Lied van de week

O

p 25 mei 2013 is Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd. Om thuis te raken in het nieuwe liedboek wordt voor elke zondag een ‘lied van de week’ gekozen. Dit is een samenwerking tussen de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Elke week wordt er een onbekend of minder bekend lied uit het nieuwe liedboek geïntroduceerd. Dit lied is zo gekozen dat het passend is op de betreffende zondag.
Bij elk lied van de week wordt een toelichtende tekst geschreven. Deze tekst moet gezien worden als een eerste kennismaking met het lied.
liedboek

De serie ‘Lied van de week’ zal m.i.v. 27 november 2016 (eerste adventszondag) beëindigd worden.