Nieuwsbrief

D

e digitale nieuwsbrief komt wekelijks (in de zomermaanden tweewekelijks) in de emailbox van de abonnees. Hierin wordt overzicht van de kerkdiensten en eventuele bijzonderheden opgenomen, opbrengst van de collecten, lief en leed, bloemengroet etc.

Kopij voor de nieuwsbrief kan tot uiterlijk woensdag 17.00 uur ingeleverd worden bij de redactie via deze link.

lijn-tussen-categorie