De 30+ kring komt maandelijks bij elkaar op vrijdagavond. Na start met koffie en thee en bijkletsen, praten we met elkaar verder over een boek of thema, of hebben we een avond met elkaar in de stijl van Taizé. We leggen onze focus komend jaar op het bespreken van Bijbelteksten, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Lectio Divina’, maar ook andere werkvormen en bv actuele thema’s in relatie tot geloof zullen aan de orde komen. Afwisselend bereiden de kringleden de avond voor.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact met ons op!

Plaats : in overleg
Datum : in overleg
Tijd : 20:00 uur
Informatie : Dianne Teunissen