Liturgiewijzer

Deze pagina gaat over de eredienst, de liturgie zoals wij die als protestantse gemeente rond de Marcuskerk elke zondag vieren. In de eredienst komen wij met ons geloof en onze twijfels, onze nood, onze dankbaarheid en onze verantwoordelijkheid samen voor Gods aangezicht. Een ieder heeft in de eredienst zijn aandeel, gemeenteleden, diakenen, ouderlingen, voorgangers van de kinderlevendienst, cantorij, cantor, organist en predikant. In de lofprijzing, in de klacht, in de verkondiging, in de bediening van de sacramenten zal Gods genadige toewending tot de wereld gestalte krijgen, wat wij als gemeente aan de wereld doorgeven. Sommige gemeenteleden zullen zich thuis – bijv. in de vorm van een gebed – al voorbereiden op de eredienst. Wij worden in ieder geval voor elke dienst geroepen en verwelkomd door het klokgelui en door de commissie van ontvangst die bestaat uit twee kerkenraadsleden. In de hal ontmoeten wij elkaar en we zetten deze ontmoeting met God en met elkaar voort in de kerkzaal.

In de dienst maken we gebruik van een vaste orde van dienst. Op deze pagina staat de inhoud en een korte toelichting vermeld.

Orde van dienst

9 juni 2014 | gepost door Nienke de Goeijen in Liturgiewijzer - (0 Comments)

Download PDF-bestand van de orde van dienst: Basisliturgie