Rond de vieringen

De vieringen in de Marcuskerk zijn het hart van de gemeente, we ontmoeten elkaar hierin elkaar en komen samen voor Gods aangezicht.
Naast de ochtendviering zijn er bijzondere vieringen behorend bij het kerkelijk jaar. Deze zijn terug vinden bij de nieuwsberichten en in het rooster van de vieringen, wat te vinden is onder ‘de ochtenddienst’.