Tijdens het groothuisbezoek met jonge ouders werd de vraag gesteld naar een gesprekskring over het opvoeden van jonge kinderen. Opvoeden is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ouders te doen krijgen. Voor gelovig opvoeden is dit niet anders. De vragen van kinderen, maar ook hun gedrag – want lang niet alle kinderen stellen vragen – hun behoefte aan oriëntatie in deze wereld en hun vol vertrouwen open staan, hun moed om te leven en hun frisse kijk op de dingen stimuleren ook ouders tot nadenken hoe hier mee om te gaan. Zo oefenen we – kinderen en ouders – in het gestalte geven aan de dagelijkse omgang met elkaar onder het voorteken van hoop en vertrouwen op God.

Plaats : Marcuskerk
Datum : worden in wijkberichten en KidS bekend gemaakt
Tijd : zondag na de viering
Informatie : ds. Hans Koops

De 30+ kring komt maandelijks bij elkaar op vrijdagavond. Na start met koffie en thee en bijkletsen, praten we met elkaar verder over een boek of thema, of hebben we een avond met elkaar in de stijl van Taizé. We leggen onze focus komend jaar op het bespreken van Bijbelteksten, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Lectio Divina’, maar ook andere werkvormen en bv actuele thema’s in relatie tot geloof zullen aan de orde komen. Afwisselend bereiden de kringleden de avond voor.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact met ons op!

Plaats : in overleg
Datum : in overleg
Tijd : 20:00 uur
Informatie : Dianne Teunissen