Iedere zondag komt de gemeente bijeen voor een dienst rond woord en gebed. Bij de ochtenddiensten in de Marcuskerk is er voor kinderen van 0 t/m 3 jaar wekelijks crèche (samen met de Evangelische Gemeente, die dan ook een viering heeft) en voor basisschoolkinderen is er wekelijks kindernevendienst.
Op de eerste zondag van de maand (behalve in de zomer) is er tienerdienst.

Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal en is er gelegenheid tot dopen. Voor aanmelding voor het dopen kunt u contact opnemen met  de wijkpredikant.
In onze gemeente nodigen we aan het Heilig Avondmaal “iedereen die Jezus Christus wil liefhebben”. Dat wil zeggen: wie uit een ander kerkgenootschap komt, mag zich uitgenodigd weten, maar ook voor kinderen geldt de nodiging. De kinderen en de volwassenen vieren gelijkwaardig tegenover God zijn nabijheid.
In de hal van de kerk wordt u welkom geheten door enkele gemeenteleden. Zij maken u zo nodig wegwijs. In de hal van de kerk vindt u liturgieboekjes en liedboeken. Eventuele andere liedbundels en informatie liggen zo nodig klaar.
Op de tafel in de hal staat een bakje met voorbedenkaartjes. Iedereen die wil kan hierop voorbeden noteren, zodat deze in de dienst gebeden kunnen worden.
Eén keer per maand kunt u meedoen aan de schrijfactie voor Amnesty International en aan een Fair Trade verkoop door de tieners.
Na afloop van de dienst is er mogelijkheid om samen koffie te drinken.
De dienst is rechtstreeks of achteraf te beluisteren via internet

Datum Naam/soort vieringPredikantOrganist / Muzikale medewerking Nevendiensten
22-10-2017
10:00:00

  
  
  

5e zondag van de herfst
eredienst
ds. N. MeijnenJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
29-10-2017
10:00:00

  
  
  

6e zondag van de herfst
dienst in de Nicolaikerk

05-11-2017
10:00:00

  
  
  

7e zondag van de herfst
Gedachtenis gestorvenen
ds J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst
Tienerdienst
12-11-2017
10:00:00

  
  
  

8e zondag van de herfst
eredienst
ds. J. Broeyer-BogersJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
19-11-2017
10:00:00

  
  
  

9e zondag van de herfst
eredienst
ds J.S.KoopsJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
19-11-2017
17:00:00

  
  
  

9e zondag van de herfst
vesper
ds J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
26-11-2017
10:00:00

  
  
  

10e zondag van de herfst
eredienst
ds. J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
02-12-2017
18:30:00

  
  
  

zaterdag voor 1e Advent
oecumenische vesper
ds J.S. Koops[nog niet duidelijk]
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst
03-12-2017
10:00:00

  
  
  

1e zondag van Advent
eredienst
ds J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
Tienerdienst
10-12-2017
10:00:00

  
  
  

2e zondag van Advent
eredienst
ds. C.P. BoumanJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
17-12-2017
10:00:00

  
  
  

3e zondag van Advent
Viering H. Avondmaal
ds J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
17-12-2017
17:00:00

  
  
  

3e zondag van Advent
vesper
dr R. SchipperKarel Demoet
24-12-2017
10:00:00

  
  
  

4e zondag van Advent
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
24-12-2017
19:00:00

  
  
  

Kinderkerstfeest
eredienst
ds. M. Sillevis Smitt[nog niet duidelijk]
24-12-2017
22:00:00

  
  
  

Kerstnachtdienst,22.00 uur
eredienst
ds J.S.Koops[nog niet duidelijk]
Marcuscantorij
25-12-2017
10:00:00

  
  
  

Hoogfeest van Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst
31-12-2017
00:00:10

  
  
  

1e zondag na Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst