Gesprekskringen

Hieronder zie je een de gesprekskringen die in de wijkgemeente Marcuskerk zijn. Heb je interesse om mee te praten in de gesprekskring, neem dan contact op met de contactpersoon die in het artikel vermeld staat.
 

lijn-tussen-categorie

 

Iedere twee weken komen we op donderdagmiddag bij elkaar in de grote Marcuszaal van het Marcuscentrum. We beginnen om 14.30 uur en sluiten de middag om ongeveer 16.30 uur af. Twee keer per jaar gaan we samen een dag uit.
Ook als u nog geen lid bent, bent u van harte welkom.
Wie behoefte heeft aan vervoer kan contact opnemen met Cor van Rijswijk, tel.: 288 85 97.

Bent u al wat ouder en wilt u graag eens contact leggen met andere leeftijdsgenoten? Of bent u geïnteresseerd in een goede meditatie en een fijne spreker of spreekster die boeiend een actueel onderwerp belicht? Kom dan eens kennismaken met onze ouderensoos.

Plaats : grote Marcuszaal
Datum : Iedere twee weken op donderdagmiddag
Tijd : 14.30 uur
Bijdrage : € 1,50 uur
Informatie : dhr of mw. Bouman-Noordermeer – T 030-879 53 40

lijn-tussen-categorie

 

De 30+ kring komt maandelijks bij elkaar op vrijdagavond. Na start met koffie en thee en bijkletsen, praten we met elkaar verder over een boek of thema, of hebben we een avond met elkaar in de stijl van Taizé. We leggen onze focus komend jaar op het bespreken van Bijbelteksten, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Lectio Divina’, maar ook andere werkvormen en bv actuele thema’s in relatie tot geloof zullen aan de orde komen. Afwisselend bereiden de kringleden de avond voor.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact met ons op!

Plaats : in overleg
Datum : in overleg
Tijd : 20:00 uur
Informatie : Dianne Teunissen

lijn-tussen-categorie

 

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Tijdens het groothuisbezoek met jonge ouders werd de vraag gesteld naar een gesprekskring over het opvoeden van jonge kinderen. Opvoeden is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ouders te doen krijgen. Voor gelovig opvoeden is dit niet anders. De vragen van kinderen, maar ook hun gedrag – want lang niet alle kinderen stellen vragen – hun behoefte aan oriëntatie in deze wereld en hun vol vertrouwen open staan, hun moed om te leven en hun frisse kijk op de dingen stimuleren ook ouders tot nadenken hoe hier mee om te gaan. Zo oefenen we – kinderen en ouders – in het gestalte geven aan de dagelijkse omgang met elkaar onder het voorteken van hoop en vertrouwen op God.

Plaats : Marcuskerk
Datum : worden in wijkberichten en KidS bekend gemaakt
Tijd : zondag na de viering
Informatie : ds. Hans Koops

lijn-tussen-categorie