Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Naar aanleiding van diverse gebeurtenissen in de afgelopen tijd wordt op 12 maart om 19.00 uur  in de Brede School Hoograven een dialoogavond gehouden, georganiseerd door diverse organisaties. Het thema is ‘Jouw angst is mijn angst’ (meer…)

LB 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon

‘Deze wereld omgekeerd’. De titel van het lied geeft kort en krachtig aan waar de woorden over gaan. De eerste strofe verhaalt dat alle uiterlijk vertoon er niet toe doet. De ogen van de sterken worden beschaamd door Gods kracht die in zwakheid woont. Het woord van God wil deze wereld omgekeerd: geen honger en dorst, geen vluchtelingen, alleen mensen met een toekomst (strofe 2). Dat ‘woord’ heet in de derde strofe ‘droom’, maar dan in de betekenis van een visioen, waarin een nieuwe wereld van vrede en recht zichtbaar wordt.

Hoewel de dichter bij het schrijven 1 Korintiërs 1,18-22 in gedachten had – over zwakheid en dwaasheid – kan dit lied vaker gezongen worden dan alleen als dat bijbelgedeelte aan de orde is. Zo past het lied op deze zondag bij het evangelie.

Bernard Huijbers schreef de melodie bij een andere tekst van Oosterhuis. Blijkbaar was de dichter daar zo tevreden over dat hij nog twee teksten op deze melodie schreef (zie ook Lied 537). Het is een vertellende melodie die het beste rustig gezongen kan worden, zodat de vele beelden in de tekst goed tot hun recht komen.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Op zondag 15 maart, zondag ‘Verheug U’  is er een vesper in de Marcuskerk. Voorganger is ds Johan Plante. Het thema is ‘Een nieuwe naam’. (meer…)

In de weken van de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen. Een weg die we in dit project zien als een pelgrimsweg.

pelgrim                       Reminiscere-2015     

Het woord ‘pelgrim’ is een oud woord, dat wij niet meer zo vaak gebruiken. Het komt van het Latijnse woord ‘peregrinus’. Dat betekent: iemand die door de akkers, door de velden, komt, iemand die van buiten de stad komt, een vreemdeling.

Wie als pelgrim op weg gaat, reist anders dan een toerist. Het is een pelgrim er niet per sé om te doen onderweg van alles te zien. Het is de pelgrim te doen om de reis zelf.  Pelgrims willen rust en tijd om stil te worden. In het gewone, dagelijkse leven zijn er zoveel dingen waar je aan moet denken, zoveel dingetjes die in je hoofd zitten. Pelgrims willen al die dingen eens een tijd achter zich laten. Ze willen ruimte om te zoeken wat echt belangrijk is. Voor sommigen is dat God, voor anderen kan dat weer iets anders zijn. Pelgrims reizen langzaam. Wie langzaam reist wordt stil en komt tot rust.

Zondag 1 maart,  zondag Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheid, psalm 25) was de lezing Marcus 9:2-10. Het verhaal van de verheerlijking op de berg. (meer…)

Huispaaskaars bestellen

26 februari 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home - (0 Comments)

In de Paasnachtdienst op 4 april wordt de nieuwe paaskaars de kerk in gedragen. Voor gebruik thuis is er ook een huispaaskaars, met dezelfde afbeelding als de Paaskaars in de kerk, te bestellen, Een huispaaskaars van 30 cm hoog (hetzelfde formaat als de kaars van de kindernevendienst) kost 25 euro. Een kaars van 25 cm kost 19 euro.

U kunt de huispaaskaars bestellen via het  bestelfomulier. Bestellen kan tot 11 maart. Dan heeft u de kaars voor Pasen in huis.

Met Advent is de duif van de Vredesvluchten gevlogen naar de organisatie Foodstep Uganda. Deze kleine non-profit organisatie zet zich in voor het welzijn van de kinderen in de jeugdgevangenis Kampirinsiga in Kampala, de hoofdstad van Uganda.

Vrede-Oranje

(meer…)

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Op vrijdag 6 maart is het weer Wereldgebedsdag. Overal ter wereld komen dan christenen bij elkaar om samen te bidden en te zingen in een viering die is samengesteld door vrouwen uit één bepaald land. Dit jaar is dat land de Bahama’s, een eilandengroep bij Cuba en Florida. Het thema van deze wereld­wijde viering is: Begrijp je mijn Liefde?  (meer…)

In de 40-dagentijd gaan we met de Pelgrim op weg nar Pasen. Elke week zingen we een couplet van het projectlied.

Projectlied

Gemene verrader! Afvallige! Geldwolf, dief!

Wie de naam Judas hoort, weet onmiddellijk van dit soort associaties. Hij is één van de twaalf rondom Jezus van Nazareth, is zwarter dan zwart de geschiedenis ingegaan.
Zijn naam staat voor alles wat duister, gemeen en lelijk is.

Judas (meer…)

De data voor de zanghalfuurtjes in voorjaar zijn bekend:

Zondag 22 maart
Zondag 19 april
Zondag 10 mei
Zondag 14 juni

Op 29 maart is het Palmzondag. Die zondag zingt de kindercantorij in de dienst.
Bij voldoende animo kan dat ook op zondag 24 mei, Pinksteren.
Meer weten over de zanghalfuurtjes? Lees dan hier verder

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)