Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van het wijkgemeente Marcus-Wilhelmina en is verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie. Ze bestaat uit 2 sectieteams; het sectieteam Marcuskerk en het sectieteam Wilhelminakerk.

De kerkenraad vergadert in september, december, maart en juni op de derde woensdag van de maand. Het moderamen vergadert 6 keer per jaar op de eerste woensdag van de maand, en de Marcussectie 6 keer per jaar op de derde maandag van de maand.

Voorzitter kerkenraad en sectieteam Marcuswijk: Peter Aarsen
Voorzitter sectieteam Wilhelminakerk: vacant
Scriba sectieteam Marcuskerk en kerkenraad: Joke Ortt-Kruiter

Samenstelling sectieteam Marcuswijk
Peter Aarsen, ouderling, voorzitter kerkenraad
ds. Hans Koops, predikant
Joke Ortt-Kruiter, ouderling, scriba
Gerard de Graaf, diaken, penningmeester diakonie
Hans Helsdingen, diaken
Machiel Natzijl, ouderling, kerkrentmeester
Martine Onderdijk, diaken, secretaris diakonie
Annelies Schouten, ouderling
Emmy Sieg, diaken
Anke Swets, diaken, colloquiumcommissie
Hanneke Vis-Damminga, ouderling rouw- en trouwdiensten

Samenstelling sectieteam Wilhelminawijk
ds. Marian van Giezen, predikant
Alfred Boom, diaken, voorzitter diakonie
Gery Gorter, ouderling Vorming en Toerusting
Liesbeth de Heer, ouderling
Wijmie de Vries-Aalten, ouderling, kerkrentmeester

Overige leden:
Riek Smit, diaken zorgcentrum Swellengrebel