Missie, visie en ambitie

Missie

Wij zijn als de protestantse wijkgemeente Marcus-Wilhelmina een pluriforme wijkgemeente met twee steunpunten en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We willen een inspirerende, levende geloofsgemeenschap in de wijk zijn. Vanuit de liefde voor God hebben we aandacht voor elkaar en gaan we met respect met onze naasten, dichtbij en veraf, om.
We willen niet alleen op zondag in de wijk present zijn, maar permanent onderdeel uitmaken van het leven in de wijk om op die manier de hele week kerk in de wijk te zijn.

Visie

Wij brengen onze missie tot uitdrukking door activiteiten te organiseren die het gemeenteleven kunnen versterken en die aansluiten bij de behoefte van zowel de eigen gemeenschap als van de wijk in brede zin rondom de kerkgebouwen.

Diaconaal betekent dit het helpen van mensen in nood, dichtbij (in de wijk) en veraf, door hen bij te staan in voorbeden, met materiële en financiële middelen en steun te bieden in het zoeken naar recht en professionele hulp.

De eredienst neemt een belangrijke plaats in. De wijze van vieren sluit aan bij de beleving van de huidige gemeenschap. De eredienst mag zich ontwikkelen in een richting die aansluit bij de behoefte in de wijkgemeente. Wij bieden in onze gebouwen ook ruimte aan andere groepen die op hun eigen wijze het Christelijk geloof willen belijden.

Om een permanente plek in de wijk te zijn is er veel aandacht voor activiteiten door de kerk in de wijk en door de wijk in de kerk.

Ambitie

Wij willen ons in de komende jaren bewijzen als geografisch georiënteerde geloofsgemeenschap rond de Marcuskerk en de Wilhelminakerk. De aantrekkelijkheid van de gemeente voor kerkelijke wijkgenoten moet zijn verbeterd. Kerkelijke wijkgenoten herkennen een open, levendige en toegankelijke wijkgemeente rondom geloof en zingeving.

De aansluiting bij de niet-kerkelijke wijkgenoten moet verbeteren. Over enkele jaren moet een deel van de wijk zich verbonden weten met de gebouwen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de instandhouding ervan.