Kerk in de Stad

K

erk in de Stad (vaak afgekort tot KIDS) is het blad van de protestantse kerk Utrecht.
Het verschijnt eens per twee weken, in de zomermaanden eens per vier weken.
Naast stedelijk nieuws en kerkdiensten is er ook een rubriek Wijkberichten. Berichten voor deze rubriek kunnen worden ingeleverd bij de wijkcorrespondent. Houd er rekening mee dat de wijkcorrespondent de kopij 10 dagen voor verschijningsdatum moet aanleveren bij de redaktie van KIDS. Heel aktueel kunnen de wijkberichten dus niet zijn.
Informatie over een abonnement op KIDS is te vinden op Centraal Bureau PGU
Onze wijkcorrespondent is Anne-Marie Rutgers. Berichten kunnen aangeleverd worden via het menu “Contact”