Welkom

6 november 2014 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Hartelijk welkom op de website van de Marcuskerk in Utrecht.Hier is  informatie te vinden over onze gemeente, de vieringen en de diverse activiteiten.
Opmerkingen over de site kunnen via menu ‘contact’ verstuurd worden. Onder dit menu zijn diverse andere contactformulieren te vinden.

 

Beeld bij  Marcus 8:27-9:1

Hoe kan één, die het lijden aanvaardt, onze Heer zijn? Wij zijn veeleer geneigd helden, winnaars te bewonderen. Petrus zegt wat velen denken: Zo niet, Heer! Later hebben zij  begrepen dat het kruis bevrijding brengt.
Blijft de vraag: wie neemt het kruis op?

Otto Dix (1891-1961) schilderde in 1948 de gekruisigde koning (INRI). Hij heeft het werkelijk gedaan: zijn kruis opgenomen en met open ogen het lijden aanvaardt. Het bloed uit zijn handen wordt door vurige engelen opgevangen. Onder het kruis een man en een vrouw, mensen als u en ik. Overweldigd door verdriet kunnen zij het niet aanzien, dit lijden, het bloed dat vergoten wordt. Zij doen de ogen dicht, een hand voor de ogen. In het evangelie zijn het Johannes en Maria, maar Dix vertaalt het voor mensen van zijn en onze tijd: wij sluiten onze ogen voor het lijden van Gods kinderen. ‘Hun bloed is kostbaar in zijn ogen’  (psalm 72:14)Kreuzigung 6 september

 Otto Dix: Gekruisigde (1948). Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

bron: Laetare

LB 319 – Alles wat er staat geschreven

Tom Naastepad (1921-1996) schreef als toelichting bij dit lied: ‘Dit lied heb ik gemaakt voor eventueel algemener gebruik: vóór of ná de schriftlezing in kerk of gezin’. Daarom heeft dit lied in het Liedboek een plaats gegeven in de rubriek ‘Rond de Schriften’. Het kan dus goed functioneren als Oude Testament en evangelie gaan klinken of hebben geklonken: Mozes, David, Abraham en Jezus worden achtereenvolgens genoemd. Opvallend is natuurlijk de volgorde van deze namen, maar de vierde strofe spreekt over de Abraham, voor wie de sterren sprekend waren. Dat gold ook voor de wijzen die door een ster werden geroepen. Zo zijn de strofen 4 en 5 onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar eigenlijk is het hele lied één doorgaande lijn waarin niet geknipt moet worden.

Naastepad schreef zijn tekst oorspronkelijk op een melodie van de Engelse componist John Ireland (1897-1962), maar de Vlaamse priester-musicus Ignace de Sutter (1911-1988) schreef bij de woorden een voor hem typerende wijs: eenvoudig met weinig sprongen.

Pieter Endedijk, www.kerklied.net

Vespers in Zuid-oost

30 augustus 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Home | Muziek | Vesper | Vieringen - (0 Comments)

Op 6 september is er om 17.00 uur een Choral Evensong in de Nicolaïkerk. Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Het laat de bezoekers kennismaken met kerk(koor)muziek volgens de Anglicaanse traditie. Aan deze Evensong werken mee dr. Rijk Schipper, voorganger, organist Berry van Berkum en de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De lezingen zijn Spreuken 2: 1-8 (NBV) en Mattheüs 13: 44–52 (Naardense Bijbel).

De Vespercantorij zingt Engelse koormuziek uit de 16e en 17 eeuw en sluit daarmee aan bij het thema van het Festival Oude Muziek 2015 ‘England, my England’. De cantorij begint met ‘Preces and responses’ van Thomas Tallis (1505-1585). Daarna zingen ze ‘Lord, for thy tender mercy’s sake’ van Richard Farrant (ca. 1525-1580). Het Magnificat and Nunc Dimittis zijn van Adrian Batten (1591-1637). Psalm 119 : 89-112 wordt gezongen op een chant van Henry Purcell (1659-1695) en tenslotte zingt de cantorij de Anthem ‘O God my King’ van John Amner (1579 – 1641).

