De wijkgemeente

De wijkgemeente Marcus-Wilhelmina maakt deel uit van de Protestante Gemeente Utrecht (PGU). Ze bestaat uit twee sectie; de Marcussectie en de Wilhelminasectie. De Marcussectie omvat de geografische wijken in Zuid-Oost Utrecht, met name Hoograven en Lunetten. De Wilhelminasectie de wijken in Oost-Utrecht.
De secties werken grotendeels zelfstandig binnen in hun eigen werk wat betreft de kerkelijke activiteiten. Elke sectie heeft een eigen sectieteam. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid, zowel inhoudelijk als financieel.
De belangrijkste ontmoetingsplek voor de Marcussectie is de Marcuskerk in Hoograven. Hier vinden nagenoeg alle kerkelijke activiteiten plaats.
De Marcussectie werkt in een aantal activiteiten samen met de naburige wijkgemeente rond de Nicolaïkerk. Er zijn onder andere gezamenlijke vespers en tienerdiensten.