Nieuwsbrief

D

e digitale nieuwsbrief komt wekelijks (met uitzondering van de zomermaanden) in de emailbox van de abonnees. Hierin wordt overzicht van de kerkdiensten en eventuele bijzonderheden opgenomen, opbrengst van de collecten, lief en leed, bloemengroet etc.

Kopij voor de nieuwsbrief kan tot uiterlijk maandag 20.30 uur uur ingeleverd worden bij de redactie via deze link.

lijn-tussen-categorie