organist/pianist voor de begeleiding van de samenzang. Eens per twee weken op donderdagmiddag. Informatie bij Dina Bouman-Noordermeer (tel 8795340)

Nieuws uit Indonesië

9 juni 2016 | gepost door Nienke de Goeijen in Home - (0 Comments)

Na bijna zeven jaar in Indonesië zijn Gert en Elizabeth de Goeijen nu bezig met de voorbereidingen voor hun terugkeer. In hun laatste Nieuwsbrief leest u meer hierover. Lees hier verder

Zanghalfuurtjes

16 januari 2016 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Jeugprojectkoor | Kinderen | Muziek - (0 Comments)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen.

Na de zomervakantie gaan we weer beginnen met de zanghalfuurtjes. De data komen dan hier te staan.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)