Leerhuizen

Hier worden de leerhuizen vermeld die in het komende seizoen worden gegeven. De in het bericht genoemde contactpersoon kan meer informatie geven over de activiteit.

 


 

Vele leden en evenzovele godsbeelden. Dat kan met motto voor deze avond zijn. De laatste jaren is door psychologen regelmatig onderzoek naar godsbeelden gedaan. Geloof in God én gebrek aan geloof in God zijn een product van onze persoonlijke geschiedenis. In elke ontwikkeling die we doormaken wordt het godsbeeld opnieuw bewerkt. Tijdens deze avond zullen we de psychologische laag van godsbeelden verkennen. Eerst wordt een introductie gegeven aan de hand van voorbeelden. Na de pauze is er ruimte om elkaars godsbeelden te verkennen en met elkaar te delen. Inleider van de avond is Arthur Hegger.

7 november, Marcuskerk Aanvang: 20.00 uur

Komt u ook naar de leerhuisavonden in 2017-2018?

De leerhuisavonden onder leiding van Tirtzah Middleton gaan gelukkig ook in het seizoen 2017/2018 weer door.

De eerste avond is op 11 september 2017. Thema: het Onze Vader.

We ontmoeten elkaar op de gebruikelijke locatie: Thomas à Kempishuis, Broerestraat 12 (achter de Gerardus Majellakerk). Vlakbij is een bushalte waar heel wat lijnen stoppen. Er is gelegenheid voor vrij parkeren.

We beginnen om 20.00 uur. U kunt al vanaf 19.45 uur binnenkomen.

Graag een bijdrage van 2 euro per persoon voor koffie en thee.

namens Werkgroep Kerk & Israël
ds. C.P. Bouman