De tienerdienst is er voor en door jongeren vanaf ongeveer 13 jaar. Deze wordt elke eerste zondag van de maand gehouden, behalve in de zomervakantie. De tienerdienst vindt plaats in een aparte ruimte. Daar hebben we een eigen programma, dat meestal is voorbereid door enkele deelnemers.
We besteden zowel aandacht aan het vormgeven van ons geloof (bijvoorbeeld bidden) als aan allerlei actuele thema’s. Soms nodigen we een interessante gast uit.
Elke derde zondag van de maand gaan we samen naar de ochtenddienst in de Marcuskerk. Na de dienst, tijdens de koffie, praten we dan na over de dienst en wat we daarvan meegekregen hebben.
We ondernemen ook wel eens extra activiteiten, bijvoorbeeld een ontbijt voorafgaand aan de tienerdienst. Via een e-maillijst wordt iedereen die dat wil op de hoogte gehouden van de tienerdienst. Als je ook op die lijst wilt, of als je andere informatie wilt, kun je mailen.

Iedere zondag komt de gemeente bijeen voor een dienst rond woord en gebed. Bij de ochtenddiensten in de Marcuskerk is er voor kinderen van 0 t/m 3 jaar wekelijks crèche (samen met de Evangelische Gemeente, die dan ook een viering heeft) en voor basisschoolkinderen is er wekelijks kindernevendienst.
Op de eerste zondag van de maand (behalve in de zomer) is er tienerdienst.

Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal en is er gelegenheid tot dopen. Voor aanmelding voor het dopen kunt u contact opnemen met  de wijkpredikant.
In onze gemeente nodigen we aan het Heilig Avondmaal “iedereen die Jezus Christus wil liefhebben”. Dat wil zeggen: wie uit een ander kerkgenootschap komt, mag zich uitgenodigd weten, maar ook voor kinderen geldt de nodiging. De kinderen en de volwassenen vieren gelijkwaardig tegenover God zijn nabijheid.
In de hal van de kerk wordt u welkom geheten door enkele gemeenteleden. Zij maken u zo nodig wegwijs. In de hal van de kerk vindt u liturgieboekjes en liedboeken. Eventuele andere liedbundels en informatie liggen zo nodig klaar.
Op de tafel in de hal staat een bakje met voorbedenkaartjes. Iedereen die wil kan hierop voorbeden noteren, zodat deze in de dienst gebeden kunnen worden.
Eén keer per maand kunt u meedoen aan de schrijfactie voor Amnesty International en aan een Fair Trade verkoop door de tieners.
Na afloop van de dienst is er mogelijkheid om samen koffie te drinken.
De dienst is rechtstreeks of achteraf te beluisteren via internet

Datum Naam/soort vieringPredikantOrganist / Muzikale medewerking Nevendiensten
17-12-2017
10:00:00

  
  
  

3e zondag van Advent
Viering H. Avondmaal
ds J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Crèche
Kindernevendienst
Tienerdienst
24-12-2017
10:00:00

  
  
  

4e zondag van Advent
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
24-12-2017
19:00:00

  
  
  

Kinderkerstfeest
eredienst
ds. M. Sillevis SmittKarel Demoet
24-12-2017
22:00:00

  
  
  

Kerstnachtdienst,22.00 uur
eredienst
ds J.S.KoopsKarel Demoet
Marcuscantorij
25-12-2017
10:00:00

  
  
  

Hoogfeest van Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsJeannette van 't Veld
Teake Sikkema, trompet
Crèche
31-12-2017
10:00:00

  
  
  

1e zondag na Kerst
eredienst
ds. J.S. KoopsKarel Demoet
Crèche
Kindernevendienst
07-01-2018
10:00:00

  
  
  

Verschijning van de Heer
Eredienst, laatste in Marcuskerk
ds J.S. KoopsBob van der Linde
Marcuscantorij
Crèche
Kindernevendienst