Wijkraad van Kerkrentmeesters

De Wijkraad van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor financiën, onderhoud gebouwen en de ledenadministratie van beide secties. Daarbij is de wijkraad ook verantwoordelijk voor de verhuur van onder andere het Marcuscentrum. De wijkraad komt in principe 1 keer per maand bijeen.

De samenstelling van de wijkraad is als volgt:

Machiel Natzijl – voorzitter, personeel en vertegenwoordiging kerkenraad/PGU
Karin Dikken – secretaris
Frans Brouwer – penningmeester
Koos Thijs – lid, gebouwen en verhuur
Henk Provily – lid, AKB
Jan Spierenburg – lid

Het rekeningnummer van de Wijkraad van Kerkrentmeesters is NL15RABO 0130 7182 46 tnv Marcuskerk Utrecht