Het Knooppunt

Het Knooppunt is een interkerkelijk project en is een samenwerking van de R.K. St. Martinusparochie en de protestantse wijkgemeente Marcus/Wilhelminakerk. Het project is 20 jaar geleden vanuit deze kerken opgezet en wordt nog steeds door de kerken ondersteund, evenals door het stedelijk diaconaal orgaan DMO en KCU. Het Knooppunt werkt ook samen met meerdere maatschappelijke organisaties, waaronder welzijnsorganisatie Portes. Het Knooppunt heeft een ruimte in buurtcentrum de Musketon in Lunetten, deze ruimte is ter beschikking gesteld door Portes.
Het Knooppunt organiseert alleen of samen met andere organisaties diverse activiteiten zoals De Inloop, voedselbank, leeskringen, ruilwinkel.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website.

Het Knooppunt

 

lijn-tussen-categorie