Het afsluitend orgelstuk is In Nomine van John Bull (1562-1628).

Donderdag 27 augustus begint de Marcuscantorij aan het nieuwe seizoen. Na de lange zomervakantie gaan we uitgerust van start met de voorbereidingen voor de startzondag en de overige diensten in het najaar. 

Houd je van zingen? Al jaren van plan om mee te zingen, maar het kwam er nooit van? Dan is nu een goed moment om te beginnen. Twijfel je of het iets voor jou is? Kom dan gewoon een keer kijken en meedoen met een repetitie.
Elke donderdagavond van 19.30-21.00 uur in de Marcuskerk. Van harte welkom.

Rond dit thema organiseert ds Koops, samen met twee buurtbewoners, voor vrouwen (65-75 jaar) uit de wijken Hoograven en Lunetten een vijftal bijeenkomsten. Deze ontmoetingen worden gehouden in “Hart van Hoograven” (aan´t Goylaan) op donderdag 10, 17 en 24 september, 1 en 8 oktober  van 13.30u – 16.00u.

Kijk ik om me heen, sta ik midden in het leven (Loesje)

  (meer…)

oberVanaf eind september willen we in de Marcuskerk een start maken met een maaltijdproject waarbij senioren gezamenlijk een warme maaltijd kunnen gebruiken. Dit initiatief komt voort uit onze wens om `Kerk voor de Buurt` te zijn.

Veel mensen eten nu alleen en dat wordt vaak als ongezellig ervaren. Ook is het wel eens fijn als je niet zelf hoeft te koken, maar er voor jou gekookt wordt.
Kortom, een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.

Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (M/V) die het leuk vinden om samen met anderen in een kleine groep te koken. Er wordt gekookt in de keuken van de Marcuskerk en er is ruimte voor eigen inbreng.
Afhankelijk van reacties van vrijwilligers en eters wordt bepaald of er (voorlopig) 1 of 2 x per maand (donderdagen?) wordt gekookt.

Hebt u belangstelling om dit vrijwilligerswerk op te pakken? Laat het weten aan ds Koops of aan de diakenen.

 

Het landelijke project SchuldHulpMaatje (waarbij bijna alle kerken zijn betrokken) groeit maar door. De Utrechtse afdeling gaat dependances opzetten, om te beginnen in Het Knooppunt. Om van start te kunnen gaan zoeken we 5 gemotiveerde maatjes die ook bereid zijn een training te volgen. Mocht je interesse hebben voor deze zinvolle taak, neem gerust en vrijblijvend contact  op met Arjen de Groot. Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor schuldhulpmaatje

Bazaar 2015

11 mei 2015 | gepost door Anne-Marie Rutgers in Activiteiten | Bazaar | Home - (0 Comments)

De voorbereidingen voor de bazaar 2015 zijn weer begonnen en de inleverdata voor verkoopbare spullen zijn bekend.
Op de volgende dagen kunt u uw schone, bruikbare en gebruikte spullen inleveren:

- 31 augustus
- 28 september

Openingstijden van 19.00 tot 20.00 uur in het Marcuscentrum. Als u niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, dan kunt u contact met ons opnemen om bij u langs te komen.
Wij vertrouwen erop weer voldoende spullen binnen te krijgen om er een geslaagde bazaar van te maken op zaterdag 31 oktober.

Met vriendelijke groet,
Beatrix en Jeannette

Op de website van Kind op Zondag staat sinds kort de rubriek ‘Schatzoekers’: bijbelverhalen voor kinderen. Ze zijn bedoeld als een kennismaking met de rijke wereld van de Bijbelverhalen. Het zijn verhalen buiten het rooster van de Eerste Dag dat op zondag in de viering en de kindernevendienst wordt gebruikt. Een aanvulling dus, misschien bruikbaar voor thuis.

Collectes voor de komende viering(en)

6 januari 2015 | gepost door webmaster in Home - (0 Comments)

Bij de ochtend vieringen wordt er gecollecteerd voor verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen en kerkelijke activiteiten. Hieronder staan de doelen met uitgebreide omschrijving van de collectes per zondag, zodat u weet waar uw geld aan besteed wordt.  (meer…)